MARKUS 15

1Ng kmal di mle tutau e a re bderrir a re prist, ma re mechuodel, ma re sensei er a Llach a di mle mereched el mo dmak tir ma re bebil er a re chedal Olbiil e melib a tekingir. Te rirengedii a Jesus e chilteklii el mo msa Pilatus. 2Ma Pilatus a uleker er a Jesus el kmo, “Kau ke king er a re chad er a Judea?” Ma Jesus a ulenger er ngii el kmo, “Ng kau a melekoi el ua isei.” 3Ma re bderrir a re prist a uleltutakl er a Jesus er a betok el tekoi, 4ma Pilatus a liluut el oker er a Jesus el kmo, “Ng diak a ngeral mdung? Ka mues a ikel kmal betok el ultuteklir er kau!” 5Ngdi Jesus a kmal di liluk e dimlak a tal tekoi el le delii. Ma Pilatus a mlo imis el mechas a rengul. 6Chelechang e a bek el belsechel a Baskua, e a Pilatus a mle blechoel el melubet er a tar a kelebus el ngikel bo le ngiltii a re chad. 7E seikid e a tal chad el Barabas a ngklel a mlar a kelebus el kirel a koadelchad el dilubech er a le ngar ngii a uldikel er a beluu. 8Ma seked a mocha mekideb e olengit er a Pilatus me loruul er sel tekoi el le blechoel el meruul er ngii. 9Ma Pilatus a uleker er tir el kmo, “Ng somiu ak ngebetii a king er a re chad er a Judea el meskemiu?” 10Ng mle ungil medengei el kmo a re bderrir a re prist a di mle mechechei er a Jesus ma uchul me tultutakl er ngii. 11A re bderrir a re prist a tilechelii a seked el mo olengit er a Pilatus me le ngebetii a Barabas. 12Me ng liluut a Pilatus el melekoi er a seked el kmo, “Ng ngera somiu ak rellii er ngikel lomekedong er ngii el kmo king er a re chad er a Judea?” 13Me te liluut el oldiu el kmo, “Bo le medeel er a kerus!” 14Ma Pilatus a uleker er tir el kmo, “Ng ngeral mekngit a le rirellii?” E tir a mengal mlo klou a ngerir el oldiu el kmo, “Bo le medeel er a kerus!” 15Ma Pilatus a mle soal el meruul er a rengul a seked me ng ngilbetii a Barabas el mesterir e dilu me te cholebedii a Jesus e nguu el mesterir el kirel bo loleel er ngii er a kerus. 16Ma re soldau a ngiluu a Jesus el merael el okiu a mekesekesel a kabernor, e mocha omekedong er tirkel bebil er a re soldau me te mo kldibel el rokui. 17E sola e ngiluu a smiich el bekerkard el bail el milii a Jesus, e rirellii a krone el tochedulik e nguu el loia er a bdelul. 18Tulsus er ngii el kmo, “Bo le kemanget a klengar er kau e King er a re chad er a Judea!” 19Te dirrek el chillebedii a bdelul el oba tetuk el kerrekar, e millub er ngii, e mo outubuach e mengull er ngii. 20Ma bocha le merek el melenguul er a Jesus, e te mildebedii itial smiich el bekerkard el bail e milii er a di mla bilel, e chilteklii el otebedii el bo loleel er ngii er a kerus. 21Ma le ngar a omerolir e te ulsiueklii a chad el Simon a ngklel el merael el mor a chelsel a beluu, ma re soldau a urremelii me ng cholngii a kerus er a Jesus. (Ngika Simon er a Kirene el demal a Alexander ma Rufus.) 22Me te ngiluu a Jesus el mor sel chutem el lomekedo er ngii el kmo Golgatha, el belkul a kmo, “Olsechelel a Omilel a Bedul.” 23Te ngilai a bilong el mrachem er a kar el mir e ngmai el msang, ngdi ngii a dimlak lolim. 24Me te dilelii a Jesus er a kerus e ngmai a bilel el mii e mlo kengmors el osiik er a mo kirel a derta er tir. 25Tia mle etiu el klok er a tutau er a le medeel a Jesus er a kerus. 