LUKAS 4

1A Jesus a mle mui er a Chedaol Reng er ser a le ngar a Omoachel Jordan e lluut el merael, ma Chedaol Reng a chiltikikii el mor a ked. 2Ng mlar sei e a Diabelong a milengarm er ngii el 40 el klebesei. A klteketel a le ngar sei e ng dimlak lomengur me ser a bo le merek, e ng kmal mle songerenger. 3A Diabelong a dilu er ngii el kmo, “A lsekum ke Ngelekel a Dios e mdu er tial bad me lobult el mo blauang.” 4Me ng ulenger er ngii a Jesus el kmo, “A Chedaol Llechukl a kmo, ‘A chad a diak di le blauang omekngar er ngii e le merekong.’” 5E sola e a Diabelong a chilteklii el mor a kedidai e di mle ua rechedel a busechmad e ng ocholt er ngii a rengedel a beluulchad. 6E dilu er ngii el kmo, “Ak mo meskau omengedereder er a ikal rokui ma klebkellel. Ng mla moterekokl er ngak me ngikel mo soak a sebechek el msang. 7Ma lsekum ke mo terrob e mengull el meluluuch er ngak, e ak mo meskau el rokui.” 8Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “A Chedaol Llechukl a kmo, ‘Mongull el meluluuch er a Rubak el Dios er kau, e di le ngii el tang cho mosiou er ngii!’” 9Itia e a Diabelong a ngiluu el mor a Jerusalem el mekedecherur er sel kmal chetebtel a Templo e dilu er ngii el kmo, “A lsekum ke Ngelekel a Dios e msechesokl er tiang el mor iou; 10ele Chedaol Llechukl a kmo, A Dios a mo odercheterir a re anghel er ngii me te mo kokerengau.’ 11Ng dirrek el kmo, ‘Te mo tikeuau ma ochim a diak bo le sbechii er a bad.’” 12Ma Jesus a dilu el kmo, “A Chedaol Llechukl a kmo, ‘Lak mongarm er a Rubak el Dios er kau.’” 13Ma Diabelong er a le mereko el mengarm er a Jesus er a bek el rolel, e ng milecherei e merael el mengiil er a kuk tar a techall. 14Itia e a Jesus a liluut el mor a Galilea el mlar ngii er ngii a klisichel a Chedaol Reng. Ma chisel a uleberk er a ikel rokui el beluu. 15Me ng ullisechakl el ngar a blil ongdibel, e a re bek el chad a di chilat er ngii. 16A Jesus a mlor a Nasareth el sel le mlukeroul er ngii, e a bocha le Ulengull el Sils e ng mlor a blil ongdibel el di ua ngar a mong. Ng mlo dechor el mo menguiu er a Chedaol Llechukl, 17me te milsa babier er a Profet Isaia. Ng ulemoket er ngii el mor sel llechukl el kmo, 18“A Reng er a Rubak a ngar ngak, ele ng mla ngiltak el mo ouchais er a ungil chais el mor a re mechebuul. Ng ulderchak el mo ouchais el kmo a re rrengodel a mengubet, ma re meiko a mo omes, ma lomcheracheb er tir a mo mimokl, 19e mesubed el kmo ng mla mo belsechel a Rubak el mo olsobel er a re chedal.” 20A Jesus a ililii ngiil babier e liluut el msa ngikel oungerachel, e mo dengchokl. A rokui el chad el mlar a blil ongdibel a ulengengii a Jesus 21er ser a ledu er tir el kmo, “A ikal tekoi er a Chedaol Llechukl el bla mrenges a toutang er chelechal sils.” 22Te rokui el chilat er ngii er a bleketakl el cheldechedechal. Te mle kakerker el kmo, “Ngika ng diak le ngelekel a Josef?” 23Me ng dilu er tir el kmo, “Ak medengei el kmo kom mo melekoi er ngak er tial belkul a tekoi el kmo, ‘Toktang, di le kau el omekungil er kau.’ Kom dirrek el mo dmu er ngak el kmo mruul er a beluam a ua ikel mriruul er a Kapernaum maki rirenges a chisel. 24Ak subedemiu el kmo a profet a kmal diak louetkeu er ngii er a belual. 25- 26Msall e ksbedemiu, ser a bo lak a chull el edei ma tedobech el rak, me blo le klou a bosech er a beluu el rokir, e a Elias a dimlak le modurech el mor a tar tirkel betok el melakl dil er a Israel, e bai mlor a tal melakl dil el kiliei er a Sarefath el beluu er a Sidon. 27Me ser a le profet a Elisa e te mle betok el chad el kiliei er a Israel a mle chebedes, e dimlak a tar tir el lomekungil er ngii, e di mle tal Naeman el chad er a Siria.” 28A re chad el mlar a blil ongdibel er a le renges a ikang, e ng mlo kesib a rengrir. 29Me te milekiis el kursii a Jesus el otebedii er a ikrel a beluu, el leko te mo orrebet er ngii er a deliobech, 30ngdi Jesus a di ulengechii er a seked e merael. 31Ma Jesus a mlor a Kapernaum el beluu er a Galilea e ullisechakl er a re chad er a Ulengull el Sils. 32A rokui el chad a mlo mechas a rengrir a lolisechakl, ele cheldechedechal ochotii a klisichel. 33E a tal chad el mlar ngii er ngii a mekngit el chelid a mlar a blil ongdibel, e uleldiu el klou a ngerel el kmo, 34“Jesus er a Nasareth, ke mekera er kemam? Ke mle melemall er kemam? Ak medengelkau el kmo ke techang. Kau a chedaol el oderchelel a Dios!” 35Ma Jesus a dilu er ngii el mekngit el chelid el kmo, “Bo mluk, e mtobed er ngikal chad!” Me ngiil mekngit el chelid a di miltekelengii ngikal chad er mederir e tuobed el dimlak le keskelii. 36A re chad a rokui el mlo mechas a rengrir me te kakerker el kmo, “Tia ng ngeral tekoi? Ngikal chad oba klisiich ma klisichel a tekingel oltobed a mekngit el chelid!” 37Ma chisel a Jesus a uleberk el mor a bek el merkelel isel beluu. 38A Jesus a tilobed er a blil ongdibel e merael el mor a blil a Simon. E a delal a bechil a Simon a silecher e kmal mle mekeald, me tuluuchais a chisel er a Jesus. 39Me ng mlo dechor er bita er a dukllel e dmu er a kleldelel me ng tuobed er ngii. Ng mlo diak a kleldelel me ng di mle mereched el mekiis el mocha meruul a kelir. 40Ma le ngelta sils e tirkel mlar ngii a re sechelirir el smecher er a kakerous el rakt a ngilititerir el mor a Jesus me ng ulemor a chimal er a ta ma tar tir me te rokui el mlo ungil. 41E a mekngit el chelid el dirrek el mlotobed er a re betok el chad a uleldiu el kmo, “Ikau a Ngelekel a Dios!” Ma Jesus a ullekebai ngiil mekngit el chelid me ng diak lolekoi ele te mle medengelii el kmo ingii a Mesias. 42E a le tutungang e a Jesus a tilobed er a beluu el mor a diak a chad er ngii. Ma re chad a mocha osiik er ngii, e ser a le betik er ngii e te millasem el orreked er ngii me ng diak lorael. 43Me ng dilu er tir el kmo, “Ngak a dirrek el kirek el olisechakl er a Ungil Chais er a Rengedel a Dios er a ikel bebil er a beluu, ele tiaikid a lulderchak a Dios el me meruul er ngii.” 44Isei e ng ullisechakl er a ikel blil ongdibel er isel beluu el rokir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\