LUKAS 19

1A Jesus a mirrael el okiu a Jeriko. 2E mlar isei a tal merau el ngarbab el chad er omelai el tax el Sakeus a ngklel. 3Ng ulsiik a cheldechulel e mesa Jesus el kmo ng ua techal chad, e ngdi ngika mle kekedeb el chad me ng dimlak el sebechel el mesa Jesus, el seked er a re chad a uchul. 4Me ng rirurt el mor uchei er a seked el mo ngmasech er a kerrekar el sycamore e omes er a Jesus, ele ng mlo engelakl er isei. 5Ma Jesus er a bo lengelakl, e ng ulemes el mor bab e dmu er a Sakeus el kmo, “Sakeus, morechedau el me metengel e ng kirek el mo kiei er a blim er chelechal sils.” 6Ma Sakeus a ulerreched el mo metengel e kmal mle ungil a rengul el nguu el mor a blil. 7Ma rokui el chad er a lesang e te mocha mengeremrum el kmo, “Ngikal chad a mocha er a blil a tar a re mekngit el chad!” 8A Sakeus a milekiis el mo dechor e dmu er a Rubak el kmo, “Rubak, ak mo mesterir a re mechebuul a tedobech er a kloklek, e a lsekum ng ngar ngii a kchilebeldir, e ak mo oluut er ngii a ikel kngilai el mo eual chachisois.” 9Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “Chelechal sils e a osobel a merma er tial blai, ele ngikal chad a dirrek el ngelekel a Abraham. 10A Ngelekel a Chad a mlei el osiik e olsobel er a re chad el ririid.” 11Mitia er a dirk lorrenges er tial tekoi a re chad e a Jesus a mocha mengedecheduch er a ta er a okesiu. Ng mla mo kmeed er a Jerusalem, ma re chad a ulemdasu el kmo a Rengedel a Dios a di kmedul mei. 12Me ng milengedecheduch el kmo, “Ng mlar ngii a tal ngarbab el chad el mle kirel el merael el mor a cheroid el beluu el bo loruul er ngii el mo king, e lmuut el mo remei er uriul er a bo le king. 13Ma uchei er a lorael, e ng ulemekedo er a re truich el mesiungel e mechur er tir a dersechimol udoud e dmu er tir el kmo, ‘Bo mongerker el olab a ikang el mor sel kluut el mei.’ 14A re chad er a belual ngiil chad a uluuketui er ngii, me tuldercheterir a re chad el oeak ullel el mo melekoi el kmo, ‘Ngikal chad a chetimam a bo le king er kemam.’ 15“Ngdi ngiil chad a mlo king e liluut el mo remei. Me ng di mlong e otebedii a tekingel ma re mesiungel le bong me bo le kaodengei el kmo ng tela bla le kerker. 16Me ngikel kot el mlei a dilu el kmo, ‘Rubak, ak mla koreker a tacher el udoud el oba sel chimong el cho bilskak.’ 17Me ng dilu er ngii el kmo, ‘Ng kmal ungil! Kau a ungil mesiou. Chelechal ble le blak a rengum er a mekekerel tekoi, e ak mo rullau el mo mengedereder a tacher el beluu.’ 18Ma ongeru er a mesiou a mlei e dmu el kmo, ‘Rubak, ak mla koreker a kleim el udoud el oba sel chimong el cho bilskak.’ 19Me ng dilu er ngii el kmo, ‘Ke mo mengedereder a kleim el beluu.’ 20E a kuk tang a mlei e dmu el kmo, ‘Rubak, tiakid a ududem el kbililii er a mamed e kudmeklii. 21Ak mle medakt er kau ele ng meringel a tekingem el chad. Ke melai a dimlak moureor el kirel e meridm a dimlak molalem.’ 22Me ng dula er ngii el kmo, ‘Ke mekngit el mesiou! A ilechal tekingem a bo kulab el oukerrekeriil er kau! Ke medengel kmo ngak a meringel a tekingek el chad, el melai a dimlak kuureor el kirel e meridm a dimlak kulalem? 23A le ua isei, e ngera me ng dimlak mlia ududek er a bank, me ser a kluut el mei e bo le sebechek el nguu a ududek el uldak er a olengil?’ 