1 KORINTH 11

1Mosuub er ngak, el mo ua ingak a kusuub er a Kristus. 2Ak chemat er kemiu ele ko blechoel el melatk er ngak e melemolem a ikel uldelid el osisechakl el kbilskemiu. 3E ngdi soak a cho bo modenge el kmo a bderrir a re bek el chad a Kristus, e a bdelul a redil a bechil, e a bdelul a Kristus a Dios. 4Me ngikel sechal el meluluuch ma lechub e ng omerk a tekingel a Dios e delekedek a bdelul a oltuub er a bdelul, el Kristus. 5E ngikel redil el meluluuch ma lechub e ng omerk a tekingel a Dios e diak el delekedek a bdelul a oltuub er a bdelul, el bechil, ng di ua ia redil el le kilmungii a bdelul el omekrur er ngii. 6Ma lsekum a redil a diak lolekedek er a bdelul, e ng bai ungil a le mekimd a chiul. E ngdi lsekum a redil a merur a le klimd a chiul ma lechub e le klemuu a bdelul, e lolekedek ku er a bdelul. 7E ngdi sechal a diak el kirel el melekedek er a bdelul, ele sechal a okesiul a klebkellel a Dios, e a redil a klebkellel a sechal. 8(Ele sechal a dimlak lobeob el mlengai er a redil ng bai redil a ulebeob el mengai er a sechal. 9Ma sechal a dimlak lobeob el kirel a redil; ng bai redil a ulebeob el kirel a sechal.) 10Misei ia uchul ma redil a kirel el ngar ngii a dekedekel a bdelul el kirir a re anghel. 11(Me ng ua isei, e ngdi klengar er kid er medal a Rubak e a redil a diak lak lousbech er a sechal ma sechal a diak lak lousbech er a redil, 12ele redil a dilubech el mlengai er a sechal, ma sechal a me duubech er chelechang el lochellii a redil, e a Dios a uchul e ng me duubech a rokui el tekoi.) 13Di le kemiu el merriter er ngii el kmo ng di ungil a redil a loluluuch el mor a Dios e lak le delekedek a bdelul? 14A osenged a re chad ng diak lolisechakl er kid el kmo a sechal a le mekemanget a chiul e ng cherecheriaol el tekoi, 15e a redil a le mekemanget a chiul e ng klebokel? Ng ua isei, ele Dios a milsa redil a chiul el mo dekedekel. 16E ngdi lsekum ng ngar ngii a omdasu el kmo a ikal kulekoi a cheleuid, e a tekingek el mor ngii a kmo kemam ma bek el ikelesia er a Dios a diak a ngodech el blekeradel el kim modengelii e oltirakl er ngii. 17Chelechang e ng diak kchat er kemiu er a ikal kulekoi kung, ele sel bo mkldibel e ng diak bo luchul a klungioliu e bai mo uchul a mekngit. 18Ele kot, e sel bo mkldibel er a ikelesia e ng cherrechirt a delongeliu; e ngak a telkib el oumera el kmo ng ua isei el diak luldak a delongeliu. 19Ng ulterekokl el kirel el mor ngii a klautok er a delongeliu, me ng mo uchul e te mo chemolt tirkel ultebechel el chad er a chelsiu. 20Sel bo mkldibel e ng diak le Chedaol Belsoil a cho moruul er ngii. 21Ele sel bo mongang, e ng di mo chad ma kelel, ma tang a mo songerenger ma tang a mo mechetelaol. 22Ng diak a blimiu el mngar ngii el mengang e melim? Ada ng metengel osengiu er a Ikelesia er a Dios e somiu el omekrur er tirkel diak a ngera er tir? Ng ngera kmo dmu er kemiu? Ak mo chemat er kemiu el kirel tiang? Ng kmal Diak! 23Ele kngiluu er a Rubak a osisechakl el kbilskemiu el kmo a Rubak el Jesus er sel kesus er a le moterau, e ng ngiluu a blauang, 24e uriul er a loreng a sulel a Dios e ng milechedii e dilu el kmo, “Tiang a bedengek el kiriu. Moruul er tiang el kirel a omeltkiu er ngak.” 25Ng dirrek el mle ua isei er a kob er uriul er a blengur, e dilu el kmo, “Tiang a kob er a beches el telbiil er a rengedel a deleuill el okiu a rsechek. Moruul er itiang. Me sel bek el molim er ngii e moruul el ua isei el kirel omeltkiu er ngak.” 26A belkul tiang a kmo sel bek el monga er tial blauang e molim er tial kob, e kom omerk er a chisel a kodellel a Rubak, el mo lmuut er a luut er ngii el mei. 27Ma le ua isei, e ngikel chad el mo menga er tial blauang e melim er tial kebengel a Rubak e diak le kldmokl el kirel, a mor a klengit el merrekakl er a bedengel ma rsechel a Rubak. 28Ma chad di le ngii el merriter er ngii, e bochu longa er itial blauang e lolim er itial kob. 29Ele ngikel chad el mo menga er itial blauang e melim er itial kob e diak lolebedebek er a kmo ng mo melai er a bedengel a Rubak a di ngii el mo olechau er a belsel el kirel sel omengelel ma omelmil. 30Sei ia uchul me te betok er kemiu a mechitechut, ma re smecher, ma re bebil a mla mad. 31Ma chomko ng di kid el mo ungil el merriter er kid, e ng diak bo dobals. 32E ngdi lsekum a Rubak a merriter er kid, e ng melsid el mesmechokl er kid, me ng mo uchul e ng diak bo de medebeakl el obengkel a beluulchad. 33Ma le ua isei, kemiu el odam er ngak, sel bo mkldibel el kirel a Chedaol Belsoil, e bo mchachiil sel bo mongang e molim. 34E a lsekum ng ngar ngii a songerenger, e lomengur er a blil; e ng mekngit a cho bo mkldibel el mo melebeakl er kemiu. A ikel kuk bebil er a tekoi sel kikong, e ak mo chodereder.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\