HEBRU 10

1A Llach a diak le bleketakl el okesiul a klungiaol el dirk merael el mei; ng diak le cherrungel el okesiul ngii el klungiaol. Ma osisiu el omelenget el charm a lulemelekl er a bek el rak el oltirakl a Llach, e ngdi kmal diak le relleterir tirkel olekeed er tir er a Dios el mo diak a kngterir. 2Ele chomko ng rulleterir el mo diak a kngterir, e ng diak bla bo lak omelenget? A lsekum a re milengull el meluluuch er a Dios a mla tal le mengubet a kngterir, e ng dikea lolatk a kngterir. 3Ngdi ikaikid el tenget el charm er a bek el rak a di omeklatk er tir er a kngterir. 4Ele rsechel a kerbou ma rsechel a kaming a kmal diak el sebechel el melubet a klengit. 5Me seikid ia uchul ma Kristus er ser a le mereku er a beluulchad e ng dilu er a Dios el kmo, “Kau a diak el soam a tenget el charm ma uldars; me ke mla rullii a kirel el mo bedengek. 6Ng diak lungil a rengum er a delaol tenget ma tenget el kirel a klengit, 7ma uchul mak dilu el kmo, ‘Dios, ngak tiang, el kldmokl el mo meruul a ikel soam, el di ua llechukl er a babier er a Llach el kirek.’” 8A kot e ng dilu el kmo, “Kau a diak el soam ma ka lungil a rengum er a tenget el charm ma uldars, ma delaol tenget ma tenget el kirel a klengit” el lurruul el oeak a Llach. 9E sola e dilu el kmo, “Ngak tiang el kldmokl el mo meruul a ikel soam.” Misei e a ongerul tenget a mtechir a kot. 10Ng Jesus Kristus el mlo remuul a ikel mle soal a Dios a uchul me kede rokui el mla mekikiid er a klengit el oeak a tenget el bedengel el di mle tal lodersii e merekong. 11A re bek el prist a bek el sils el loruul a ngerchelir el mesiou, e omelekl el oldars osisiu el tenget el kmal diak el sebechel el nguubet a klengit. 12Ngdi Kristus a uldersii a di tal tenget el kirel a klengit el diak olengesonges er ngii me ng mla mo nguu a kingellel er a kadekmel a Dios. 13Ng ngar isei er chelechang el mengiil el mo lmuut er sel bo le belsechel er a Dios el mo rulleterir a re cherrouel el mo chederdellel. 14Ng uleak a di tal tenget e ng mla rulleterir tirkel mlechedaol el mo cherrungel el diak a ulebengelel. 15A Chedaol Reng a dirrek el olecholt a ika er kid, ele uriul e ng dilu el kmo, 16“A Rubak a dilu el kmo a tar a klebesei e tiakid el telbiil a bo kuruul er ngii ngak me tir. Ak mo locha llechuk er a rengrir, e lmuches er a uldesuir,” 17e dirrek el dilu el kmo, “Ng diak kluut el mo melatk a kngterir ma chelebirekelir.” 18Me sel bla le mengubet a ikang, e ng dikea belkul a tenget el kirel a klengit. 19Misei e kemiu el odam er ngak, kede meral mocha mimokl el mo soiseb er a Kmal Chedaol Delemerab el oeak a rsechel a Jesus. 20Kede mo soiseb el okiu sel beches e di ngar el rael el bla le rellii el kired, me kede mo engelakl er a chebill el okiu a tenget el bedengel el mo soiseb. 21Me chelechal le ngar ngii er kid a chetengakl el prist el oungerachel er a blil a Dios, 22e de ngai ngii el rengud el mla mekikiid er a mekngit el ulekltkel, ma bedenged el mla metecholb er a beches el ralm, e le meral ngar ngii er a rengud el olekeed er kid er a Dios e mesisiich el oumerang. 23Bo le blak a rengud el olecholt er sel doumera er ngii el tekoi e lak le teloadel a rengud, ele ngikel millib er a telbiil a blak a rengul el oltaut er ngii. 24Bo de kaukerreu e de kaingeseu el olecholt er a bltikerreng e doruul a ungil. 25E lak dongoit a ongdibel er kid el ua blekerdelir a re bebil er a re chad, e bai le mengal mo blak a rengud el kasisiich er chelechal domes er sel Sils er a Rubak el olekedang. 26Ele ng dikea medechel el tenget el kirel a klengit a lsekum kede mla mo medengelii a klemerang e ngar ngii er a rengud a mo meruul a klengit. 27Ng kired el mo medakt, ele medechel er chelechang a Kerrekeriil ma kdekudel el ngau el mo olekngemed er tirkel omtok er a Dios. 28A ngii di le chad el oleiit a Llach er a Moses a mor a kodall el diak a klechubechub el mor ngii, a lsekum te mo terung ma lechub e te tedei el chad olecholt a telemellel. 29Ma le ua isei, e ng ngera uldesuiu el kirel a chad el mengoit er a Ngelekel a Dios, e diak a belkul er ngii sel rasech el melisiich er a telbiil el ngii a uchul e ng mechedaol, e oltuub er a Reng er a krasia? Ng bai lmuut el ngarbab a belsel! 30Kid a medengelii ngikel melekoi el kmo, “Ngak a kirek el omals a tellemall; ak mo omekmad.” E dirrek el ngar ngii sel kmo, “A Rubak a mo oukerrekeriil er a re chedal.” 31Ng kdekudel el tekoi a de mudechem er a di ngar el Dios. 32Molatk er ser a ngar a mong. A uriul er cho bo moumerang e kom mlo chuarm e uluutekangel er a ringel, e dimlak bo mechitechut. 33A le bebil e tulemekrur er kemiu er medal a seked e mle mekngit er kemiu, e a le bebil e kom mle kldmokl el mo teloi er tirkel ble le ua isei er tir. 34Kom mle chubteterir a re ngar a kelebus, e dimlak le mekngit a rengmiu a lenga klokliu a re chad, ele kom mle medengei el kmo ng ngar ngii a lmuut el ungil klokliu el di ngar ngii el diak a ulebengelel. 35Misei e lak bo le mechitechut a rengmiu, ele ng ngar ngii a klou el omeksullel a dechal a rengmiu. 36Ng kirel mo meduch a rengmiu, me ng mo sebechiu el meruul a soal a Dios me kom mo ngmai a ikel le dilu er a telbilel. 37Ele Chedaol Llechukl a kmo, “Ng di kmedung e ng mei ngikel kirel el mei; ng diak bo le meoud. 38Ngdi re melemalt el chedak a mo oumerang e di ngar; e ngdi lsekum ng ngar ngii er tir a lmuuturiul e ng kmal mo chetik ngii.” 39Kid a diak de tirkel chad el lmuu-turiul me kede mo remiid. Kede bai oumerang me kede mo suobel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\