JOHANES 19

1Mitia e a Pilatus a dilu er a re soldau er a Rom me te nguu a Jesus el mo cholebedii. 2E a re soldau a chilusii a besichel a bdelul el tochedulik e nguu el loia er a bdelul, e sola e milii er a smiich el bekerkard el ikrel a bail 3e mor ngii me te dmu el kmo, “Aki ouetkeu er kau el King er a re chad er a Judea!” E mo mengelebed er ngii. 4Ma Pilatus a liluut el mo tuobed e mengedecheduch er a seked el kmo, “Ak mo otebedii el mer tiang me bo modengei el kmo ng diak el sebechek el metik er a ngii di le ngerang el mo uchul e ng obals.” 5Me ng mlo tuobed a Jesus el belsiochel a bdelul er a tochedulik e bliull er a smiich el bekerkard el ikrel a bail. E a Pilatus a dilu er tir el kmo, “Ngkaikid ngii el chad!” 6Ma re bderrir a re prist ma re mengkar er a Templo er a lesang, e tuleldiu el kmo, “Bo le medeel er a kerus! Bo le medeel er a kerus!” Ma Pilatus a dilu er tir el kmo, “Mada di le kemiu el nguu el mo dmelii er a kerus. Ng diak kbetik er a mo uchul e ng obals.” 7Me tial seked a dilu el kmo, “Ng ngar ngii er a llechemam a melekoi el kmo ng kirel el mo mad, ele ng di ngii el melekoi el kmo ng Ngelekel a Dios.” 8Tia er a le renges a ika Pilatus e ng mengal mlo medakt. 9Me ng mlo tmuu er a blai e oker er a Jesus el kmo, “Kau ke mlar ker el mei?” E ngdi Jesus a di liluk. 10Ma Pilatus a dilu er ngii el kmo, “Ng diak cho molekoi er ngak? Lak mobes el kmo ngak a ngar ngii a klisichek el ngubetau e dirrek el ngar ngii a klisichek el mo mengerus er kau.” 11Ma Jesus a dilu el kmo, “A lemlak le beskau a klisiich a Dios e ng diak a klisichem er ngak. Me ngikel chad el ngilikak el mer kau a lmuut el klou a telemellel er kau.” 12A Pilatus er a le renges a ikang, e ng ulsiik a rolel e melubet er a Jesus. Ngdi seked a uleldiu el mor ngii el kmo, “Kau cho mngebetii, e ng diak msechelil a merreder er a Rom! A chad el di ngii el kmo ng king a omtok er a merreder er a Rom!” 13Ma Pilatus er a le renges ngii el tekoi, e ng ngiluu a Jesus el mor rikl e mo dengchokl er a kingall er a kerrekeriil el ngar sel “Cheldukl Bad” a ngklel. (A le Hebru e ng “Gabbatha.”) 14Tia mochu sueleb er sel sils er uchei er a Baskua. Ma Pilatus a dilu er a re chad el kmo, “Ngkakid a king er kemiu!” 15Me tuleldiu el mor ngii el kmo, “Mokodir! Mokodir! Bo le medeel er a kerus!” Ma Pilatus a uleker er tir el kmo, “Ng somiu a king er kemiu a bo le medeel er a kerus?” Ma re bderrir a re prist a dilu el kmo, “Ng di tal Kaiser a king er kemam!” 16Itia e a Pilatus a milecherei a Jesus me te nguu el mo meleel er ngii er a kerus. Ma re soldau a ngiluu a Jesus el mocha oungerachel er ngii. 17Ng tilobed el mengol er a kerus er ngii el mor a lomekedo er ngii el chutem el kmo, “Blil Omilel a Bedul.” (A le Hebru e ng Golgatha.” 18Me te dilelii er a kerus er isei, e dirrek el dilelterir er a kerus a re teru er a re chad, ma Jesus a mlar a belngel e tir a ngar a bita ma bitang. 19E a Pilatus a lilechesii a tar a tekoi e dilu me te loia er bebul a kerus. Ng mle llechukl el kmo, “Jesus er a Nasareth, el King er a re chad er a Judea.” 20Te betok el chad a chiliuii, ele sel le meldeel er a kerus er ngii a Jesus a dimlak le cheroid er a beluu. Sel le lilechesii a mle llechukl er a Hebru, ma Latin, ma Grik. 21Ma re bderrir a re prist a dilu er a Pilatus el kmo, “Lak moluches er ngii el kmo, ‘King er a re chad er a Judea’, e bai mlechesii el kmo ‘Ngikal chad a millekoi el kmo ngak a king er a re chad er a Judea.’” 