RELLIR 18

1Uriul er itiang e a Paulus a tilobed er a Athens el mor a Korinth. 2Ng mlo kebetech ngii ma Akuila, el chad er a Judea el mlechell er a Pontus, el dirk mlar a Itali el mor a Korinth ngii ma bechil er a Prisila, ele Kaiser el Klaudius a ultebedii a tekingel el oltobed er a rokui el chad er a Judea er a Rom. A Paulus a mlo omes er tir, 3me ng kiliei el obengterir, e te dmak el oureor, ele ng di ua itir el uchul a kerrekerengel a omeruul el tento. 4Me ng mlar a blil ongdibel er a bek el Ulengull el Sils el mesaod a tekoi e melasem el meledaes a rengrir a re chad er a Judea ma re chad er a Gris. 5E a le merma Silas ma Timothy el ngar a Masedonia, e a Paulus a uluusbech a rokui el temel el olisechakl a Ebangkelio, e olecholt er a re chad er a Judea el kmo a Jesus a Mesias. 6E a bocha lomtok er ngii e lolekoi a mekngit el tekoi el kirel e ng sirrars a bilel el olechotel a kmo ng omtok er tir e kmo, “A lsekum ng diak bo msobel, e ng di telemelliu, el diak le ngak a uchul! Chelechal mong e ak mor a re Chisentael.” 7Isei e ng milechititerir e mlo kiei er a blil a tal Chisentael el Titius Justus a ngklel, el milengull er a Dios; e a blil a di kileed er a blil ongdibel er a re chad er a Judea. 8A Krispus, el mengeteklel a blil ongdibel a uluumerang er a Rubak ngii ma re chad er a blil el rokui. Te betok el chad er a Korinth a rirengesii a Ebangkelio e mlo oumerang me te meltecholb. 9A ta er a kesus e a Paulus a milsa ues, e a Rubak a dilu er ngii el kmo, “Lak medakt, e di molemolem el mengedecheduch, 10ele ngak a obengkem. Ng diak a chad el sebechel el mo tomellau, ele te betok a re chedak er tial beluu.” 11Itia e a Paulus a kiliei er isei el tal rak ma tedobech, el olisechakl er a re chad a tekingel a Dios. 12A Galio er a bo le kabernor er a Rom el ngar a Akaia, e a re chad er a Judea a mlo dmak e mdechemii a Paulus e nguu el mor a kerrekeriil. 13Te dilu el kmo, “Ngikal chad a meluchel er a re chad el mo mengull er a Dios el ngar a tar a rolel el ngii omtok er a llach!” 14Ma leko ng mengedecheduch ku Paulus, e a Galio a dmu er a re chad er a Judea el kmo, “Chomko tial tekoi a kirel a tar a delengerenger ma lechub e ng tellemall el mlor ngii, e ng ungil a kunglou er a renguk el kiriu a re chad er a Judea. 15Ngdi chelechal le klaititekangel el kirel a tekoi ma ngakl ma llechemiu, e ng kirel di kemiu el mesaod er ngii. Ngak a diak bo kuukerrekeriil choua ikal tekoi!” 16Ng ultebedeterir er a kerrekeriil. 17E tir el rokui a urrekedii a Sosthenes el mengeteklel a blil ongdibel er a re chad er a Judea, e olebedii er medal a kerrekeriil. Ngdi Galio a di milechititerir. 18A Paulus a mle betok el klebesei el lobengterir a ruumerang el ngar a Korinth e sola e silmesmecheterir e omekall ngii ma Akuila ma Prisila el mor a Siria. E a uchei er a le tobed er a Senkrea e ng kilemungii a bdelul el telbilel el mor a Dios a uchul. 19Te mlor a Efesus e a Paulus a mlo kebii ngii ma Prisila ma Akuila. Ng mlor a blil ongdibel er a re chad er a Judea e mesaod a tekoi er tir. 20Tullengit er ngii a re chad me le kiei el telkib, ngdi ngii a dimlak le kengei. 21Ng bai dilu er tir el kmo, “A lsekum ng soal a Dios, e ak mong e lmuut el mei.” E sola me ng mlar a Efesus e omekall el merael. 22Ser a le bor a Sesarea, e ng mlor a Jerusalem el mo ouetkeu er a re chad er a Ikelesia, e sola e mlochu er a Antiok. 23Me ng mlar isei el telkib e mirrael el mor a beluu er a Galatia ma Frigia el melisiich a rengrir a rokui el oumerang. 24Iseikid e a tal chad er a Judea el Apolos a ngklel, el mlechell er a Alexandria, a mlor a Efesus. Ng meduch el mengedecheduch e ungil medengei a tekoi er a Chedaol Llechukl. 25Ng mlosisechakl er a Rolel a Rubak, me ng mle blak a rengul el mengedecheduch e mle melemalt el olisechakl a tekoi el kirel a Jesus. Ngdi ngika di mle medengelii a techolb er a Johanes e merekong. 26Ng ulemuchel el mengedecheduch er a blil ongdibel er a re chad er a Judea el dimlak le medakt. Ma Prisila ma Akuila er a le rengesii, e te ngiluu el mor a blirir e liluut el mo ungil mesaod er a Rolel a Dios el mor ngii. 27Isei e a Apolos a tilbir er a rengul el mor a Akaia, ma ruumerang el ngar a Efesus a ngilsuir ele te milluches el mor a ruumerang el ngar Akaia el olengit er tir me bo lungil er ngii. Me ser a le bong, e ng kmal ngilsuterir tirkel mlo oumerang el oeak a krasia er a Dios, 28ele ng uleba Chedaol Llechukl el olecholt el kmo a Jesus a Mesias, me ng ulturk a ngerir a re chad er a Judea er mederir a re chad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\