LUKAS 8

1Uriul er itiang e a Jesus a mirrael el mor a meklou ma mekekerel beluu el olisechakl a Ungil Klumech el kirel a Rengedel a Dios. A re truich ma terul obengkel me te dilak, 2e dirrek a re bebil redil el tirkel luleldik a mekngit el chelid er tir ma lulemekungil er tir er a rektir; ng Maria el loleker er ngii el Magdalene el ngikel mlodik er ngii a teuid el mekngit el chelid; 3ma Joana el bechil a Kusa el ofiser er a blil a Herodes; ma Susana, ma re lmuut el betok el redil el uluusbech a ikel ngar ngii er tir el olengeseu er a Jesus ma rubengkel. 4A klou el seked er a re chad el mlar a kakerous el beluu a mlo kldibel er bita er a Jesus, ma Jesus a milengedecheduch er tir er tial okesiu el kmo: 5“A tal chad a mlo omriid a tane, me ser a lomriid a tane er a sers, e a bebil a rirebet er a rael me ng mlerderd, e a suebek el charm a kilang. 6A bebil a rirebet er a ngar ngii a risois er ngii me ser a le dubech e ng mlo moalech ele ng medidirt a chetemel. 7Ma bebil er a tane a rirebet er a deliul a tochedulik, me ng dilubech a tochedulik el obengkel e chuucheb. 8E a kuk bebil er a tane a rirebet er a ungil chutem me ng dilubech el mo meklou el ourodech el derdart a redechel.” E sola e a Jesus a dilu el kmo, “A le ngar ngii a dingemiu el orrenges, e bo le blak a rengmiu el orrenges.” 9Ma rubengkel a Jesus a uleker er ngii el kmo ng ngera belkul tial okesiu, 10me ng dilu el kmo, “Kemiu a bla le rellemiu el mo medengei a bertelel a Rengedel a Dios, ngdi re kuk bebil er a re chad a mo medengei el okiu okesiu, me tomes e ua lemlak lomes, e orrenges e diak bo lodengei. 11“Tiakid a omesodel tial okesiu. A tane a tekingel a Dios. 12A ikel tane el rirebet er a tkul a rael a tirkel chad el remenges a tekingel a Dios, e a Diabelong a mei el ngmai er a rengrir me ng diak bo loumerang e bo le sobel. 13E a tane el rirebet er a ngar ngii a risois er ngii el chutem a tirkel chad el le rengesii a tekingel a Dios e ng dmeu a rengrir el nguu, ngdi diak bo lungil medalem er a rengrir me te di oumerang el telkib e a le me ongarm e ng mo diak loumerang. 14Ma tane el rirebet er a deliul a tochedulik a tirkel chad el remenges a tekingel a Dios, e a chelsengul a klechad, ma ilteet, ma tametereng er tial klengar a chuucheb me ng di mo diak a ultutelel. 15E a tane el rirebet er a ungil chutem a tirkel chad el ungil e kerekikl el rongesii a tekingel a Dios e dolemii er a rengrir, e blak a rengrir el orekedii me ng mor ngii a belkul. 16“Ng diak a chad el mekerdii olbidel e dongebii er orsachel ma lechub e ng loia er eungel a dusall. Ng bai loia er olsechelel ma be le siseb a re chad e te mesa llomes. 17“A ikel berrotel a di mo chemolt, ma ikel delekedokel me ng diak lobart. 18“Misei e sel morrenges e bo le blak a rengmiu; ele ngikel ngar ngii a ngera er ngii a lluut el msa bebil, e ngikel diak a ngera er ngii a lengai el mo lmuut er a ikel lomdasu el leko ng ngar ngii er ngii.” 19A delal a Jesus ma re tar ngii a leko te mo omes er ngii e a le bong, e ng dikea le sebechir el tmoech er a seked. 20Ma tar a chad a mlo subedii el kmo, “A delam ma re tar kau a ngar rikl el sorir el omes er kau.” 21Ma Jesus a millekoi er tir el rokui el kmo, “A delak ma re tar ngak a tirkel chad el orrenges a tekingel a Dios e oltirakl.” 22A tar a klebesei e a Jesus ma rubengkel a diliderekl er a bos e ng dmu er tir el kmo, “Bo de iuul el mor a bital daob.” Ma le tebedang 23e tulemekall e a Jesus a mlo mechiuaiu. E di mle mereched el mor ngii oiu er ngii el daob, ma bos a mocha mesesecheseb me kilo te metemall. 24Ma rubengkel a Jesus a mlo olekiis er ngii e kmo, “Mastang, Mastang, kid a metemellang!” Ma Jesus a milekiis el choklii a eolt ma meklou el chedesaoch me ng di mlo chelellakl el kmal mlo meiusech. 25E ngii okere er a rubengkel el kmo, “Ng dikea moumerang?” Me te mlo medakt e mechas a rengrir, me te katekoi el kmo, “Ngikal chad ng kol techang, ma lolekoi e a eolt ma chedesaoch orrenges er ngii!” 26A Jesus ma rubengkel a di ulemekall el imuul er a daob er a Galilea el mor sel kuk bital beluu er a Gerasa. 27Me tia er a lekerd a Jesus er a kederang e ng ulsiueklii a chad el mlar a beluu el mei el blekall er a mekngit el chelid. Ngiil chad a mla mo meketeket el di diak loubail el ka le kiei er a blil e di kiei er olekull. 