1 KORINTH 12

1Chelechang e kemiu el odam, ng soak cho bo modenge tekoi el kirel a ngat er a Chedaol Reng. 2Kemiu a medengei el kmo ser a le dirkak bo mongull el meluluuch er a Dios, e kom mlechetakl el mo mengull a diak a klengar er ngii el bleob el chelid. 3Misei ia uchul e ng soak cho bo modengei el kmo ng diak a chad el teluchel er a Reng er a Dios el sebechel el kmo, “Le medebeakl a Jesus!” ma diak a chad el kmo, “A Jesus a Rubak,” a lak lokiu a Chedaol Reng. 4Ng ngar ngii a betok el bedengel a ngat, e ngdi ng mei el oeak a osisiu el Reng. 5Ng ngar ngii a betok el rolel omesiou, e ngdi Rubak el dosiou er ngii a di osisiu. 6Ng ngar ngii a betok el bedengel a ureor, e ngdi Dios el ngar a re bek el chad e meruul el mo sebechel a di osisiu. 7Ng rrurous er a re bek el chad a olechotel a Reng el kirel a klungiolir a re bek el chad. 8A tar a chad a le bsang a klumech el mui er a llomeserreng, ma tang a le bsang a klumech el mui er a klemedengei el okiu a di osisiu el Reng, 9ma tang a le rellii el mo oumerang el okiu ngiil osisiu el Reng, ma tang a mo sebechel el omekungil er a re smecher, 10ma tang a mo meruul a mengasireng el tekoi, ma tang a mo melekoi a tekingel a Dios, ma tang a mo sebechel el merriter a kakerous el bedengel a reng el eklii a ngar a Dios el mei ma diak. A lmuut el tang a le bsa duch el mo melekoi a ngodech el bedengel a tekoi, e a kuk tang a mo sebechel el mesaod a belkul a ikel meldung. 11A ikal rokui a loruul a di tang e di osisiu el Reng, el merurous er a re dertal chad a dikesir el ngar sel soal. 12A Kristus a di ua bedenged a re chad el di tal chelechad e betok a klekedellel; me ng betok e dmak el churrengelii a di tal chelechad. 13Ng dirrek el ua isei er kid el rokui, a re chad er a Judea ma re Chisentael, ma re sibai ma re diak el sibai, kede rokui el mla metecholb el mo tal chelechad, el oeak a osisiu el Reng, e rokui el bla le beskid el mo melim er a di tal Reng. 14Ele bedenged a diak di le tang a klekedellel; ng betok. 15Ma chomko uach a mo kmo ng diak le chim me ng diak le klekedellel a bedenged, me ngii a diak bo lak le telkib er a bedenged. 16Ma chomko ding a mo kmo, ng diak le mad me ng diak le klekedellel a bedenged, me ngii a diak bo lak le telkib er a bedenged. 17Ma chomko bedenged el rokir a di mlo mad, e ng keskeled a mo orrenges? Ma chomko bedenged el rokir a di mlo ding, e ng keskeled a mo melungel? 18Ng di ua ingii er chelechang, el Dios a childeroder a klekedellel a bedenged, el kerousbedengel el oltirakl er sel mlo soal. 19Ma chomko ngii el rokui a di mlo tar a ikal klekedellel a bedenged, e ng ngar ker a chelechad? 20Ng di mlo ua isei el ua ingii er chelechang el di ta bedenged e betok a klekedellel. 21Me ng diak el sebechel a mad el dmu er a chim el kmo, “Ng diak kuusbech er kau,” e dirrek el diak el sebechel a bedul el dmu er a uach el kmo, “Ng diak kuusbech er kemiu.” 22A bai mera er ngii, e kid a kmal ousbech a ikel klekedellel a bedenged el kor a kmal mechitechut; 23ma ikel klekedellel a bedenged el leko ng ngariou a deruchellel a de kerekikl el mesiou, e a ikel ungil a lak lecholt, a bai desal kerekikl, 24e diak de ua isei a ikel di ungil a lecholt. Ngdi Dios a mlo ua isei el toketekii a bedenged, el remuul a ikel leko ng ngariou a ultutelel el klekedellel a bedenged el mo meklou a ultutelel, 25me ng mo diak le kautok a ikel kakerous el klekedellel a bedenged, e bai mo dmak el kaukerreu. 26Ma lsekum a tar a klekedellel a bedenged a mo chuarm, e a ikel bebil a di rokui el mo chuarm el obengkel; ma lsekum ng modanges a tang, e a ikel bebil me ng mo obengkel er a deurreng. 27Kemiu el rokui a bedengel a Kristus, e a ta ma tar kemiu a klekedellel ngii el bedengel. 28Ma Dios a millalem er a re chad er a chelsel a Ikelesia, el kot a re apostol, e a ongerung a re chad er a ulaoch, e a ongedei a re chad er osisechakl; e sola e te mo tirkel meruul a mengasireng el tekoi, e te mochu tirkel le bilsterir a klisiich el omekungil er a re smecher, ma lechub a rulengeseu er a re bebil er a re chad, ma re melekoi a ngodech el bedengel omelekoi. 29Tirka diak di le apostol el rokui, ma diak di le profet el rokui, ma diak di le chad er osisechakl el rokui, ma diak di le chad er omeruul el mengasireng el tekoi el rokui, 30ma lechub e le sebechir el rokui el omekungil er a re smecher, ma diak di le sebechir el rokui el melekoi a ngodech el bedengel omelekoi, ma diak di le sebechir el rokui el mesaod a belkul a ikel medung. 31Me bo le blak a rengmiu el oltirakl a ikel kmal meklou a belkul el tekoi. E ngak a mo ochotii er kemiu er chelechang sel kot el klou a belkul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\