RELLIR 9

1E tiaikid e a Saulus a di ulemekdakt er a rubengkel a Rubak er a kdekudel el kodall. Ng mlor a Ngarbab el Prist 2el melai a babier el mor a blil ongdibel er a Damaskus, ma le bong e le ngar ngii a le betik er tir el oltirakl er a Rael el lulechotii a Rubak, e bo le sebechel el mdechemeterir, el di osisiu a le sechal ma le redil, e le ngititerir el mor a Jerusalem. 3Ma Saulus er a bocha lekeed er a beluu er a Damaskus, e a llomes el mlar a eanged el mei a di diliich el iueklii. 4Ng mloubuu er a chutem e rirengesii a ngor el melekoi er ngii el kmo, “Saulus, Saulus! Ngera uchul me koldechelakl er ngak?” 5Me ng uleker el kmo, “Rubak, kau ke techang?” Me ngiil ngor a dilu el kmo, “Ngak a Jesus el ngikel moldechelakl er ngii. 6Bekiis e morael el mor a beluu, ele sei a bo le sbedau er ngii a ikel kirem el mo meruul.” 7Tirkel chad el ulebengkel a Saulus er ngii el omerael a mlo dechor e kmal di liluk; tulerrenges er ngiil ngor e ngdi dimlak a chad el lesang. 8Ma Saulus er a le bekiis er a chutem e ng milok a medal, ngdi dimlak a ngerang el sebechel el mesang. Me te mocha orekedii a chimal e omekrael er ngii el mor a Damaskus. 9Ng mle edel klebesei el diak lomes, e dimlak a ngerang el lulengang el ka lullim. 10Ng mlar ngii a tal oumerang el chad el ngar a Damaskus el Ananias a ngklel. Ng milsa tal ues el Rubak a millekoi er ngii el kmo, “Ananias!” Me ng ulenger el kmo, “Ngak tiang e Rubak.” 11Ma Rubak a dilu er ngii el kmo, “Mkedmeklau e morael el mor sel rael el Melemalt el Rael a ngklel, e bor a blil a Judas e moker er a tal chad er a Tarsus el Saulus a ngklel. Ng meluluuch er chelechang, 12e mla mesa ues er a tal chad el Ananias a ngklel el mo omor a chimal er ngii me bo le sebechel el lmuut el mo omes “ 13Ma Ananias a dilu el kmo, “Rubak, a re betok el chad a mla ouchais er ngak a chisel ngikal chad ma chisel a ikel kdekudel tekoi el bla leruul el mor a re chedam el ngar a Jerusalem. 14A klisiich el le ngiluu er a bderrir a re prist a luleba el mei er a Damaskus el me omdechem er tirkel meluluuch er kau.” 15Ma Rubak a dilu er ngii el kmo, “Morael el mong, ele kmla ngiltii el mo mesiou er ngak, e mo olecholt er a ngklek er a re Chisentael ma re king ma re chad er a Israel. 16E ngak a mo ocholt er ngii a ikel rokui el kirel mo chuarm er ngii el kirek.” 17Ma Ananias a mirrael el mor sel blai el le mlar ngii a Saulus, me ng milor a chimal er ngii e dmu el kmo, “Odam el Saulus, a Rubak a ulderchak, el ingii a Jesus el ngikel ileko duum er kau er a rael er ser cho morael el mei. Ng ulderchak el mei me bo le sebechem el lmuut el mo omes e bo mechetikaik er a Chedaol Reng.” 18Me ng di rirebet a kor a cheleuel a ngikel er a medal a Saulus, me ng mlo sebechel el lmuut el mo omes. Ng milekiis el mo dechor e ngiluu a techolb chelid; 19e a uriul er a lomengur a ng luuta el mo mesisiich. A Saulus a kiliei el telal klebesei el obengterir a ruumerang er a Damaskus. 20Ng di mle mereched el mor a blil ongdibel e olisechakl el kmo a Jesus a Ngelekel a Dios. 21Tirkel rokui el ulerrenges er ngii a mlo mechas a rengrir me tuleker el kmo, “Ngika ng diak le ngikel chad el mlar a Jerusalem el omekoad er tirkel mengull el meluluuch er a Jesus? Ng dimlak le mer tiang el me omdechem er a re ua isel chad e lobeteterir el mor a re bderrir a re prist?” 22Ngdi osisecheklel a Saulus a mengal mlo mesisiich, e kmal mle bleketakl el olecholt el kmo a Jesus a Mesias me tirkel chad er a Judea el kiliei er a Damaskus a di mlo diak a ngeral ledung. 