28Ser a lesa Jesus e ng mlo klou el oldiu, e mlo terrob er medal a Jesus e mle klou a ngerel el melekoi el kmo, “Jesus, el Ngelekel a Kot el Ngarbab el Dios! Ng ngera soam er ngak? Ak ulengit er kau me lak momals er ngak!” 29Ng millekoi el ua isei ele Jesus a uleltobed a mekngit el chelid er ngii. Ngiil chad a mle rrengodel e ngdi betok el lorekedii a mekngit el chelid e ng di songsongd a lechetel a chimal ma ochil el bombatel, e ngii obekall el mor a ked. 30Ma Jesus a uleker er ngii el kmo, “Ng techa ngklem?” Me ng ulenger el kmo, “A ngklek a Cheldebechel” ele ng mle betok el mekngit el chelid a siliseb er ngii. 31A mekngit el chelid a kmal ullengit er a Jesus me lak ledu er tir me le bor a diak a btil deliobech. 32Ng mlar ngii a klou el delebechel el babii el osiik a kelel er a tkul a bukl el di mle kmeed er isei. Ma mekngit el chelid a kmal ullengit er a Jesus me ng mo kongei er tir me bo le siseb er ngii el babii, me ng kilengei er tir. 33Me te tilobed er ngikal chad el tmuu er a babii me ngiil delebechel el rokir a di rirurt el oldengelengel er a tkul a bukl el mo remos er a daob. 34Tirkal chad el milengkar ngiil babii er a lesa tial tekoi, e te rirurt el mo ouchais er ngiil tekoi er a re chad el ngar a beluu ma re ngar a sers. 35Ma re chad a tilobed el mo omes er ngiil tekoi, ma le bocha er a Jesus e te miltik er ngikal tilobed er ngii a mekngit el chelid el bliull e ultebechel ku uldesuel, e dengchokl er bita er a Jesus me te rokui el mlo medakt. 36Tirkel milsa ngiil tekoi a uluuchais er a blekerdelel ngiil chad er a lomekungil er ngii. 37Ma rokui el chad er a ikel rengedel ngiil beluu a kmal mlo medakt me tullengit er a Jesus me lorael el choridii. Ma Jesus a diliderekl er a bos e mirrael. 38E ngikal tilobed er ngii a mekngit el chelid a kmal ullengit er a Jesus el kmo, “Ak ubengkem.” Ngdi Jesus a silmesmechii e dmu er ngii el kmo, 39“Becherei e bo mrei, e mouchais a ikel bla leruul a Dios el ekor kau.” Me ng mirrael el mo ouchais er a beluu el rokir a ikel le riruul a Jesus el mor ngii. 40A Jesus er a kuk lluut el mo imuul er a bital diosech, e a re chad a kmal uluuetkeu er ngii ele te rokui el milengiil er ngii. 41E sola e a tal chad el Jairus a ngklel a mochang; e ngika mle tebechelel a blil ongdibel. Ng mlo terrob er medal a Jesus e olengit er ngii el mor a blil, 42ele di tal ngelekel el redil, el truich ma eru rekil a medkung. Me tial lorael a Jesus el obengkel, e a re chad a di uleltitech er ngii 43e mlar ngii a tal redil er a delongelir el mocha truich ma erul rak el di lorael a rasech er ngii; me ng mla okngemed er a re toktang a rokui el ngar ngii er ngii e dimlak bo lungil. 44Ng ultetechii er a seked el mor ullel a Jesus e rutechii a rsel a bilel me ng di mlo diak lorael a rasech er ngii. 45Ma Jesus okere el kmo, “Ng techa rirtechak?” E a re bek el chad a di kmo ng diak el tir ma Petrus a dula el kmo, “Mastang, a rokuil chad a ketitech me te di subechii er kau.” 46Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng ngar ngii a rirtechak ele kmlo medengelii a klisiich er a le tobed er ngak.” 47Me ngikal redil a mlo medengei el kmo ng diak lobart, me ngdi omritel e mochang el mo terrob er medal a Jesus. Ng mlar mederir a re bek el chad e ouchais el kmo ngera uchul me ng mirrutech er ngii, e dirrek luluuchais el kmo ng di mle mereched el mo ungil. 48Ma Jesus a dula er ngii el kmo, “Rungalek, kau el oumerang a uchul me ke mlo ungil, me morael el ngar a budech.” 49Me ng dirk mengedecheduch a Jesus e a oderuchel el mlar a blil ngikal tebechelel a blil ongdibel a mei el dmu er a Jairus el kmo, “A ngelekem a mla mad, me lak mongesang er a Sensei.” 50A Jesus a rirengesii me ng dilu er a Jairus el kmo, “Lak louedikel a rengum e di moumerang e a ngelekem a lmuut el mo chad.” 51Me tia er a le bor a blai e ng dimlak le kengei er a ngii di le chad me bo le siseb, ng di mle Petrus, ma Johanes, ma Jakobus, ma demal ma delal ngiil ngalek a mlo soiseb. 52A re bek el chad el mlar sei a lilangel e mengeiung el kirel ngiil ngalek. Ma Jesus a dilu el kmo, “Lak mlangel, e ngikal ngalek a diak lulekoad; ng di mechiuaiu!” 53Te rokui el mlo tuobed a cherrir er ngii ele te mle medengei el kmo ng mla mad. 54E a lechub e a Jesus a urrekedii a chimal e kmo, “Ngalek, bekiis!” 55Ng liluut el mo chad me ng di mle mereched el mekiis, ma Jesus a oldercha er tir me te msa kall me ng omengur. 56A demal ma delal ngiil ngalek a mlo mechas a rengrir, ngdi Jesus a milengelechel er tir me ng diak louchais er ngiil tekoi er a re chad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\