22Ma Pilatus a dilu el kmo, “A ikel bla kluches a di medechel el ua isei.” 23A re soldau er a bo le merek el meleel er a Jesus er a kerus, e te ngiluu a bilel el mei e mingii el mo eual bliongel, me te mlo chemur a blingelir er ngii. Te dirrek el ngiluu sel ikrel a bilel el di chelaus er bab el mor iou e diak a rresmelel. 24Te mle katekoi el kmo, “Mei me lak dosodel er ngii, bai bo de kengmors el osiik er a mo nguu.” Te mle ua isei el oltaut a Chedaol Llechukl el kmo, “Te milii a bilek er a delongelir e mlo kengmors er a ikrel a bilek.” A ikakid a lurruul a re soldau. 25A delal a Jesus, ma tar ngii, ma Maria el bechil a Klopas, ma Maria Magdalene, a dilechor er bita er a kerus er a Jesus. 26Ma Jesus a milsa delal me ngikel kmal betik er a rengul el tar a rubengkel me ng dilu er a delal el kmo, “Ngika ngelekem.” 27E sola e dmu er ngikel kmal betik er a rengul el kmo, “Ngika delam.” Me ng di mle seikid e ng nguu a delal a Jesus el mor a blil me ng kiei el obengkel. 28A Jesus a mle medengei el kmo ng mocha merek a bek el tekoi, me ng uleltaut er a Chedaol Llechukl er a ledu el kmo, “Ng meched a renguk.” 29E mlar ngii a delluchel el belatong er sei el mle mui er a beot a cheral el bilong, me te dillechii a sponge er ngii e nguu el loia er a chelechedal a hisob e odersii el mor a ngerel. 30Ma Jesus er a lengim ngii el bilong e ng dilu el kmo, “Ng mla mecherrungel a rokui el tekoi!” E sola e childir a chiklel e suebek a telil. 31E a re mengeteklir a re chad er a Judea a mlo olengit er a Pilatus me le kengei er tir el mo chuam ocherir tirkel chad el ngar a kerus e lotengelterir. Ng mle Sils er a Omengedmeklel a Chedaol Sils ma uchul me tullengit er tial tekoi, ele ng dimlak le sorir a le medechel a cheklechir er a kerus er a Ulengull el Sils, ele isel Ulengull el Sils a kmal mle chedaol. 32Ma re soldau a mlor tirkel meldeel er a kerus er bita er a Jesus me te chuam ochil a tang e kuk mor ngikel tang me te chuam ochil. 33Ngdi tia er a le bor a Jesus, e te milsa el mla mad me ng dimlak longam ochil. 34Ngdi tar a re soldau a ngiluu a biskelengel el rusur a kekengel a Jesus, me ng di tilobed er ngii a rasech ma ralm. 35(Ngikel milsa tiang a ouchais er ngii, me mdirrek el mo oumerang. Ng merang a ikel lolekoi, e dirrek el medengei el kmo ng melekoi a klemerang.) 36Tia merruul el ua isei el oltaut a lolekoi a Chedaol Llechukl el kmo, “Ng diak a tal chiuesel el mo mecham.” 37A kuk tar a tekoi er a Chedaol Llechukl a kmo, “A re chad a mo mesa ngikel le rirsur.” 38Tiaikid e a Josef el chad er a Arimathea a mlo olengit er a Pilatus me bo le sebechel el nguu a bedengel a Jesus. (A Josef a di mle berrotel el oltirakl er a Jesus, ele ng mle medakt er a re mengeteklir a re chad er a Judea.) A Pilatus a kilengei er ngii me ng mlong me ng nguu a cheklechel a Jesus. 39Ma Nikodemus, el kot e ng mlo omes er a Jesus er a klebesei, a dirrek el ulebengkel a Josef el mong. Ng ullab a bekord el 100 el bond el urrechomel el mir ma aloes. 40Me tir el terul chad a ngiluu a bedengel a Jesus e milii er a becheleleu el mamed el ngar ngii a ungil a bul chilt er ngii el oltirakl er a blekerdelir a re chad er a Judea a lolakl er a re chad. 41Sel le mlad er ngii a Jesus a mlar ngii a sers er ngii, e mlar ngii a beches el debull er ngii el dirkak a chad el medakl er ngii. 42Te ngiluu a bedengel a Jesus el mo loia er ngii ele ng di mle kmeed, e mle sel sils er uchei er a Ulengull el Sils.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\