RELLIR 1

1Theofilus, a chisel a ikel rokui el tekoi el lurruul a Jesus ma lullisechakl ak liluches er sel kot el babier er ngak. Ng omuchel er ser a lomuchel er a urerel 2el mor ser a le mengai el mor a eanged. Uchei er a le mengai el mor bab e ng uleak a klisichel a Chedaol Reng e milsterir osisechakl tirkel chad el bla le ngilteterir el mo apostol. 3Uriul er a kodellel e ng mle 40 el klebesei el le medmedum er tir el blekerdelel a kmal mlo bleketakl el kmo ng mla mokiis er a kodall. Te milsang, me ngii a milengedecheduch er tir el kirel a Rengedel a Dios. 4Ser a dirk lobengterir, e ng milengelechel er tir el kmo, “Ng diak bo mcheroid er a Jerusalem e di kiei e bai mengiil er sel nglat el bla ksbedemiu el kirel, el bla le tibir a Demak el mo omeskemiu. 5A Johanes a millecholb el olab a ralm, e ngdi kemiu a di kesai ku el klebesei e kom mo metecholb er a Chedaol Reng.” 6A re apostol er a le kldibel el obengkel a Jesus e tuleker er ngii el kmo, “Rubak, ng chelecha e ke mo rullii a Israel el mo oba omengedereder?” 7Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “A belsechel ma temel a di Demak a ngar ngii a klisichel el melib er ngii, me ng diak le kiriu el mo medengei el kmo ng mo oingerang. 8Ngdi sel le mer kemiu a Chedaol Reng, e ng mor ngii a klisichiu, me kom mo ochotek er a Jerusalem, ma Judea el rokir, ma Samaria, el mo lmuut er a bek el beluu er a beluulchad.” 9Uriul er a ledu ikang, e tulemes er ngii el mengai el mor a eanged, e a tal eabed a milertii me ng mlo diak lesang. 10Me ser a lorael e te dirk ngellomel er a eanged, e a re terul chad el bliull er a becheleleu el bail a di dilum er bita er tir 11e dmu el kmo, “Kemiu el chad er a Galilea, ngera me kom dechor er tilechang el omes er a eanged? Ngiil Jesus el mlengai er kemiu el mor a eanged a mo lmuut el mei el kmal di ua ser cho momes er ngii el merael el mor a eanged.” 12Itia e a re apostol a mlar a Rois er Olib e liluut el merael el mor a Jerusalem, el bekord el tedobech el mael a cherridel. 13Te mlor a Jerusalem el mor sel le kiliei er ngii el delemerab er bab. Tirkel mlong a Petrus, ma Johanes, ma Jakobus, ma Andreas, ma Filip, ma Thomas, ma Bartholomeus, ma Mateus, ma Jakobus el ngelekel a Alfeus, ma Simon el chedal a cheldebechel el Ngarablakerreng, ma Judas el ngelekel a Jakobus. 14Ng mle betok el bo le kldibel e ngar a nglunguuch el obengterir a redil, ma Maria el delal a Jesus, ma ruchellel. 15Uriul er a kesai el klebesei e ng mlar ngii ongdibel er a ruumerang er a Jesus; te mle bekord el 120 el rokui, e a Petrus a mocha dechor e mengedecheduch el kmo, 16“Rudam er ngak, ng mle kirel mo tmaut a lolekoi a Chedaol Llechukl el lullekoi a Chedaol Reng el oeak a David el kirel a Judas, el ngikel milengetikaik er tirkel mlo omdechem er a Jesus. 17A Judas a tar a chedal tial cheldebechel, ele ng mlengilt el mor ngii a blingelel er a urered.” 18(A ikel udoud el le ngilai a Judas el kirel a mekngit el omerellel a le ngilai el mecherar a chutem el sel le rirebet er ngii el mad; ng milsodel ma delechil a di tilobed el rokir. 19A rokui el chad el kiei er a Jerusalem a rirenges a chisel, me te milengklii ngiil chutem er a tekingir el kmo Akeldama, el belkul a kmo, “Chutem er a Rasech.”) 20“Ele ng llechukl er a Psalm el kmo, ‘A blil di bo le bechachau, el diak a kiei er ngii.’ E dirrek el llechukl el kmo, ‘A tar a re chad bo le nguu a deruchellel er omesiou.’ 21- 22“Misei e ng kirel mor ngii a tar a chad el mo obengked el olecholt er okisel a Rubak el Jesus. Ng kirel el tar a chad el mle teloi er kid er ser a lobengked a Jesus el merael el meliuekl, el omuchel er ser a lolisechakl a Johanes er osisecheklel er a techolb el mo lmuut er sel sils er a le mengai a Jesus er a delongeled el mor a eanged.” 23Itia e te ngililteterir a re terul chad, el tang a Josef, el lomekedo er ngii el Barsabas (el tar a ngklel a Justus), ma tang a Mathias. 24E sola e milluluuch el kmo, “Rubak, ke medengei a uldesuir a re bek el chad, me mochotii er kemam el kmo ng techa er tirkal terung cho bla mngiltii 25el mo mesiou el tar a re apostol el omtechei er a Judas, el ngikel mla choitemam e mor sel kirel.” 26Me te mocha melmors el osiik er a tar tirkal terung, ma Mathias a mlengilt, me ng mlo dechelir a re truich ma tang el apostol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\