MARKUS 11

1Ma bocha lekeed er a Jerusalem er bitar a Bethphage ma Bethania, e te mler a Rois er Olib. E a Jesus a uldercheterir a re teru er a rubengkel el mor uchei, 2e dilu er tir el kmo, “Kom mor sel beluu el ngar medemiu, e cho bo msiseb er ngii e kom mo metik er a ngelekel a charm el donkey el ulak el dirkak a chad el mla ngmasech er ngii. Kom kodekedii e oteklii el mei. 3A lsekum ng ngar ngii a dmu el kmo kom mekerang, e kom subedii el kmo a Mastang ousbech er ngii, e di mo mereched el me ngoderii.” 4Me te merolang e mlo metik er ngii el ngelekel a donkey er a tkul a rael el ulak er a tuangel er a blai. Ma longedoked er ngii, 5e a re bebil er tirkel dilechor er isei a okere er tir el kmo, “Kom mekera me kom mengedoked er ngikal ngelekel a donkey?” 6Me tulenger er tir el di ua ia ikel le dilu er tir a Jesus, me te milechiteterir me te merael. 7Me te chilteklii ngii el ngelekel a donkey el mor a Jesus, e ngilai a ikrel a bilir el locha er bebul ngii el charm, e a Jesus a mocha ngmasech er ngii. 8Te betok el chad a milsumech a ikrel a bilir er a rael, ma re bebil a dilobech a rechelel a kerrekar er a ked el suumech er a rael. 9Ma re chad el mlar uchei ma re bebil el ulekiuellel a ngelekel a donkey a mocha oldiu el kmo, “Le modanges a Dios! A Dios lomekngeltengat er ngikal mermang el oba ngklel a Rubak! 10A Dios lomekngeltengat er a merma el rengedel a King David, el demad! A odanges le bor a Dios!” 11A Jesus a mlo soiseb er a Jerusalem, e mlo tmuu er a Templo, e ulemes a rokui el tekoi. E ngdi tia er a bocha le kebesenge sils e ng tobeda el mor a Bethania el obengterir a re truich ma terung el obengkel. 12E a bo le kukuk er a lleta el ngar a Bethania el mei, e ng songerengerang a Jesus. 13Me ng milsa er cheroid a kerrekar el fig el mellekulek a llel, me ng mocha el omes el kmo ng ngar ngii a le betik el redechel. E a le mermang, e ngdi llel, ele ng dimlak le temel el ourodech a kerrekar el fig. 14Ma Jesus a dilu er tial kerrekar el fig el kmo, “Ng diak a tal chad el sebechel el lmuut el me menga redechem!” Ma rubengkel a rirengesii er a lolekoi el ua isei. 15Ser a be le siseb er a Jerusalem, e a Jesus a mlor a Templo e uleltobed er a rokui el chad el ulemechar ma rulelterau. Ng diliekl a tebelir a re merukem a udoud ma kingellir a rulterau a belochel, 16e dimlak le kengei er a ngii di le chad el oba ngii di le ngerang el okiu a mekesekesel a Templo, 17e ullisechakl er a re chad el kmo, “A Chedaol Llechukl a ngar ngii a tekingel a Dios el kmo, A Templo er ngak a mokedong el blai er a nglunguuch el kirir a re chad er a bek el beluu er a beluulchad.’ E ngdi kom mla rullii el mo omertelir a re merechorech!” 18Ma re bderrir a re prist ma re sensei er a Llach er a le renges a ikang, e te mocha osiik a rolel a kodellel a Jesus. Te mle medakt er ngii, ele tial seked el rokir a mle mechas a rengrir er a osisecheklel. 19A bocha le kebesengei, e a Jesus ma rubengkel a tilobed er a Jerusalem. 20E a bo le kukuk er a dirk tutau e te merael er a rael e mesa ngii el kerrekar el fig. Ng mle merat el rokir el mo lmuut er a risel. 21Ma Petrus a lotka ikel tekingel a Jesus me ng dilu er ngii el kmo, “Sensei, mesa sel kerrekar el fig el mdilebeklii el mla mo merat.” 22Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Bo moumerang er a Dios. 23Ak dmu er kemiu el kmo ngikel dmu er tial bukl el kmo di le kau el mengukl el mo mechoit er a daob, e diak louesarech a rengul, e bai oumera ikel le dilu el kmo ng mo ua isei, e ng mo ua isei. 24Tia ia uchul e ak subedemiu el kmo, sel cho moluluuch el olengit a ngerang, e moumerang el kmo kom mla ngmai, e seikid e kom mo ngmai a ikel cho molengit. 25Me sel bo mdechor el meluluuch, e kom ousubes a le ngar ngii a kngtil a rengmiu el kirel a ngii di le chad, ma Demmiu el ngar a eanged bo lousubes a telemelliu. 27Te liluut el mor a Jerusalem. Ma lorael a Jesus er a Templo e a re bderrir a re prist, ma re sensei er a Llach, ma re mechuodel a mlor ngii 28e oker er ngii el kmo, “Ngera me ke meruul a ikal tekoi? Ng techa dilu er kau?” 29Ma Jesus a ulenger er tir el kmo, “Ak dirrek el mo oker er kemiu er a tar a tekoi ma lsekum kom onger er ngak, e ak mo ochotii a uchul e ak meruul a ikal tekoi. 30Ka msbedak. Ng techa dilu er a Johanes me ng melecholb, ng Dios, ma lechub e te chad?” 31Me te mocha kaititekangel er a delongelir el kmo, “Kede kmo ngerang? A lsekum kede onger el kmo, ‘Ng Dios.’ e ng mo dmu el kmo, ‘E ngera me ng dimlak moumera er a Johanes?’ 32Ma lsekum kede kmo, ‘Te chad...’” (Te mle medakt er a re chad ele re chad a kmal ulemdasu el kmo a Johanes a mle profet.) 33Misei e a nger er tir el mor a Jesus a dilu el kmo, “Ng diak kimodengei.” Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Me ngak me ng diak ksbedemiu el kmo ng techa dilu er ngak mak meruul a ikal tekoi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\