LUKAS 24

1E a Sunday er a kmal dirk tutau, e tirkel redil a ulemkokl el mor a debull el olab a ikel ochod el le kildmokl. 2Te miltebengii a bad el mla metitai el mo cheroid er medal a debull, 3me te mlo soiseb, e ngdi dimlak le betik er a bedengel a Rubak el Jesus. 4Me te dilechor el rrau a rengrir el kirel ngiil tekoi, e a re terul chad el bliull er a medidiich el bail a di dilum el mo dechor er bitar tir. 5Me tirkal redil a kmal medekta me te mlo terrob er a chutem, e tir el chad a dula er tir el kmo, “Ngera me kom osiik er ngikel di ngar er a delongelir a rulekoad? 6Ng diak le ngar tiang; ng mla mekiis er a kodall. Molatk er ser a dirk le ngar a Galilea e ledu er kemiu el kmo, 7A Ngelekel a Chad a kirel mo mengai el mor a chimorir a re mekngit el chad, e mo medeel er a kerus, e ongede er a sils e ng lmuut el mo chad.’” 8Itia e tir el redil a lotka tekingel, 9me te liluut el merael e uluuchais ngiil tekoi el rokui er a re truich ma tal obengkel a Jesus, me tirkel kuk bebil er a re chad. 10Tirkal redil a Maria Magdalene, ma Joana, ma Maria el delal a Jakobus; itir ma re kuk bebil er a redil a dilak el ouchais a ikal tekoi el rokui el mor a re apostol. 11E ngdi re apostol a millatk el kmo a ikel lullekoi tirkel redil a chelsengsang, me ng dimlak bo loumera er tir. 12Ngdi Petrus a rirurt el mor a debull, me ng mlo terrob e di miles a mamed e dimlak a ngodech el lesang. Me ng merola el mo remei el mechas a rengul er a ikal mla mor ngii el tekoi. 13Isel osisiu el sils e a re terul chad el uleltirakl er a Jesus a mirrael el mor a chimol beluu el Emmaus a ngklel, el bekord euid el mael a cherridel er a Jerusalem, 14me te chachedecheduch el mesaod a ikal rokui el mlor ngii el tekoi. 15Me tial le katekoi el ua isei, e a Jesus a ullekedii er tir e mirrael el obengterir, 16me te milsang, e ngdi dimlak le dengchii. 17Ma Jesus a dula er tir el kmo, “Ng ngera ikal mkatekoi er a rael?” Me te mlo dechor el mad el klengiterreng. 18E a tar tir el Kleopas a ngklel a okere er ngii el kmo, “Kau ke di tal chad el mle oldingel er a Jerusalem el diak modengei a ikel dilubech er isei er a chelsel a ikal merekol kesai el klebesei?” 19Me ng uleker el kmo, “El ngeral tekoi?” Me tulenger el kmo, “A ikel tekoi el dilubech el mor a Jesus er a Nasareth. Ngikal chad a mle profet el mle mesisiich a tekingel ma omerellel er medal a Dios ma re chad el rokui. 20E a re bderrir a re prist er kemam ma re merrederam a ngiluu el mo okodall, me ng mlo medeel er a kerus. 21E kemam a millatk el kmo ngii ngikel mo osebelii a Israel! E chelechang e ng mocha ongede er a klebesei er a le bor ngii a ikal tekoi. 22A re bebil redil er tial cheldebechel er kemam el ulemkokl el mor a debull a ulekibeteklemam er a le mei e louchais el kmo, 23ng dimlak le betik er a bedengel a Jesus. Te dirrek el uluuchais el kmo te milseterir a re anghel el silbedeterir el kmo a Jesus a mla lmuut el mo chad. 24Ma re bebil er kemam a mlor a debull e dimlak lesa Jesus, el di ua ikel lullekoi tirkel redil.” 25Itia e a Jesus a dula er tir el kmo, “Ng meral cheldeng a rengmiu me kom kmal meoud el mo oumerang a bek el tekoi el lullekoi a re profet! 