MARKUS 5

1Ma Jesus ma rubengkel a mlo imuul er a Daob er a Galilea el mor a bita el beluu er a Gerasa. 2Ma bocha lekerd a Jesus, e ng di mle mereched el osiueklii a chad el mlar olekull el mei el teluchel er a mekngit el chelid, 3me ng kiliei er a olekull e dimlak a chad el sebechel el lochetii er a bombatel. 4Ng mle mekudem el le renged a chimal ma ochil e ng di smongd a lechetel el bombatel, ele ng kmal mle imis el mesisiich me ng diak a chad el mtebechelii. 5E a llomes ma klebesei e ng di mererorael er bita er a debull ma rois e di oldiu e melbedobech a bedengel el olab a bad. 6E ser a lesa Jesus er cheroid e ng rirurt el mo terrob er medal, 7e uleldiu el klou a ngerel el kmo, “Jesus el Ngelekel a Kot el Ngarbab el Dios! Ng ngera soam er ngak?” 8(Ng millekoi er tiang ele Jesus a dilu el kmo, “Mekngit el chelid, mtobed er ngikal chad!”) 9Ma Jesus a dilu er ngii el kmo, “Ng techa ngklem?” Me ngii el chad a ulenger el kmo, “A ngklek a ‘Cheldebechel’ ele kibetok!” 10E ngii a kmal ullengit er a Jesus me lak loltobed a mekngit el chelid el mo cheroid er tial beluu. 11E mlar ngii a klou el delebechel el babii el osiik a kelel er a tkul a bukl e di mle kmeed er isei. 12Ma mekngit el chelid a kmal ullengit er a Jesus el kmo, “Bechikemam me bo kimsiseb er a ikel babii.” 13Me ng kilengei er tir, me te tilobed er ngii el chad e soiseb er a babii. Me ngii el delebechel el rokir el bekord 2,000 a ildisel a di rirurt el metengel er a ngesachel el mo remos er a daob. 14Me tirkal milengkar ngii el babii er a lesa tial tekoi e te rirurt el mo ouchais er a re chad el ngar a chelsel a beluu ma re ngar a sers. Ma re chad a tilobed el mo omes a ikel dilubech el tekoi, 15e a le bocha er a Jesus e te milsa ngikal chad el tilobed a cheldebechel el mekngit el chelid er ngii el dengchokl e bliull e mla mo ulterekokl a uldesuel; me te rokui el kmal mlo medakt. 16Me tirkel milsa ngii el tekoi a uluuchais er a re chad a chisel ngii el chad el mlar ngii a mekngit el chelid er ngii ma chisel a ikel babii. 17Me te rokui el ullengit er a Jesus me lorael el choridii er a belurir. 18Ma bocha le diderekl a Jesus er a bos, e ngikal chad el tilobed er ngii a mekngit el chelid a kmal ullengit er a Jesus el kmo, “Mkengei me kubengkem!” 19Ngdi Jesus a dimlak le kengei er ngii, e bai dilu er ngii el kmo, “Bo mrei el mor a telungalek er kau e mouchais a ikel bla le ruul a Rubak el ekor kau el kmal mle ungil er kau.” 20Me ng mirrael ngii el chad el mor a beluu el Tacher el Beluu a ngklel, e ouchais a ikel le riruul a Jesus el mor ngii. Me tirkel rokui el ulerrenges er ngii a mlo mechas a rengrir. 21Ma Jesus er a lluut el ngar a bos el mo imuul, e a klou el seked a mlo mekideb er bita er ngii er bita er a daob. 22E sola e a tal chad el Jairus a ngklel el tar a tebechelel a blil ongdibel er a re chad er a Judea a mlei el mo terrob er medal a Jesus 23e kmal ullengit er ngii el kmo, “A ngelekek el kekerei el redil a kmal smecher. Mak kmal olengit er kau me mei me de bong e mretechii me bo lungil e lak le mad!” 24Ma Jesus a mirrael el obengkel, e a klou el seked a di uleltitech er ngii. 25E mlar ngii a tal redil er a delongelir el mocha truich ma erul rak el lecharm el smecher el merael a rasech er ngii, 26me ng mla okngemed a ududel er a re betok el toktang e diak bo lungil er a rektel, e bai mengal mlo smecher. 27Ma le rengesa chisel a Jesus e ng ultetechii er a seked el mor ullel a Jesus, e rutechii a rsel a bilel 28ele ng mlar ngii er a rengul a kmo, “A di kretechii ku bilel e ak mo ungil.” 29Me ser a le retechii, e ng di mle mereched el mo diak lorael a rasech er ngii, me ng mlo melechesuar el kmo ng mla mo ungil er a rektel. 30Ma Jesus a di mle mereched el mo melechesuar a klisiich el tilobed er ngii, me ng mileltii er a chelsel a seked e dilu el kmo, “Ng techa rirtechii a bilek?” 31Ma rubengkel a dilu er ngii el kmo, “Komes er tial klou el seked el oltitech er kau, e mekera e oker el kmo, ‘Ng techa rirtechak?’“ 32Ngdi Jesus a ulemerk er osengel el osiik er ngikel rirtechii. 33Me ngii el redil el mle medengei el kmo ng ngera dilubech el kirel, a mermang el di omritel er a dakt, e mlo terrob er medal a Jesus e uluuchais a rokui el tekoi er ngii. 34Ma Jesus a dula er ngii el kmo, “Rungalek, kuluumerang a uchul me ke mla mo ungil, me morael el ngar a budech.” 35Me ng dirk mengedecheduch a Jesus e a re bebil el oderuchel el mlar a blil a Jairus a mermang el mor a Jairus el kmo, “A ngelekem a mla mad, me lak mongesang er a Sensei.” 36Ngdi Jesus a dimlak lorrenges a lolekoi tirkal chad, e bai dilu er a Jairus el kmo, “Lak medakt e di moumerang.” 37Ng dimlak le kengei er a ngii di le chad me lobengkel, ngdi mle Petrus ma Jakobus ma tar ngii er a Johanes a le dilak. 38Ma le bocha er a blil a Jairus, e ng mlar ngii a klou el nglemuu e a Jesus a ulerrenges er a langel ma omengebechub. 39Me ng mlo soiseb er a blai e dilu er tir el kmo, “Ngera tial klou el nglemuu ma langel? Ngikal ngalek a dirkak le mad; ngdi mechiuaiu!” 40Me te rokui el kmal mlo tuobed a cherrir er ngii, e sola e a Jesus a ultebedeterir el rokui el mor rikl e ngiluu a demal ma delal a ngalek me tirkel tedei el obengkel, e mlo soiseb er a delemerab el le mlar ngii ngii el ngalek. 41A Jesus a urrekedii a chimal e dilu el kmo, “Talita, kumi,” el belkul a kmo, “Ekebil, ak dmu er kau el kmo bekiis!” 42Me ng di mle mereched ngii el ngalek el mekiis me ng mererorael. (Ngikal ngalek a mle truich ma erung a rekil.) Ma bocha le ua isei, e a rokui el chad a kmal mlo mechas a rengrir. 43Ngdi Jesus a milengelechel er tir me lak louchais er tial tekoi er a ngii di le chad. E dilu er tir el kmo, “Bsa sesei er a kall me lomengur.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\