LUKAS 23

1Itia e te mekisang el choteklii a Jesus el mor a Pilatus 2e mocha oltutakl er ngii el kmo, “Ngikal chad aki bla betik er ngii el mengeuid er a re chad er a belumam, e melekoi er tir me ng diak lolecha tax el mor a merreder er a Rom, e di ngii el melekoi el kmo ng Mesias el king.” 3Ma Pilatus a uleker er ngii el kmo, “Kau ke king er a re chad er a Judea?” Me ng ulenger a Jesus el kmo, “Ng kau a melekoi el ua isei.” 4Ma Pilatus a dula er a re bderrir a re prist ma seked el kmo, “Ng diak a ngeral kbetik er ngii el kngtil ngikal chad.” 5Ngdi tir a mengal mocha mesisiich el oltutakl er ngii el kmo, “A osisecheklel a mla mechelii a uldikel er a delongelir a re chad el ngar a Judea el rokir. Ng ulemuchel er a Galilea e chelechang e ng mla mer tiang.” 6Ser a le renges a ika Pilatus e ng uleker el kmo, “Ngikal chad ng chad er a Galilea?” 7Ser a bo lodengei el kmo a Jesus a chad er a rengedel a Herodes e ng dilu me te nguu el mor a Herodes, ele ng dirrek el mlar a Jerusalem er iseikid. 8A Herodes a kmal mlo ungil a rengul er a lesa Jesus, ele ng mla remenges a chisel me ng meketeketa er a bo le soal el omes er ngii. Ng mle soal el mesa Jesus el meruul a ongasireng el tekoi. 9Ma Herodes a uleker a betok el ker er a Jesus, ngdi Jesus a dimlak a tar ngii el longer er ngii. 10A re bderrir a re prist ma re sensei er a Llach a kmal mle mesisiich el oltutakl er a Jesus. 11Ma Herodes ma re soldau er ngii a millenguul er a Jesus e oltuub er ngii; e sola e mililii er a klebokel bail e liluut el olutii el mor a Pilatus. 12A uchei er itiang e a Herodes ma Pilatus a mle kaucherarou, e ngdi tiaikid e ng mlo ta rengrir. 13Ma Pilatus a ulemekedo er a re bderrir a re prist, ma re merreder, ma re di chad el mo kldibel, 14e dmu er tir el kmo, “Kom ngiluu ngikal chad el mer ngak e dmu el kmo ng milengeuid er a re chad. Mak uluukerrekeriil er ngii er medemiu, e dimlak a kngtil el kbetik er ngii er a ikel tekoi el le mlotutakl er ngii. 15Ma Herodes me ng dimlak le betik a kngtil ma uchul me ng liluut el olutii el mer kid. Ng dirkak a ngeral le rellii ngikal chad el mo kirel a kodall. 16Mak di mo cholebedii e mecherei me ng merael.” 17(A Pilatus a mle kirel el melubet er a tar a kelebus er sel belsechel a Baskua.) 18A seked el rokir a uleldiu el kmo, “Mokodir! Mngebetii el meskemam a Barabas!” 19(A Barabas a mlar a kelebus el kirel a uldikel el dilubech er a beluu ma koadelchad.) 20A Pilatus a mle soal ngubetii a Jesus me ng liluut el mengedecheduch er a seked. 21Ngdi tir a uleldiu el mor ngii el kmo, “Bo le medeel er a kerus! Bo le medeel er a kerus!” 22Ma Pilatus a mocha me ng edei el lolekoi er tir el kmo, “Ng ngeral klengit a le rirellii? Ng diak a ngeral sebechek el metik er ngii el uchul e ng kirel el mo okodall! Aki di mo cholebedii e ngubetii.” 23E a lechub e te mengal mlo meklou a ngerir el oldiu el kmo a Jesus a kirel mo medeel er a kerus, me ng mlo ua isei a ikel le dilung. 24Ma Pilatus a ultebedii a tekingel el di oltirakl er ongterir el kirel a Jesus. 25Ngikel chad el mlar a kelebus el uldikel ma koadelchad a uchul, a mle sorir me ng ngilebetii, e a Jesus a le bilsterir me te mor a ikel sorir er ngii. 26A re soldau a chiltikikii a Jesus el merael, e mlo osiueklii a tal chad er a Kirene el Simon a ngklel, e ngikang a mlar a ikrel a beluu el mei. Me te ngiluu a kerus el msang e oremelii me ng cholngii el oeak ullel a Jesus. 27E a kloul seked a uleltirakl er ngii; e mlar ngii a re bebil el redil el teloi er tir el lilangel el mekngit a rengrir er ngii. 28Ma Jesus a mileltii el mo bedul tir e dmu el kmo, “Kemiu el redil er a Jerusalem! Lak kom langel el kirek, e bai mlangel el kiriu kemiu ma re ngelekiu. 