26E a llechukl el mle olechotel a ultuteklel a kmo, “King er a re chad er a Judea.” 27Te dirrek el dilelterir er a kerus a re terul merechorech er bitar a Jesus el tang a ngar a mo bedul a kadekmel, ma tang a ngar a mo bedul a katerul. 28Ng mlo ua isei ma Chedaol Llechukl bo letaut el kmo, “Ng mlo bellsachel el mekngit el chad.” 29Ma re mlelengelakl el chad a ulemteuitech a bderrir e uleltuub er a Jesus el kmo, “A chelikeang, kau itial leko ke mo torudii a Templo e lmuut el mekedecherur er a di edel klebesei! 30Ka be metengel er a kerus e mosebelau!” 31Ma re bderrir a re prist ma re sensei er a Llach me te millenguul er a Jesus er a delongelir el melekoi el kmo, “Ng sebechel el olsobel er a re ngodech el chad, e diak el sebechel el di ngii el osebelii! 32Ka msall e desa ngii el Mesias el king er a Israel a be le metengel er a kerus er chelechang me bo doumerang er ngii!” Me tirkel teru er a re chad el meldeel er a kerus el obengkel a Jesus me te dirrek el millekoi a mekngit er ngii. 33Ma bocha le sueleb e a beluu a di mlo milkolk el rokir el edel sikang. 34E a edel klok e a Jesus a uleldiu el klou a ngerel el kmo, “Eloi, Eloi lema sabakthani!.” el belkul a kmo, “Dios er ngak, Dios er ngak, ngera me ke mla choitak?” 35Ma re bebil er a re chad el mlar sei a rirengesii, me te dilu el kmo, “Ka morrenges er ngii ng oleker er a Elias!” 36ma tar tir a rirurt el mo nguu a sponge el dilechii er a beot a cheral el bilong e suchesii er a rsel a kor a lild e oba el mor a ngerel a Jesus e kmo, “Msall e desa el kmo a Elias ng me nguu el otengelii er a kerus?” 37Ma Jesus a uleldiu el klou a ngerel e suebek a telil. 38Ma kateng er a Templo a melsodel er bab el mer iou el mo erung. 39E a tal ofiser el mle dechor el chemau a kerus er a lesa teletelel a kodellel a Jesus e ng dula el kmo, “Ngikal chad a meral Ngelekel a Dios!” 40E mlar ngii a re bebil redil el mlar sei el di mle cheroid e omes. Ma Maria Magdalene, ma Maria el delal a kekerei el Jakobus ma Josef, ma Salome a ulebengterir. 41Tirkang a di mla obengkel a Jesus el milsiou er ngii er a le ngar a Galilea. Ng dirrek el mlar ngii a re betok el redil el ulebengkel a Jesus el mer a Jerusalem el mlar isei. 42- 43Ma bocha le kebesengei e a Josef el chad er a beluu er a Arimathea a mochang. Ngikal Josef a kmal mle chetengakl el chedal a Olbiil, el milengiil er a Rengedel a Dios. Tia mle klsel omengedmokl (sel sils er uchei er a Ulengull el Sils), e a Josef a dimlak le medakt e mlor a Pilatus e ullengit er a bedengel a Jesus. 44Ma Pilatus a kmal kilebetiekl er a le renges el kmo a Jesus a mla mad. Ng ulekerir a merreder er a re soldau e uleker er ngii el kmo ng mla mo meketeket er a le mad a Jesus? 45Ma uriul er a louchisa merreder er a re soldau, e a Pilatus a kilengei er a Josef me ng mo nguu a bedengel a Jesus. 46Ma Josef a mlo mecherar a becheleleu el mamed el mei e ultengelii a Jesus er a kerus e mililii er ngii el mamed, e mlo loia er a tal debull el kliokl er a risois. E sola e ngiluu ngii el klou el bad el tongetengii a medal a debull. 47E a Maria Magdalene ma Maria el delal a Josef a ulemes er ngii me te milsa sel blo llia er ngii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\