GALATIA 3

1Kemiu el mechedeng a rengmiu el chad er a Galatia! Kom miles a bleketakl el omesodel a kodellel a Jesus Kristus er a kerus, e techa mla rullemiu me ng mocha ngodech a uldesuiu? 2Ka msbedak er tial di tal tekoi el kmo, kemiu kom uleltirakl a Llach ma uchul e ng ilekor kemiu a Reng er a Dios a lechub e kom ulerrenges er a Ebangkelio e mo oumerang a uchul me ng ilekor kemiu? 3Ngera me ng kmal mla mo cheldeng a rengmiu? Kom ulemuchel el oeak a klisichel a Reng er a Dios, e chelechang e ng somiu el mo merekui el olab a di klisichiu? 4A ikel rokui el tekoi el blo mcharm ng di diak a ultutelel? Ng ulterekokl el mlar ngii a ultutelel! 5A Dios, ng meskemiu a Chedaol Reng e meruul a mengasireng el tekoi er a delongeliu ele kom uleltaut a Llach, ada kom rirengesii a Ebangkelio e mo oumerang er ngii a uchul? 6Molatk er a Abraham. A Chedaol Llechukl a kmo, “Ng uluumera er a Dios a uchul ma Dios a ulemasech er ngii el melemalt.” 7Me bo modengei el kmo tirkel oumerang a meral ngelekel a Abraham. 8A Chedaol Llechukl a dimla melekoi el kmo a Dios a mo rulleterir a re Chisentael el mo ungil er a rengul sel bo loumerang. Ma Chedaol Llechukl a silbedii a Abraham er ngiil Ungil Chais el kmo, “Ng okiu kau a Dios el mo omekngeltengat er a rokui el chad.” 9A Abraham a uluumerang ma Dios a ulemekngeltengat er ngii; me tirkel rokui el oumerang me ng mo omekngeltengat er tir a Dios. 10Tirkel ultuil er otutel a Llach a chemau a dellebeakl. Ele Chedaol Llechukl a kmo, “Tirkel rokui el diak loltirakl a bek el tekoi el llechukl er a babier er a Llach, a mo medebeakl er a Dios!” 11Me ng bleketakl el kmo ng diak a chad el meruul el mo ungil er a rengul a Dios el okiu a otutel a Llach, ele Chedaol Llechukl a kmo, “Ng di ngikel oumerang a mo meruul el mo ungil er a rengul a Dios me ng mo suobel.” 12Ngdi re chad a loltirakl a Llach e ng diak losisiu ngii ma loumerang. A Chedaol Llechukl a bai melekoi el kmo, “Ngikel otaut a bek el Llach a mo suobel.” 13Ngdi Kristus a mla medebeakl el kired me ng mla ngubetid er a dellebeklel a Llach; ele Chedaol Llechukl a kmo, “Ngikel kltekotel er a kerrekar a delebeakl.” 14Tiang a le rirellii a Kristus me bo le sebechel sel klengeltengat el le tilbir a Dios el mor a Abraham el dirrek el mor a re Chisentael el okiu a Kristus Jesus, me ng mo uchul e kede mo oumerang e nguu a Chedaol Reng el le tilbir a Dios. 15Kemiu el odam er ngak, ak mo ousbech er a tar a okesiu er a tekoi el di lodengelii a re chad; a re terul chad a le tibir er a delongelir a tar a tekoi e le saing er ngii, e ng diak a tar tir el sebechel el melemall er ngii ma lechub e lolechel a tekoi er ngii. 16Mesang, a Dios a riruul a telbilel el mor a Abraham ma mor a ngelekel. A Chedaol Llechukl a diak lolekoi er a re betok me ledu el kmo, “re ngelekel,” ng bai melekoi er a di tang me ng kmo, “ngelekel,” el belkul a di tal chad, el ngii a Kristus. 17A kulekoi er ngii a kmo a Dios a rirellii a telbiil er a delongelel ngii ma Abraham e dilu el kmo ng mo oltaut er ngii. Ma Llach el mlor ngii er 430 el rak er uriul a diak el sebechel el tomellii, ma ka loietii a tekingel a Dios el mo oltaut er ngii. 18A lsekum a diukes el ngar a Dios el mei a ultuil er a otutel a Llach, e ng mlo diak lultuil er a telbilel a Dios. Ngdi Dios el uleltaut er a telbilel a uchul me ng milsa klengeltengat a Abraham. 19Ma le ua isei, e ng ngera uchul me ng mlor ngii a Llach? A Llach a mlor ngii el kirel el olecholt el kmo ng ngera mekngit, e di mle kirel el ngar ngii el mor sel le mei a ngelekel a Abraham, el ngikel meltib a telbiil el kirel. Me ngii el Llach a lullab a re anghel el mei, e a tal chad a ngilai el mor a re chad. 20Ngdi diak a belkul oderuchel a di le ta chad el diak a delongelel ngii ma ngodech el chad; a Dios a di tang. 21Tiang belkul a kmo a Llach omtok a telbilel a Dios? Ng kmal diak le ua isei! Chomko Llach a sebechel el olsobel, e seikid e a re bek el chad a sebechir el mo meruul el mo ungil er a rengul a Dios a loltirakl ngii el Llach. 22A Chedaol Llechukl a melekoi el kmo a beluulchad el rokir a ngar eungel a klisichel a klengit; me seikid ia uchul me sel meltib el kirir tirkel oumera er a Jesus Kristus a mor tirkel oumerang, ele tir el oumerang. 23Ngdi uchei er a bocha doumera er a Jesus Kristus, e a Llach a milengkar er kid el ua de kelebus el mor ser a bo lecholt a Ebangkelio el bo doumerang er ngii. 24Me kede mle chederdall er a Llach el mor ser a le mei a Kristus, me bo doumerang e le rellid el mo ungil er a rengul a Dios. 25Me chelechal bla bo doumerang, e ng dikea de chederdall er a Llach. 26Kom ngelekel a Dios el chedal a Kristus Jesus ele kemiu el oumerang. 27Kom meltecholb el mo chedal a Kristus, me ko bliull er a klengar er ngii. 28Me chelechang e ng dikea klekakerous er a re chad er a Judea ma re Chisentael, el diak a klekakerous er a re sibai ma re diak le sibai, e dirrek el diak a klekakerous er a re sechal ma redil; kom rokui el mla mo tal chad el oltirakl er a Kristus Jesus. 29Ma lsekum kom chedal a Kristus, e kom ngelekel a Abraham me kom mo nguu a telbilel a Dios el kirir a re ngelekel a Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\