29Ele ikel sils a mei el bo ledu re chad el kmo, ‘Te meral ngeltengat a redil el dimlak bo loungalek, el ka lulemechell, ma ka luleltut!’ 30Seikid e a re chad a mo melekoi a rois el kmo, ‘Be motelechemam!’ e mo melekoi a bukl el kmo, ‘Be bertemam!’ 31Ele lsekum choua ikal tekoi a meruul el mor a chemadech el kerrekar, e ng kol mo ua ngera sel bo le merat?” 32A re terul chad el mlar ngii a telemellir a dirrek el lulebeteterir el mo okodall tir ma Jesus. 33Me ser a le bor sel chutem el lomekedo er ngii el “Omilel a Bedul” e te dilelii a Jesus er a kerus, me tirkel terul chad el ngar ngii a telemellir me te meldeel er a kerus el ta ngar a kadikm ma tang a ngar a katur. 34E a Jesus a dilu el kmo, “Chedam, mousubes a kngterir, ele tirka diak lodenge loruul.” Te mlo kengmors e mii a bilel a Jesus er a delongelir. 35E a re chad a dilechor el omes er ngii, e a re mengeteklir a re chad er a Judea a millenguul er ngii el kmo, “Ng ulelsobel er a re bebil er a re chad, ma lsekum ng Mesias el mlengilt er a Dios e di le ngii el osebelii!” 36A re soldau me te dirrek el millenguul er ngii: te mlor ngii e omsa mla mo mekemim el bilong 37e dmu er ngii el kmo, “Mosebelau a lsekum ke king er a re chad er a Judea!” 38E mlar ngii a llechukl el ngar bebul el kmo, “Ngika king er a re chad er a Judea.” 39A tar tirkel ngar ngii a telemellir, me ng klebikl er a kerus, a mle mekngit omelekingel el melekoi er a Jesus el kmo, “Ke Mesias, ng diak? Mosebelau e dirrek el mosebelemam!” 40Me ngikel kuk tang a uluungeroel er ngii el kmo, “Kau ng diak medakt er a Dios? A blals el mngiluu a di ua isel blals el le ngiluu. 41Ngdi kid a melemalt a blals el mer kid ele ng rredemelel a ikel de riruul; e ngdi ngikal chad a dimlak a ngeral mekngit el le rirellii.” 42E sola e dilu er a Jesus el kmo, “Jesus, sel bo msiseb er a Rengedem, e lak mobes er ngak!” 43Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “Ak kmal dmu er kau el kmo chelechal sils e ke mo obengkek el ngar a Baradis.” 44E a bekord sueleb e ng mlo diak el diich a sils ma beluu el rokir a di mlo milkolk el mo lmuut er edel klok; 45ma kateng el mlar a Templo a meltiud el mo erung. 46E a Jesus a mlo klou a ngerel el oldiu el kmo, “Chedam, ak uterekeklak er kau!” Ng di dilung el ua isei e suebek a telil. 47Ma ofiser er a re soldau er a lesa itiang, e ng uleldanges er a Dios el kmo, “Ngika meral mle ungil chad!” 48A re chad el mle kldibel er sei el omes, ser a lesa tial mlor ngii el tekoi, e te rokui el mlo kairirei el kmal mekngit a rengrir. 49E tirkel rokui el mle ungil medengelii a Jesus, me tirkel redil el uleltirakl er ngii er a Galilea el mei, a di dilechor er cheroid e omes. 50- 51Ng mlar ngii a tal chad el Josef a ngklel, el chad er a Arimathea el beluu er a Judea. Ngika mle ungil e chetengakl el chad el milengiil er a Rengedel a Dios. Ng mle chad er Olbiil e ngdi ng ulemtok a ikel uldesuir ma omerellir a re chad er Olbiil. 52Ng mlor a Pilatus e ullengit er a bedengel a Jesus. 53Me ng ngiluu el otengelii er a kerus, e mililii er a becheleleu el mamed, e mlo loia er a tal debull el dirkak a ousbech er ngii, el mle kliokl er a risois. 54Tia e ng mle klsel Omengedmokl, me ng kmedul omuchel a Ulengull el Sils. 55Tirkel redil el uleltirakl er a Jesus el mlar a Galilea el mei a ulebengkel a Josef me te milsa debull ma blekerdelel a bedengel a Jesus er a bo lolecha er ngii. 56E sola e te mlo kairirei e mengedmokl a ochod ma chilt el kirel a bedengel a Jesus. E a Ulengull el Sils e tullengull el oltirakl er a Llach.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\