2 TIMOTHY 4

1Ak mengelechel er kau er medal a Dios ma Kristus Jesus el ngii a mo oukerrekeriil er a re di chad ma re mla mad. Ak mengelechel er kau ele ngii el Kristus Jesus a lmuut el mei el mo dengchokl er a kingall er a Kerrekeriil el King, mak dmu er kau el kmo, 2molisechakl er a Ungil Chais. Di blechoel el olisechakl er ngii, a lungilbesul a le belsechel ma lak; e mollach, e mosmechokl, e molisiich a rengrir a ruumerang, el oba kllourreng el olisechakl. 3Ele ngar medad el klebesei e a re chad a mo diak lutekangel a rengrir el orrenges a meral osisechakl. Te bai mo sorir el orrenges a bek el bedengel a ngodech el osisechakl, me te mo olechoud er a rulisechakl el chad el tirkel di mo melekoi a ikel sorir el orrenges. 4Te mo mengeroid er tir er a meral osisechakl e mo chemau a delbochel el cheldecheduch. 5Ngdi kau, di le blechoel el ultebechel a rengum; moutekangel er a ringel, e momerk er a Ungil Chais, e moruul a ikel rokui el ngerchelem kau el mesiungel a Dios. 6E ngak? Ngak a merma belsechel a bo kmodars; ng mocha kirek el tuobed er tial klengar. 7Ak mlor sel tkul er bab el sebechek er a klaidesachel el de ngar ngii, e mla rokir, e dimlak kuiit a llechul ngii el klaidesachel. 8Chelechang e a krone er a llemalt a di mengiil er ngak, a Rubak el melemalt loukerrekeriil a mo meskak er isel Sils, el diak di le ngak e le merekong, ng dirrek el mo mesterir tirkel rokui el mle betik a rengrir el melatk er ngiil demiel a Rubak. 9Msiik a cheldechulem e mereched el mei. 10Ele Demas, a mla obekall er a tekoi er tial beluulchad me ng mla choitak e mor a Thesalonika; ma Kresens a mla mor a Galatia, e a Titus a mla mor a Dalmatia. 11Ng di tal Lukas ku obengkek. Me cho mei e ke nguu a Markus; ele ng kmal klou a le ngesuir er ngak er tial ureor. 12A Tikikus a kulderchii el mor a Efesus. 13Sel cho mei, e ke nguu a ikrel a bilek el kbilsa Karpus er a Troas er ser a kurael; ma ikel babier er ngak me ke ngmai, e kmal diak mobes a ikel babier el rruul er a budel a charm. 14A Alexander el chad er a omeruul el deel a kmal ulemekcharm er ngak; ma Rubak a mo oungerachel a ikel omerellel. 15Mongkar er kau er ngii, ele ng kmal mesisiich el omtok osisechekled. 16Ser a kot el kusaod er ngak, e ng dimlak olab el mer ngak; te rokui el di chilitak. Ak ulengit ma Dios lak bo lomals er tir. 17Ngdi Rubak a di ulebengkek e millisiich er ngak el mo omerk er a Ebangkelio el rokir, me bo le sebechir a re Chisentael el rongesii. Ng Dios a ulsebelak me ng dimlak lokodkak. 18A Rubak a mo sobecheklak er a rokui el mekngit e osebelak e ngoikak el mor a Rengedel er a eanged. A omengull ma odanges le bor ngii el mo cherechar. Amen. 19Mdu yorosku er ngak el mor a Prisila ma Akuila, ma telungalek er a Onesiforus. 20A Erastus a di kiliei er a Korinth; e a Trofimus a silecher el ngar a Miletus er ser a kurael. 21Msiik a cheldechulem e mei er uchei er a bo le belsechel a kelekolt. A Eubulus a mesumech a yorosku er tir el ekor kau, ngii ma Pudens ma Linus ma Claudia ma rokui el odam. 22A Rubak bo lobengkel a reng er kau. A krasia er a Dios bo lobengkemiu el rokui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\