JOHANES 10

1A Jesus a dilu el kmo, “A kulekoi er kemiu a meral tekoi. A chad el diak bo le siseb er a tuangel er a blil a sib e mo oleong er a ngodech el siseball, a merechorech. 2Ngikel mo tmuu el okiu a tuangel a mengkerengel a sib. 3Ma mengkerengel a tuangel a mo nguu a chesimer el kirel, ma sib a mo rongesii a ngerel sel lomekedong a ngklel e le chetakl el mo tuobed. 4Sel lengai el otobed e ng mo oeak uchei er ngii e a sib a oltirakl er ngii ele ng medengelii a ngerel. 5Ng mo chemiis er a ngodech el chad e diak loltirakl er ngii, ele ng diak lodengelii a ngerel.” 6Tial okesiu a luluuchais er ngii er tir a Jesus, e ngdi tir a dimlak bo lodengelii a belkul. 7Me ng liluut a Jesus el kmo, “A kulekoi er kemiu a meral tekoi. Ngak a tuangel el bo le siseb er ngii a sib. 8Tirkel rokui el uleak uchei er ngak el mei a merechorech, ma sib a dimlak lorrenges er tir. 9Ngak a tuangel. Ngikel me soiseb el okiu ngak a mo suobel; ng me tmuu e mo tuobed e mo metik a kelel. 10A merechorech a le mei e ng di merechorech, e omekoad e melemall. Ngak a mlei el kirel me bo mnguu a klengar, el diak olengesonges er ngii el klengar. 11“Ngak a ungil mengkerengel a sib, el di ungil er a renguk el mo mad el kirel a sib. 12A uduudel chad, el diak le mengkerengel a sib, ma ka loucharm a sib sel lesa lbolb, e ng chemoit a sib e chemiis, ma lbolb a mei el mdechem a sib e toreklii a delebechel. 13A uduudel chad a chemiis ele ngii el di mengereker, e diak le meral omekerreu a sib. 14- 15Ngak a ungil mengkerengel a sib. Ak medenge sib me ngii a medengelkak, el di ua Chedam el medengelkak me ngak a medengelii a Chedam. Ng di ungil er a renguk el mo mad el kirel a sib. 16Ng ngar ngii a kuk bebil er a chermek el sib el diak le ngar tial blil a sib er chelechang. Ng dirrek el kirek el mo ngmai el mei; me ng mo orrenges er a ngerek, me ng di mo tal delebechel el obengkel a tal mengkerengel a sib. 17“A Chedam a betik a rengul er ngak, ele ng di ungil er a renguk el mo odersii a klengar er ngak, me bo le sebechek el lmuut el nguu. 18Ng diak a nguu er ngak a klengar er ngak. Ng di ngak el soak el oldars er ngii. Ng sebechek el odersii, e sebechek el lmuut el nguu. Tiaikid a luleldurech er ngak a Demak el me meruul er ngii.” 19A ikal tekoi a mlo uchul e a re chad a liluut el obii. 20Te betok er tir a dilu el kmo, “Ngika ngar ngii a mekngit el chelid er ngii! Ngika kebelung! Ngera me kom orrenges er ngii?” 21Ngdi re bebil a dilu el kmo, “A chad el teluchel er a mekngit el chelid a diak el sebechel mengedecheduch el ua isei! Ng mekera mekngit el chelid e meruul er a re meiko el mo omes?” 22A Chedaol Sils er a Omengedaol er a Templo a lurruul er ngii er a Jerusalem er a belsechel a kerrasem. 23Ma Jesus a mirrorael er a Beranda er a Salomon er a Templo, 24e a re chad a mlo kldibel el iliuekl er ngii e oker el kmo, “Kau ke di omekerrau a rengmam el mo oingerang? Di bleketakl el ouchais er kemam a klemerang. Kau ke Mesias?” 25Ma Jesus a dilu el kmo, “Ak mla ouchais er kemiu, ngdi diak el somiu el oumera er ngak. A ureor el kuruul el oba klisichel a Demak a mengedecheduch el kirek; 26ngdi kemiu a diak bo moumerang, ele ng diak msib er ngak. 27A sib er ngak orrenges er a ngerek, me ngak a medengei, me ng oltirakl er ngak. 28Ak umsang a diak a ulebengelel klengar, me ng kmal diak bo le mad. Ng diak a chad el sebechel el merober er ngak. 29A Chedam el ngikel ngilai el meskak a ngarbab er a bek el tekoi, me ng diak a chad el sebechel el merober er a ulekerreuil a Chedam. 30Ngak ma Chedam a di tang.” 31Itia e a re chad a luuta el smasou a bad el mo ometech er ngii. 32Ma Jesus a dula er tir el kmo, “Ng betok el ungil ureor a bla kruul er medemiu el ngii a le bilskak a Chedam mak meruul; ng ngera er ngii a mo uchul e ng somiu el ometech er ngak?” 33Me te dmu el kmo, “Ng diak lungil el omeruul a uchul me le somam el ometech er kau, ng otuub a uchul e ng somam el ometech er kau! Ke di chad, e meruul er kau el leko ke Dios!” 34Ma Jesus a dula el kmo, “Ng llechukl er a Llach er kemiu el kmo a Dios a dmu el kmo, ‘Kemiu a chelid.’ 35Kid a medengei el kmo a lolekoi a Chedaol Llechukl a di merang el diak a ulebengelel; ma Dios a ulemekedong er tirkel ngila tekingel el kmo te chelid. 36E ngak, a le ngileltak a Chedam e oderchak el mer a beluulchad. E kemiu a mekera e melekoi er ngak el kmo ak ultuub er a Dios? 37A lsekum ng diak kuruul a soal a Demak, e lak moumera er ngak. 38Ngdi lsekum ak meruul a soal, e a lak moumera er ngak, e ngii di moumera urerek, me bo modengei el kmo a Chedam a ngar ngak me ngak a ngar a Chedam.” 39Me te liluut el leko tomdechem er a Jesus, e ngii a ngmoech er a delongelir el merael. 40Itia e a Jesus a liluut el mo imuul er a bita er Omoachel Jordan er sel le mlar ngii a Johanes e melecholb er a re chad; ma Jesus a mlong e kiliei er isei. 41Te betok el chad a mlor ngii, e a omelekingir a kmo, “A Johanes a dimlak loruul a mengasireng el tekoi, ngdi ikel bek el le dilung el kirel ngikal chad a meral tekoi.” 42Me te betok el chad er isei a mlo oumera er a Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\