RELLIR 26

1Ma Agripa a dula er a Paulus el kmo, “Ng mla mo subed cho mosaod er kau.” Itia e a Paulus a uldersii a chimal el mesaod er ngii el kmo, 2“King Agripa, ak melatk el kmo ak kmal ngeltengat er chelechang el mesaod er ngak er medam el kirel a rokui el ultuteklir a re chad er a Judea el kirek, 3e sel kmal kngeltengat er ngii a kmo kungil medengei a bek el siukang ma tekoi el le kaititekangel a re chad er a Judea. A le ua isei e ak ulengit er kau me moutekangel el orrenges er ngak. 4“A rokuil chad er a Judea a medengelii a klengar er ngak er a kkekerei el mer chelechang. Te medengei el kmo ng mle ua ngera klengar er ngak. A kot e ak mlar a beluak e sola e mlor a Jerusalem. 5Chomko ng sorir el olecholt e ng sebechir, ele te di mla medengei el kmo ng di mle kot el uchul e ak mle chedal sel meringel a tekoi er ngii el cheldebechel er a klechelid er kemam el ngii a Klefarisi. 6E chelechang e ak dechor er tiang el mukerrekerilang ele uchul e ak kmal oumerang el kmo a Dios a mo otutii sel telbilel el le rirellii el mor a rucheled; 7el ingii sel lullatk el mo melai er ngii a re chad er a tacher ma teblol kleblillam sel loluluuch er a Dios er a llomes ma klebesei. Kau el Chetengakl, ngak a kmal oumera er tial tekoi a uchul ma re chad er a Judea a oltutakl er ngak! 8Ngera uchul me kemiu el chad er a Judea el ngar tiang a diak el sebechiu el mo oumerang el kmo a Dios a olekiis er a re chad er a kodall? 9“Ngak mak dirrek el ulemdasu el kmo ak mor a ikel sebechek el osiik a bek el cheldechuul el mo omtok a tekoi el kirel a Jesus er a Nasareth. 10Ak mle ua isei er a Jerusalem. Ak ngiluu a turk er a re bderrir a re prist el mo mengelebus er a re betok el chedal a Dios; e sel le mukerrekeriil el kirir el mo okodall, e ak uleldubech er a ua isel tekoi el kirir. 11Ak mle mekudem el omals er tir er a blil ongdibel e ulerrimel er tir me le choit a ikel loumera el tekoi. Ng mle imis el kesib a renguk er tir mak dirrek el tilobed el mor a bebil er a beluu el mo oldechelakl er tir. 12“Tiaikid a mle uchul mak mlor a Damaskus el oba klisiich ma meringel el oderuchel el kngiluu er a re bderrir a re prist. 13Ma kim ngar a rael er a mocha sueleb, e king, e ak milsa tal kuk medidiich er a sils el llomes el mlar a eanged e dmiich el meliuekl er ngak me tirkel ulebengkek el ngar omerael. 14Maki rokui el mlo obiou er a chutem e sola e ngak a rongesii a ngor el melekoi a Hebru er ngak el kmo, ‘Saulus, Saulus, ngera me koldechelakl er ngak? Cho moldechelakl e ng di kau el tomellau, el ua kerbou a losebek el omtok er a chelebedel ngikel oucharm er ngii.’ 15Mak uleker el kmo, ‘Kau ke techang e Rubang?’ Ma Rubak a dilu el kmo, Ak Jesus el kau oldechelakl er ngii. 16Bekiis el mo dechor. Ak mle chemolt er kau el melutk er kau el mo mesiungek. Ke mo ouchais er a re chad a ikel mules er ngak er chelechal sils ma ikel bo kucholt er kau er a ngar medad el klebesei. 17Ak mo olsobel er kau er tirkel chad el bo kuldurech er kau el mor tir, el chad er a Israel ma re Chisentael. 18Ke mo omok a mederir e melteterir er a ilkolk el mor a llomes, e ngoititerir er eungel a klisichel a Satan el mor eungel a klisichel a Dios, me sel bo loumerang er ngak, e ak mo ousubes a kngterir me te mo nguu a deruchellir er a delongelir a re ngellitel el chedal a Dios.’ 19“Me ng ua isei e King Agripa el dimlak kurrengesmengoit a ikel tekoi el mlar a eanged el mer ngak el sel kilsang el ua le berrous. 20Ma kot e ak mlar a Damaskus, e mor a Jerusalem, e sola e mor a beluu er a Israel el rokir, e dirrek el mor a delongelir a re Chisentael el olisechakl el kmo ng kirir el obult er a kngterir e mor a Dios e meruul a ikel tekoi el mo olecholt el kmo te mla obult. 21Ng tiaikid a mle uchul ma re chad er a Judea a urrekedak er a kngar a Templo el leko tomekoad er ngak. 22Ngdi Dios a ngilsukak el me lmuut er chelechang, mak dechor er tiang el olecholt a ikang el di osisiu el mor a rokui el chad er ker me ker. A ikel kulekoi a le dilu Moses ma re profet el kmo ng mor ngii. 23Te dilu el kmo a Mesias a kirel mo chuarm e ngii a mo kot el mo mokiis er a kodall, el mo mesubed er a llomes er osobel er a re chad er a Judea ma re Chisentael.” 24Me tial losaod er ngii a Paulus el ua isei e a Festus a uleldiu er ngii el kmo, “Paulus, kau a kebelngong! A ngarbab el omesubem a mla rullau el mo kebelung!” 25Ma Paulus a dilu el kmo, “Ngak a diak kkebelung, kau el chetengakl el Kabernor! Ngak a mengedecheduch a klemeral tekoi. 26King Agripa! Ng sebechek el di bekeu el mengedecheduch er kau ele ke medengei a ikal tekoi. Ak kmal medengei el kmo ke mla mtab a derta er a ikal tekoi, ele tiang a dimlak le berrotel er a le bor ngii. 27King Agripa, koumerang er a re profet? Ak medengei el kmo koumerang.” 28Ma Agripa a dilu er a Paulus el kmo, “Cho momdasu er tial di kedeb el taem e ke rullak mak mo Kristiano?” 29Me ng ulenger a Paulus el kmo, “A le kedeb el taem ma le kemanget el taem e ng di nglunguchek el mor a Dios a kmo kau me tirkel rokui el orrenges er ngak er chelechang di bo mua ngak, ngdi diak mrengodel er a bombatel!” 30Itia e a king, ma kabernor ma Bernis, ma rokuil chad a milekiis el mo dechor, 31e ser a le tobed e te mle katekoi el kmo, “Ngikal chad a dirkak a ngeral le rellii el mo uchul e ng okodall ma lechub e ng ngar a kelebus.” 32A Agripa a dilu er a Festus el kmo, “Ngikal chad a mle sebechel el mengubet chomko ng dimlak lolengit er a mor a Merreder er a Rom.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\