JUDE 1

1Ngak el Jude, el mesiungel a Jesus Kristus el tar a Jakobus, a me-luches el mor tirkel mla mokedong er a Dios el klengar er tir a oltirakl er a bltikerreng er a Dios el Chedam ma ulekerreuil a Jesus Kristus: 2A klechubechub, ma budech, ma bltikerreng lesal mo klou el ekor kemiu. 3Kemiu el betik er a renguk, ng mlo soak el leko kmochu meluches el ekor kemiu el kirel osobel el doltirakl er ngii, e mlo metik el kmo ng bai kirek el meluches el eko melisiich a rengmiu me bo moumekemad el kirel a tekoi el moumerang er ngii, el Dios a di mle tal le besterir a re chedal e melemolem el diak le mengodech. 4A re bebil er a re chad el diak lomekerreu er a Dios a mla ollamet el soiseb er a delongeliu, el tir a meltutk er a ngar a mong el kirel a dellebeakl, e omult er a krasia er a Dios el mo rolir er omeruul el delengerenger e mengoit er a Jesus Kristus el di ngii el tang a Merreder e Rubak er kid. 5Kom medengei a ikal rokui e ngdi soak el omeklatk er kemiu el kmo a Rubak a ulsebelterir a re chad er a Israel er a Ekipten, e ngdi uriul e ng ulekngemedeterir tirkel dimlak loumerang. 6Molatk er tirkel anghel el mlo engelakl er a deruchellir e chiloit a delengcheklir. Te llechotel el mo cherechar el ngar a milkolk er iou el lomechei er tir er ngii a Dios, e mengiil er sel klou el Sils el bo le medebeakl er ngii. 7Ng di ua Sodom ma Gomora ma ikel beluu el milliuekl er ngii el dirrek el mle ua omerellir itir el anghel. Te chiloit a deruchellir ma delengcheklir e mirruul a deleboes ma diak le mudasu el rolel a deleboes el delengerenger. Tulebals el mo chuarm er a diak lengemed el ngau el olachidnger el mor a rokui el chad. 8Ng di osisiu el teletael a le ngar ngii itirkal chad el okiu a tekoi el ngar a rengrir e mengikiongel a bedengir, e olechib a mederir er a klisichel omerrederel a Dios, e oltuub er a re kebkall el ngar a eanged. 9A ngarbab el anghel el Mikael me ng ka ble le ua isei. Ser a le kaititekangel ngii ma Diabelong el kmo, ng techa mo nguu a bedengel a Moses, e a Mikael a dimlak di ble le telkib el melebeakl er a Diabelong, ng bai dilu er ngii el kmo, “A Rubak a mo omals er kau.” 10Ngdi tirkal chad a oltuub a ngii di le ngerang el diak el sebechir el mo medengei; e a ikel lodengei el ua omerellel a charm el diak a rengul, a ikei a mo dobeklterir. 11Te kmal mo chebuul! Toltirakl er a omerellel a Kain. Ng di udoud a uchul e te mla touchakl el mor a cheleuid el omeruul el ua ia Balam. Tomtok a tekoi el ua ia Kora me te mo medebeakl el ua ingii. 12A ikel de merur er ngii el omerellir er omilil a ua terached el mengidokel a blengur er a klauchad er kemiu. Te di omdasu a di ungil er tir. Te ua ia eabed el lorrael a eolt el mol mei e diak a chull el lorrebet. Te ua ia kerrekar el diak lourodech a le belsechel a sim; el ngii el kerrekar a mla obadel me ng mertong. 13Te ua meklou el chedesaoch er a meringel daob el olecholt a de merur er ngii el omerellir el ua teribsel a ikel chedesaoch. Te ua meloaoch el btuch el mla mekedmokl sel kirir el mor ngii, el dmolech e milkolk el diak a ulebengelel. 14A Enok el ngar ongeuid el telecheroll er uriul er a Adam a ulemlaoch el kirir tirkaikid el chad er a ledu el kmo, “A Rubak a mei ngii ma re betok el telael el chedaol anghel er ngii, 15el mo oukerrekeriil er a rokui el chad, e omals er tirkel rokui el mekngit omerellir me tirkel mekngit omelekingir el diak lomekerreu er a Dios e omtok er ngii.” 16Tirkaikid el chad a di blechoel el mengeremrum e oltelechakl er a re chad; toltoir a di nglemekelel a bedengir, e omkuuk er tir a lolekoi, e melad er a re chad me bo le sebechir el mes el mo tekoi a ikel lomdasu el di kirir. 17Ngdi kemiu el betik er a renguk, lak mobes a ikel lullekoi a re apostol er a Rubak er kid el Jesus Kristus. 18Te dilu er kemiu el kmo, “A ikel uriul sils sel le mei, e te mo duum a re chad el mo melenguul er kemiu, el chad el di oltirakl e meruul a ikel di sorir e diak lomekerreu er a Dios.” 19Tirka ia re chad el meruul orars er a delongelir a re chad, el teluchel er a di soal a klechad, el diak a Reng er tir. 20Ngdi kemiu el betik er a renguk, molemolem el omekeroul er a klengar er kemiu el oumera er a Dios. Moluluuch el ngar a klisichel a Chedaol Reng, 21e momtebechel er kemiu el ngar a bltikerreng er a Dios, sel mongiil er a Rubak er kid el Jesus Kristus el oeak a klechubechub er ngii e mo meskemiu a diak a ulebengelel klengar. 22Bo mchebteterir a re rrau a rengrir; 23e mosebelterir a re kuk bebil el kurseterir el otebedeterir er a ngau; e a re kuk bebil bo mchebteterir e mkerekikl, me mouketui a ikel omerellir, el chelsechusem er a ngibeserreng er a klengit. 24Ngikel sebechel ngosukemiu me ng diak kom mesibas e ngoikemiu el mor medal el diak a telemelliu e mui er a deurreng 25el ngikel di tal Dios, el osebeled el oeak a Jesus Kristus el Rubak er kid, le bor ngii a klebkall ma chetengakl, ma klisiich, ma omerreder er a irechar el mei, me chelechang, el mo cherechar! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\