26A Mesias ng dimlak le kirel el mo chuarm er a ikal tekoi e bochu le siseb er a klebkellel?” 27Itia e a Jesus a mocha mesaod el mor tir a ikel rokui el lolekoi a Chedaol Llechukl el kirel, me ng ulemuchel er a ikel babier er a Moses ma ikel bek el babier er a re profet. 28E tial bocha lekeed er a beluu el le bor ngii, e a Jesus a kor a teletelel a di imiu; 29me tulerreked er ngii el dmu el kmo, “Di mkiei el obengkemam; e ng kebesengei el mocha milkolk.” Me ng tiluchakl el obengterir. 30Me tia er a bo le dengchokl el obengterir el omengur, e ng ngiluu a blauang e milluluuch e sola e mechedii e nguu el mesterir. 31Itia e ng mlengam a mederir me te dilengchii, e tiaikid e ng mlo dibus. 32Me te katekinga el kmo, “Ng kor a kilard a rengud er ser a longedecheduch er kid er a rael e losaod er kid a Chedaol Llechukl?” 33Me te mekisang el lmuut el merael el mor a Jerusalem, me te mlo metik er a re truich ma tal obengkel a Jesus tir ma re bebil er a re chad el kldibel 34e uluuchais er tir el kmo, “A Rubak a meral mla mekiis er a kodall! Ng mla mo chemolt er a Simon!” 35Itia e tirkal terung a mocha mengedereder er a blekerdelir er a le ngar a rael, ma blekerdelir er a le dengchii a Rubak er a lomached er a blauang. 36Me tial louchais a ikal tekoi er tir tirkal terung, e a Rubak a di tiloech el mo dechor er a delongelir e dmu el kmo, “A budech lekor kemiu!” 37Te mlo medakt el rengrir te mla mesa deleb. 38Ngdi ngii a dilu er tir el kmo, “Ngera me kom medakt? E ngera me ng mor ngii a rraurreng er a rengmiu? 39Mues a chimak ma ochik, me bo modengei el kmo ng kmal ngak. Be mretechak me bo modengei, ele deleb a diak a techel a bedengel el diak a chiuesel, e kemiu omes el ngar ngii er ngak.” 40Ng dilu ikang e uleisech er tir a chimal ma ochil. 41E tir a dimlak el sebechir el mo oumerang, ele ng kmal mlo dmeu a rengrir e mechas a rengrir; me ng uleker er tir el kmo, “Ng ngar ngii a kall er tiang?” 42Te milsa telkib el delul el ngikel, 43me ng ngiluu e milenga er ngii er mederir. 44E sola e dilu er tir el kmo, “A ikaikid ngiil tekoi el kullekoi er kemiu er ser a dirk kubengkemiu, a bek el tekoi el llechukl el kirek el ngar a Llach er a Moses, ma babier er a re profet, ma Psalm a kirel el mo tmaut.” 45E sola e diledaes a uldesuir el mo omtab a tekoi el ngar a Chedaol Llechukl, 46e dilu er tir el kmo, “Tiakid sel ngar a Chedaol Llechukl el kmo, a Mesias a kirel el mo chuarm e kirel el mo mekiis er a kodall er ongedel sils, 47me ng okiu a ngklel e a klumech el kirel a beltel a reng ma chitel a klengit a kirel el mo mosisechakl el mor a rokui el beluu, el omuchel er a Jerusalem. 48E kemiu a mo olecholt a ikal tekoi. 49E ngak a mo odureklii el mer kemiu sel le tilbir a Demak. Ngdi kiriu el di ngar a Jerusalem e mengiil el dimerkmo le mer kemiu a klisiich el ngar bab el mei.” 50E mereko e choteklterir el tuobed er a Jerusalem el mor a Bethania, e kilider a chimal e ulemekngeltengat er tir. 51Mitial lomekngeltengat er tir e ng milengesakl er tir e mengai el mor a eanged. 52Me te milengull el meluluuch er ngii e liluut el merael el mor a Jerusalem, el kmal dmeu a rengrir 53e mle blechoel el ngar a Templo el mereng a sulel a Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\