24E sola e dilu er tirkel dechor er bita er ngii el kmo, ‘Mnguu er ngii sel udoud el msa ngikel mesiou el olab a tacher.’ 25Me te dmu er ngii el kmo, ‘Rubak, ngika mla mo tacher a lolab!’ 26Me ng dilu el kmo, Ak subedemiu el kmo a chad el ngar ngii a lolab, a mengal mo betok a mor ngii; e a chad el diak a ngera er ngii, a mo lmuut er a ikel di kesai el lolab me ng mo mengai er ngii. 27Chelecha e mngititerir el mer medak tirkel cherrouek el dimlak le sorir a bo kking er tir, e mokodeterir!’” 28A ika le dilu Jesus e sola e merael el oeak uchei er tir el mor a Jerusalem. 29Ma bocha lekeed er a Bethphage ma Bethania el ngar a Rois er Olib, e ng uldercheterir a re teru er a rubengkel el mor uchei 30e dmu er tir el kmo, “Morael el mor sel beluu el ngar medemiu, e sel bo msiseb er ngii e kom mo metik er a ngelekel a donkey el ulak el dirkak a tal chad el mo ngmasech er ngii; me kom kodekedii e nguu el mei. 31E a lsekum ng ngar ngii oker er kemiu el kmo ng ngera me kom mengedoked er ngii, e kom dmu er ngii el kmo ng ousbech er ngii a Mastang.” 32Me te mirrael el mong e miltik a bek el tekoi el di ua ikel le dilu er tir a Jesus. 33Me tia er a longedoked er a ngelekel a donkey, e a ruucharm er ngii a uleker el kmo, “Ngera me kom mengedoked er ngii?” 34Me te dilu el kmo, “Ng ousbech er ngii a Mastang,” 35e sola e nguu el mo msa Jesus. Te ngila ikrel a bilir el suumech er bebul e otekir a Jesus er ngii. 36Me tial le ngar ngii el merael, e a re chad a milsumech a ikrel a bilir er a rael. 37E tia er a loldengelengela er a Rois er Olib el mo kmeed er a Jerusalem, e a kloul seked er a rubengkel a mocha mereng a sulel a Dios e mle klou a ngerir el oldanges er ngii el kirel a rokui el bla leues el mengasireng el tekoi. Te dilu el kmo, 38“A Dios lomekngeltengat er ngikal king el mermang el oba ngklel a Rubak! Budech el ngar a eanged ma klebkall le bor a Dios el Kot el Ngarbab!” 39Ma re bebil er a re Farisi el mle teloi er a seked a mocha melekoi er a Jesus el kmo, “Sensei, mdu er a rubengkem me lak longerodech!” 40Ma Jesus a dilu el kmo, “Ak subedemiu el kmo a lsekum te mo lmuk, e a ikal bad a mo oldiu.” 41A Jesus er a lesal kmeda er a beluu me bocha lomes er ngii, e ng lilangel el kirel 42e dmu el kmo, “A llechulekum me chelecha e ke mla mo medengelii a mo rullii a budech! Ngdi dikea le sebechem el mesang! 43A tar a klebesei e a re cherrouem a mo sorsau el meliuekl, e mo iueklau el rokir. 44Te di mo tomellau kau ma re chad el ngar a chelsem; ng di mo diak a chimol bad el medechel er sel kirel ngar ngii, ele ng dimlak mutebengii sel belsechel er a le me Dios el me olsobel er kau!” 45A Jesus a mlor a Templo e mocha oldik er a rulterau a klalo er a chelsel, 46e dmu er tir el kmo, “Ng llechukl el kmo, A Templo er ngak a mo blil a nglunguuch.’ Ngdi kemiu a mla rullii el mo blirir a re merechorech!” 47A Jesus a mle bek el sils el lolisechakl er a Templo. A re bderrir a re prist, ma re sensei er a Llach, ma re mengeteklir a re chad a mlo sorir el omekoad er ngii, 48e ngdi dimlak el sebechir el metik a cheldechulel e lokodir, ele rokui el chad a mle blak a rengrir el orrenges er ngii, el diak el sorir el choitii a tal tekingel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\