LUKAS 20

1A tar a klebesei er a le ngar a Templo Jesus el olisechakl er a re chad e lomerk er a ungil chais el mor tir, e a re bderrir a re prist ma re sensei er a Llach, a dilak tir ma re mechuodel el mong 2e dmu er ngii el kmo, “Ka msbedemam el kmo ng ngera llemeltem e meruul a ikal tekoi? Ke ngiluu er techang?” 3Ma Jesus a dilu el kmo, “Msall e kkerir a tar a ker er kemiu. Ka msbedak el kmo 4a llemeltel a Johanes er a lolecholb, ng ngiluu er a Dios ma lechub e ng ngiluu er a re chad?” 5Me te mocha kaititekangel el kmo, “Ngera kede dmung? A lsekum kede kmo, ‘Ng ngiluu er a Dios.’ e ng mo dmu el kmo, ‘E ngera uchul me ng dimlak moumera er a Johanes?’ 6E a lsekum kede kmo, ‘Ng ngiluu er a re chad.’ e tial seked el rokir a mo metechid er a bad ele toumerang el kmo a Johanes a mle profet.” 7Itiaikid e te dula er ngii el kmo, “Ng diak kimodengei el kmo ng mlar ker el mei.” 8Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “A le ua isei, e ngak me ng dirrek el diak bo kuuchais er kemiu el kmo ng ngera llemeltek e meruul a ikal tekoi.” 9Itia e a Jesus a mocha mengedecheduch er a re chad er tial okesiu el kmo, “A tal chad a dillemii a sers er a bilong, e ulterekeklii er a re kuk bebil er a re chad me te mengedmokl er ngii, e ngii a mlor a tar a beluu el mlo meketeket. 10E a bocha le belsechel omeridm er a bilong, e ng ulderchii a tar a mesiou el mor tirkel mengedmeklel a sers el mo melai a blingelel er a sim. Ngdi tir a chillebedii ngiil mesiou e odikiii me ng merael el dimlak a ngeral le nguu. 11Me ng ulderchii a kuk tar a mesiou el mong, me te dirrek el chillebedii, e kmal milekerrengii, e odikii me ng lmuut el di mle chim. 12Me ng mocha oderchii a ongedei er a mesiou, me ngika me te tilemall a bedengel e nguu el choitii. 13Itia e ngikel ousers er ngiil sers er a bilong a dula el kmo, Ak bai mekerang? A bai kuderchii a betik er a renguk el ngelekek el mong, e tulterekokl el mo melengmes er ngii!’ 14E a lechub e a re mengedmeklel a sers er a lesang, e te katekinga el kmo, ‘Ngikakid a ngelekel a ouklalo er tial sers. Mei me dokodir, ma kloklel bo le klokled!’ 15Me tokor e nguu el otebedii er a sers e mekodir.” A Jesus a uleker el kmo, “A bo le ua isei, e ngikel ouklalo er a sers ng mo mekera er tirkel chad?” 16“Ng mong el mekodeterir, e ngii a nguu a sers el oterekeklii er a re kuk bebil er a re chad.” Ma re chad er a le renges a ikang e te dilu el kmo, “Lak bo le ua isei!” 17Ma Jesus a ullengeng er tir e oker el kmo, “A le ua isei e ng ngera belkul sel tekoi el melluches el kmo, ‘Sel bad el mlechoit er a re meruul er a blai ele ng dimlak a ultutelel a mla mo kot el klou a belkul er ngii el rokui?’ 18A chad el moubuu er bebul sel bad a mo metektuk el obriid; e a lsekum sel bad a otelechii a tar a chad, e ng di mo mridii el mo chebechab.” 19A re sensei er a Llach ma re bderrir a re prist a millasem el omdechem er a Jesus er isei, ele te mle medengei el kmo ng milengedecheduch er tial okesiu el meliualech er tir; e ngdi te mle medakt er a re chad. 20Isei e tulsiik er a mo ungil techall. Tuldercheterir a re bebil chad el mor a Jesus el leko te meral oker a tekoi er ngii e a lechub e tulemedikl er ngii el olab ngiil ker me bo le sebechir el ongesechii er a klisichel a kerrekeriil er a kabernor. 