23Ng mlo chuib a betok el klebesei, e a re chad er a Judea a mocha kldibel el melib er a mo omekoad er a Saulus, 24ngdi mlar ngii a silbedii a Saulus er a ua isel uldesuir a re chad er a Judea. Ng mle llomes ma klebesei el longkar er a siseball er a beluu el leko te mo omekoad er ngii. 25Ma ruumerang a ngiluu er a klebesei el loia er a sualo e oimimii er cheuatel el mor iou. 26A Saulus a mlor a Jerusalem e millasem el mo teloi er a ruumerang er a Jesus. Ngdi tir a dimlak loumerang el kmo ng mla mo tar tir, me te rokui el mle medakt er ngii. 27E sola ma Barnabas a mlo olengeseu er ngii me ng ngiluu el mor a re apostol. Ng uluuchais er tir er a blekerdelel a Saulus er a lesa Rubak er a rael ma Rubak longedecheduch er ngii. Ng dirrek el uluuchais er tir a chisel a Saulus er a le bekeu el olisechakl er a ngklel a Jesus er a Damaskus. 28Itia e a Saulus a kiliei el obengterir e mle bekeu el olisechakl er a ngklel a Rubak, er a Jerusalem el rokir. 29Ng dirrek el milengedecheduch er a re chad er a Judea el melekoi a Grik e mengaititekangel er tir, e ngdi tir a ulsiikrolel el omekoad er ngii. 30Ma ruumerang er a bo lodengei e te ngiluu a Saulus el mor a Sesarea e ngoderii me ng mor a Tarsus. 31Isei e a Ikelesia er a Judea el rokir, ma Galilea ma Samaria a mlar ngii a budech er ngii e mlo mesisiich. Me ng uleak a ngelsuil a Chedaol Reng ma omeluu er tir er a Rubak e te mengal mlo betok a re chad el mo oumerang. 32A Petrus a mirrael el meliuekl a bek el beluu, me ng mlo oldingel er a re chedal a Dios el kiliei er a Lida. 33Me ser a le bong, e ng miltik er a tal chad el Aeneas a ngklel, el mle chitechut me ng mocha eai el rak el diak le bekiis er a dukllel. 34Ma Petrus a dilu er ngii el kmo, “Aeneas, a Jesus Kristus a omekungil er kau. Bekiis e mkedmeklii a dukllem.” Me ng di milekiis a Aeneas. 35Ma rokui el chad el kiliei er a Lida ma Sharon er a lesang, e tulebult el mor a Rubak. 36E mlar ngii a tal oumerang el redil el ngklel a Tabitha el mlar a Jopa. (A ngklel er a Grik a Dorkas, el belkul a kmo “Ska.”) Ng di mle blechoel el meruul a ungil e olengeseu er a re mechebuul. 37Isei e ng mlo smecher e mad; me te tilechelbii e loia er a delemerab er bab. 38A Jopa a dimlak le cheroid er a Lida, me tirkel oumerang er a le renges el kmo a Petrus a mlar a Lida, e tuldercheterir a re terul chad el olab a klmechir el mong el dmu el kmo, “Aki olengit me morechedau el mei.” 39Mitia e a Perrus a kildmeklii e ulebengterir el merael. Ma le bochang, e te ngiluu el mor sel delemerab er bab ma rokui el melakl dil a mlo iliuekl er ngii e lmangel e olecholt a chelechedal a bilir ma okrokr el ikrel a bilir, el rokui el lurrasm a Dorkas er ser a dirk lobengterir. 40Ma Petrus a ultebedeterir el rokui er ngii el delemerab, e mlo outubuach e milluluuch; e sola e mileltii el mor a bedengel a Tabitha e dmu el kmo, “Tabitha, bekiis!” Me tia er a le bok a medal e ng milsa Petrus, me ng milekiis el mo dengchokl. 41A Petrus a mlo olengeseu er ngii el mekiis. E sola e ulemekedong er a rokui el oumerang me tirkal melakl dil me te mlong e ng ulechotii a Tabitha el mla lmuut el mo chad. 42A chisel ngiil tekoi a uleberk er a Jopa el rokir me te betok el chad a mlo oumera er a Rubak. 43Ma Petrus a mlar a Jopa el betok el klebesei me ng kiliei el obengkel a tal chad el Simon a ngklel, el chad el omkar a budel a charm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\