MARKUS 1

1Uchelel a Ebangkelio er a Jesus Kristus, el Ngelekel a Dios. 2Ng omuchel el ua ikel liluches a Profet Isaia el kmo, “A Dios a kmo, Ak mo oderchii a mesiungek el mor uchei er kau el mo dmedesii a rolem.’ 3Ng ngar ngii a chad el ngar a ked e oldiu el kmo, ‘Mkedmeklii a rolel a Rubak; muklemeltii a rael el bo loeak ngii!’” 4Ma Johanes a mlar a ked e melecholb e olisechakl er a re chad el kmo, “Mobult er a kngtmiu e bo metecholb, ma Dios bo lousubes a kngtmiu.” 5Te mle betok el chad er a beluu er a Judea ma Jerusalem a tilobed el mo orrenges er a Johanes, me te ullecholt a kngterir e a Johanes a millecholb er tir er a Omoachel Jordan. 6Ngikal Johanes a uluubail er a bail el rruul er a bsechel a kiamo e uluulekesongel er a budel a kerbou e milenga chebud ma honey er a oreomel. 7Ng uluuchais er a re chad el kmo, “Ng ngar ngii a mei er uriul er ngak el kuk ngarbab er ngak. Ngak a diak krredemelel a mo terrob el mengedoked a surel oecherel. 8Ngak a melecholb er kemiu el olab a ralm, e ngdi ngii a mo melecholb er kemiu el oba Chedaol Reng.” 9Ng dimlak le meketeket e a Jesus a mlar a Nasareth el beluu er a Galilea el mei, ma Johanes a tilechelbii er a Jordan. 10E tia er a le tekerekl er a ralm, e ng di mle mereched el mesa eanged el ulebok, e a Chedaol Reng a mlo metengel er bebul el ua teletelel a belochel. 11E a ngor a mlar a eanged el mei el kmo, “Kau a betik er a renguk el Ngelekek, el odeuir a renguk.” 12Ng di mle mereched a Chedaol Reng el mekrolii el tuobed el mor a ked, 13me ng mlar isei el 40 el klebesei e a Satan a milengarm er ngii. Ng ulebengkel a tebelik el charm e a re anghel a mlong el mo mesiou er ngii. 14Ma uriul er a bla le mekelebus a Johanes e a Jesus a mlor a Galilea e olisechakl er a Ebangkelio el mlar a Dios el mei. 15Ng dilu el kmo, “Ng mla mo belsechel ma Rengedel a Dios a kmedang! Me mobult er a kngtmiu e bo moumera er a Ebangkelio!” 16Ma Jesus er a lororael er a tkul a diosech er a Galilea, e ng milseterir a re terul chad er a chei, el Simon ma tar ngii er a Andreas el mengesokes. 17Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Mei e mobengkek me krellemiu el mo mengesokes er a re chad.” 18Me te di mle mereched el mechei a ukedir e mirrael el obengkel. 19Ma loikal cheridang e ng milseterir a re terul odam el Jakobus ma Johanes el ngelekel a Sebedeus el mlar a bos er tir el mengedmokl a ukedir. 20Ma Jesus er a leseterir e ng di mle mereched el oleker er tir, me te mirrael el oltirakl er a Jesus e chilitii a demerir er a Sebedeus ma ruduudel el mesiou er a bos. 21Ma Jesus ma rubengkel a mlor a Kapernaum, e a bocha le Ulengull el Sils e a Jesus a mlor a blil ongdibel e ullisechakl. 22Ma re chad el ulerrenges er ngii a kmal mlo mechas a rengrir er osisecheklel, ele ng mle ngodech el ngar ngii a klisichel osisecheklel el diak le ua osisecheklir a re sensei er a Llach. 23Seikid e a tal chad el mlar ngii a mekngit el chelid er ngii a mlar a blil ongdibel e uleldiu el klou a ngerel el kmo, 24“Jesus er a Nasareth, ke mekera er kemam? Ke mle melemall er kemam? Ak medengelkau el kmo ke techang; kau a chedaol el oderchelel a Dios!” 25Ma Jesus a dilu er ngii el mekngit el chelid el kmo, “Bo mluk, e mtobed er ngikal chad!” 26Me ngii el mekngit el chelid a di miltekelengii ngii el chad e uleldiu el klou a ngerel e tuobed er ngii. 27Ma re chad el rokui a kmal mlo mechas a rengrir me te kakerker el kmo, “Tiang ngeral tekoi? Tiang kuk tar a beches el osisechakl? Ngikal chad oba klisiich me ng chodereder a mekngit el chelid e tir olengesenges er ngii!” 28Ma chisel a Jesus a uleberk el mor a bek el beluu er a Galilea. 29A Jesus, ngii ma Jakobus ma Johanes a tilobed er a blil ongdibel e di mle mereched el merael el mor a blil a Simon ma Andreas, 30A delal a bechil a Simon a silecher el kmal mekeald me ng milechiuaiu, me ng di mler a blai e touchais a chisel er a Jesus. 31Ma Jesus a mlor sel le ngar ngii e urrekedii a chimal e okisii, ma kleldelel a di mlo diak, me ng mocha meruul a kelir. 32Ma le ngelta sils, e a re chad a ulebeteterir a re chad el smecher ma re teluchel er a mekngit el chelid el mer a Jesus. 33Ma rokui el chad er a beluu a di mle meseked er a medal a blai. 34E a Jesus a ulemekungil er a re betok el chad el mle smecher er a bek el bedengel a rakt, e dirrek el uleltobed a mekngit el chelid er a re chad. Ng dimlak le kengei ngii el mekngit el chelid me lolekoi, ele te mle medengelii a Jesus el kmo ng techang. 35A bo le kukuk er uchei er a le ngasech a sils, e a Jesus a milekiis e mirrael el tuobed er a beluu el mor a diak a re chad er ngii e milluluuch. 36E ngdi Simon me tirkel bebil er a rubengkel a mlo osiik er ngii, 37me ser a le betik er ngii e tuluuchais er ngii el kmo, “A re bek el chad osiik er kau.” 38Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Ng mla mo kired el mor a ikel bebil er a beluu el iliuekl er tiang, ele ng dirrek el kirek el mo olisechakl er a ikel beluu. Tiaikid a uchul mak mlei.” 39Misei e ng mirrael el meliuekl er a Galilea, e ullisechakl a ikel blil ongdibel e oltobed a mekngit el chelid. 40Ng mlar ngii a tal chad el silecher el chebedes, e mlei er a Jesus e mlo outubuach e olengit er a Jesus me le ngesuir. Me ng dilu er a Jesus el kmo, “Chomko ng soam, e ng sebechem el kikidak.” 41Ma Jesus a kmal mlo chubur, me ng uldersii a chimal el rutechii e dilu er ngii el kmo, “Ng soak, me bo mklikiid!” 42Me ng di mle mereched a chebedes el mo diak er a bedengel ngii el chad, e ngii a mlo ungil. 43Ma Jesus a dilu er ngii me ng mereched el merael, 44e kmal milengelechel er ngii el kmo, “Kele mouchais er a ngii di le chad er tial tekoi. Ke di melemalt el mor a prist me ng mesekau e mo tongetengii a tenget el oltirakl a ikel le dilu Moses el olecholt er a re bek el chad el kmo ke mla mo ungil.” 45Ngdi ngii el chad a mirrael e ngiluu ngii el chais el mchisii, ma Jesus a mlo diak el sebechel el chemolt el mor a beluu, me ng di mlor a ikel diak a re chad er ngii e a re chad a mlar ker me ker el mor ngii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\