21Me tir el chad a dilu er a Jesus el kmo, “Sensei, aki medengei el kmo ng diak a cheleuid er a ikel molekoi ma cho molisechakl. Ng diak molab el mor a ngii di le chad, e bai di melemalt el olisechakl er sel soal a Dios el kirel a chad. 22Ka msbedemam el kmo ng ungil er a Llach er kid ma lechub e ng mekngit a kimolecha tax el mor a merreder er a Rom?” 23A Jesus a mle medengei el kmo te mengeblad me ng dilu er tir el kmo, 24“Mochotii er ngak a tar a silber el udoud. Ng medal techang ma ngklel techang a ikal ngar tial udoud?” Me tulenger el kmo, “A Emperor er a Rom.” 25Ma Jesus a dilu el kmo, “A le ua isei, e bsa Emperor er a Rom a ikel kloklel, ma ikel kloklel a Dios mngai el msa Dios.” 26Isei e te di mlo lmuk el mechas a rengrir er a nger er ngii; ng dimlak el sebechir el mdechemii er a di tal tekoi er mederir a re chad. 27E a re bebil el Sadusi el melekoi el kmo a re chad a diak bo le bekiis er a kodall, a mlor a Jesus e dmu el kmo, 28“Sensei, a Moses a lilechesii tial Llach el kired el kmo, A lsekum a chad a mad e diak a ngelekel er a bechil, e a ochellel ngiil chad a kirel el mo bechil ngikel melakl dil, e a le bor ngii a ngelekir e ng ua le ngelekel ngikel mlad el chad.’ 29Ng mlar ngii a re teuid el odam; e a kot el klou er tir a mlo bechiil e mlad el dimlak a ngelekel. 30Me ngikel ongingil a mlo bechil ngiil redil 31ma ongedei el mo lmuut er ongeuid. Te rokui el mlo bechil e mad el di dimlak a ngelekir. 32E a uriul e ngikal redil me ng dirrek el mlad. 33Chelecha e sel sils er okiis, e ng techa er tir a mo bechil ngikel redil? Tir el teuid a di mlo bechil.” 34Ma Jesus a ulenger er tir el kmo, “A re sechal ma redil er tial beluulchad a mo bechiil, 35ngdi tirkel sechal ma redil el mo mekiis er a kodall me te mo chad er sel mei el beluulchad a diak bo le bechiil. 36Te mo ua re anghel el diak el sebechir el mad. Te ngelekel a Dios ele te mla mekiis er a kodall. 37A Moses a mle bleketakl el olecholt el kmo a rulekoad a mo mekiis el mo ngar. Ngar a ikel bades el kirel sel kilard el kerrekar e ng melekoi er a Rubak el kmo ‘Ng Dios er a Abraham, e Dios er a Isak, e Dios er a Jakob.’ 38Ma Dios a diak le Dios er a rulekoad; ng bai Dios er a re di ngar, ele ng medengei el kmo te rokui el di ngar.” 39A re bebil er a re sensei er a Llach a dula el kmo, “Ng ungil a nger er kau e Sensei!” 40E dimlekea lluut el oker er ngii a ngodech el ker. 41A Jesus a uleker er tir el kmo, “Ngera ma re chad a melekoi el kmo a Mesias a ngelekel a David? 42A David ng kor a di ngii el melekoi el ngar a Psalm el kmo, ‘A Rubak a dilu er a Rubak er ngak el kmo: Bo mdengchokl er a kadekmek 43el dimerkmo krellau el mo mesisiich er a re cherrouem me mserrochel er tir.’ 44A David a lomekedo er ngii el kmo ‘Rubak’; e ng mekera e sebechel a Mesias el ngelekel a David?” 45A rokui el chad a ulerrenges er ngii ma Jesus a dula er a rubengkel el kmo, 46“Bo mkerekikl el kirir a re sensei er a Llach, el sorir el oubail a mekemanget el bail el mererorael e sorir a re chad a loutkeu e longull er tir er a blil a makit; e melilt a ngarbab el kingall er a blil ongdibel ma ikel kot el ungil kingall sel le ngar ngii a blengur; 47tolekiid a kloklir a re melakl dil el mo lmuut er a blirir, e sola e mekemanget a nglunguchir el di meruul a ues! Ng mo meringel a belsir!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\