RELLIR 3

1A tar a klebesei e a Petrus ma Johanes a mlor a Templo er edel klok, el belsechel a nglunguuch. 2E a le bor a siseball el Klebokel Siseball a ngklel, e ng ngar ngii a tal chad el mlechell el chitechut. Ng mle bek el sils el longider er ngii el mor a siseball el mo olengit a udoud er tirkel chad el mlor a Templo. 3Me ser a lesa Petrus ma Johanes el merael el mo soiseb, e ng ullengit a udoud er tir. 4Me te mle ngellomel er ngii, e a Petrus a dula el kmo, “Momes er kemam!” 5Me ng ulemes er tir el melatk el ngma ngera er tir. 6Ngdi Petrus a dilu er ngii el kmo, “Ngak a diak a tal ududek, ngdi sel ngar ngii er ngak ak beskau, ak uba ngklel a Jesus Kristus er a Nasareth e dmu er kau el kmo bekiis e morael!” 7E sola e urrekedii a kadekmel a chimal e okisii. Me ng di mlo mesisiich ochil, 8me ng silechesokl el mo dechor, e mocha mererorael. Ng ulebengterir el mo soiseb er a Templo, me ng di merael, e merdekekl, e oldanges er a Dios. 9A re chad a milsa el omais e oldanges er a Dios, 10me te dilengchii el ngikel kiliei er a Klebokel Siseball e olengit a udoud, me te rokui el kilebetiekl e mlo mechas a rengrir er a ikel tekoi el dilubech el mor ngiil chad. 11E ngiil chad er a di le bereked ku er a Petrus ma Johanes el ngar a berangda el leko ng Berangdang er a Salomon a ngklel, e te rirurt a re chad el mor tir el mechas a rengrir. 12Ma Petrus er a leseterir el mochang e ng dilu er tir el kmo, “Kemiu el chad er a Israel, ngera me ng mechas a rengmiu er tial tekoi, e ngera me kom ngellomel er kemam? Cho momdasu e ng uleak a di klisicham ma lechub e ng ungil blekerdelam er medal a Dios a rirellii ngikal chad el mo merael? 13A Dios er a Abraham, ma Isak, ma Jakob, el Dios er a rucheled, a mla kobkellii a mesiungel el Jesus. Ngdi kemiu a ngiluu el mor a re mengetekliu, e ser a le tibir er a rengul a Pilatus el melubet er ngii, e kom dirrek el ultngeklii er medal a Pilatus. 14Ng mle ungil e chedaol, ngdi kemiu a ultngeklii, e bai ullengit er a Pilatus me le ngebetii el ekor kemiu a chad el ulemekoad. 15Kom milekodir ngikei el omekrael er kid el mor a klengar, ngdi Dios a ulekisii er a kodall e kemam a milsa er a medemam tial tekoi. 16Ng klisichel a ngklel a silisichii ngikal chitechut el chad. A ikel momes e mocha medengei a merruul ele kioumera er a ngklel a Jesus. Ng sebechiu el mesa el rokui el kmo aki oumerang er a Jesus a uchul me ngikal chad a mla mo ungil. 17“Me chelechang e kemiu el chad er a Israel, ak mla mo medengei el kmo a ikel mriruul kemiu ma re mengetekliu el mor a Jesus a mle telitur er kemiu a uchul. 18A Dios a di mla melekoi er a ngar a mong el oeak a rokui el profet el kmo a Mesias er ngii a kirel el mo chuarm; me tia ia mle rolel e ng mo tmaut. 19Misei e mobult er a kngtmiu e bo mchau a Dios, me bo lousubes a kngtmiu. Sel mobult, 20e a belsechel a klisichel a reng a ngar a Rubak el mei me ng mo oderchii a Jesus, el ngii a Mesias el di bla le tetkii el kiriu. 21Ng kirel el di ngar a eanged el mo lmuut er sel belsechel a bo le mukbeches a rokui el tekoi, el ua sel le dillii a Dios er a ngar a mong el uleak a re mechedaol el profet er ngii. 22A Moses a dilu el kmo, ‘A Rubak el Dios er kemiu a mo oderchii el ekor kemiu a tal profet, el tar a re chad er a belumiu el di ua ser a loderchak. Kemiu a kiriu el mo meruul a ikel bek el bo ledu er kemiu. 23A ngii di le chad el diak lolengesenges er ngii el profet a mo meakl er a re chedal a Dios e mo metemall.’ 24A re profet el mle melekingel a Dios el uldimukl er tir a Samuel me tirkel uleak uriul er ngii el mei a rokui el uluuchais a ikal tekoi el dubecha er chelechang. 25A ikel telbilel a Dios el uleak a re profet el mei a kiriu, me kemiu a ngar ngii a blingeliu er sel telbilel a rengedel a delongelel a Dios ma re chedal el le rirellii ngii ma rucheliu. Ng dilu er a Abraham el kmo, ‘Ng okiu a re ngelekem e ak mo omekngeltengat er a rokui el chad er a beluulchad.’ 26Isei e a Dios a ngileltii a Mesiungel e mle kot el oderchii el ekor kemiu, el omekngeltengat er kemiu me mobult el rokui me bo luchul e a derta er kemiu lobult el mo cheroid er a mekngit el blekerdelel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\