MARKUS 9

1A Jesus a millemolem er a cheldechedechal el kmo, “Ak meral dmu er kemiu el kmo te ngar ngii a re ngar tiang el diak le mad e mo mesa Rengedel a Dios el mei el oba klisiich.” 2Uriul er a elolem el klebesei e a Jesus a ngiluu a Petrus ma Jakobus ma Johanes, el mo ngmasech er a tal kedidai el rois el di mle tir el tang. Mitia er a le ngellomel er ngii e a Jesus a mlengodech er mederir, 3ma bilel a mlo medidiich a chellelengel el diak a becheleleu er a beluulchad el mo ua ingii. 4E sola e tirkel tedei el ulebengkel a Jesus a milsa Elias ma Moses el mengedecheduch er a Jesus. 5Ma Petrus a dilu er a Jesus el kmo, “Sensei, ng kmal ungil a di de ngar tiang! Aki bai mo remuul a kldei el tento, a tang a mo kirem, ma tang a mo kirel a Moses, ma tang a kirel a Elias.” 6Ngii me tirkel bebil a kmal mlo medakt me ng mlo diak lodengei a lolekoi el tekoi. 7E a eabed a mlei el chuchebeterir; e mlar ngii el eabed a ngor el melekoi el kmo, “Ngika betik er a renguk el Ngelekek, me morrenges er ngii!” 8Me te di mle mereched el meriik el omes e dimlak lesa tal chad, ng di mle tal Jesus a obengterir. 9Ma lorael el mo metengel er a rois, e a Jesus a milengelechel er tir me lak louchais a ikel lules el dimerkmo Ngelekel a Chad a le bekiis er a kodall. 10Me tultirakl a ikel le dilu Jesus, ngdi tir a mle kakerker el kmo, “‘A mekiis er a kodall’ ng ngera belkul?” 11Te mlo oker er a Jesus el kmo, “Ngera ma re sensei er a Llach a millekoi el kmo a Elias a kirel el di ma mei?” 12Me ng ulenger er tir el kmo, “A Elias a meral di ma mei el me mengedmokl a bek el tekoi. E ngdi ngera ma Chedaol Llechukl a kmo a Ngelekel a Chad a mo chuarm a betok el tekoi e a re chad a mo mekngit er ngii. 13Ak subedemiu el kmo a Elias a mla mei, ma re chad a mirruul a ikel sorir el mor ngii el di ua ikel llechukl el tekoi el kirel.” 14Ma lleta el mer tirkel bebil er a rubengkel a Jesus, e te milsa klou el seked el meliuekl er tir, ma re bebil sensei er a Llach a milengaititekangel er tir. 15Me tial klou el seked er a lesa Jesus e te kilebetiekl e kmal mlo ungil a rengrir, me te di mle mereched el remurt el mor ngii e ouetkeu er ngii. 16Ma Jesus okere er a rubengkel el kmo, “Ngera kom kaititekangel er ngii kemiu me tir?” 17Ma tar a chad er a chelsel tial seked a ulenger er a Jesus el kmo, “Sensei, ak uleba ngelekek el mer kau ele ng ngar ngii a mekngit el chelid er ngii me ng diak el sebechel el mengedecheduch. 18A mekngit el chelid sel lorekedii, e ng mdesii er a chutem me ng mo outeriobs a ngerel e mengerekor a ungelel, e mo mengerekes. Mak ullengit er a rubengkem me lotebedii a mekngit el chelid er ngii e mlo diak el sebechir.” 19Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Kom meral diak moumerang el chad. Ng ua ngera klteketel el dirk kubengkemiu? Ak dirk outekangel el obengkemiu el mo oingerang? Ka mnguu ngiil buik el mei!” 20Me te ngiluu el mor a Jesus. E ngii el mekngit el chelid a milsa Jesus, me ngdi ngiluu ngiil buik el mitekelengii er a chutem, me ng melelitai el outeriobs a ngerel. 21Ma Jesus a uleker er a demal el kmo, “Ng ua ngera klteketel er a bo le ua isei?” Me ng dilu el kmo, “Ng ser a le kekerel ngalek el mer chelechang. 22Ng mla mo betok el ngikel mekngit el chelid a mengoit er ngii er a ngau ma ralm el soal el omekoad er ngii. Ma lsekum ng sebechem e bo mchebkemam e mngesukemam.” 23Ma Jesus a ulenger er ngii el kmo, “Ke kmo a lsekum ng sebechem! A bek el tekoi a di sebechel er ngikel oumerang.” 24Me ng di mle mereched a demal ngiil buik el melekoi el klou a ngerel el kmo, “Ak uumerang, e ngdi diak kmesisiich el oumerang. Mngesukak me bo kmesisiich el oumerang!” 25Ma Jesus a ulemes er a seked el olekeed el mer bita er tir, me ng uluungeroel er ngii el mekngit el chelid el kmo, “Kau el bengong e mechad el mekngit el chelid, ak dmu er kau me mtobed er ngii el buik e kele mluut el mo soiseb er ngii!” 26Me ngii el mekngit el chelid a mlo klou el oldiu, e mlo meringel el mitekelengii ngii el buik er a chutem, e tilobed er ngii. Ngii el buik a di mlo ua mla mad el chad ma rokui el chad a kmo, “Ng medei!” 27Ma Jesus a urrekedii a chimal el okisii me ng mlo dechor. 28Ma bocha letuu er a blai, e a rubengkel a mlor ngii e oker er ngii el kmo, “Ngera me ng dimlak el sebecham el otebedii ngikel mekngit el chelid?” 29Ma Jesus a kmo, “A choua itiang a di nglunguuch a sebechel el otebedii e diak a ngodech el sebechel.” 30Ma Jesus ma rubengkel a tilobed er tial beluu e mlo okiu a Galilea. A Jesus a mle chetil a bo lodengelii a re chad el kmo ng ngar ker, 31ele ng ullisechakl er a rubengkel el kmo, “A Ngelekel a Chad a mo mengai el mor a chimorir a re chad el mo mekodir, e a ongede er a sils e ng mo mekiis er a kodall.” 32A rubengkel a dimlak lomtab er a belkul tial tekoi, ngdi te mle medakt el oker er ngii. 33Me te mlor a Kapernaum, ma le bocha er a blai, e a Jesus okere er a rubengkel el kmo, “Ngera sel ble mkaititekangel er ngii er a melengel a rael?” 34Ngdi te di liluk ele te mle kaititekangel er a melengel a rael er a kmo ng techa er tir a kot el ngarbab. 35Me ng mocha dengchokl e ulekerterir el truich ma terung el mor ngii e dilu er tir el kmo, “Ngikel soal el mo kot el ngarbab, a kirel el mo kot el ngariou, e mesiou er a rokui el chad.” 36E ngiluu a tal kekerel ngalek e mekedecherur er a delongelir e milchulii e dilu er tir el kmo, 37“Ngikel nguu a tar tirkal mekekerel ngalek el oba ngklek, a ngoikak, e ngikel ngoikak a diak di le ngikak e le merekong e ng bai dirrek el nguu ngikel ulderchak.” 38Ma Johanes a dula er ngii el kmo, “Sensei, aki milsa tal chad el oba ngklem el oldik a mekngit el chelid, maki milerrob er ngii ele ng dimlak le tar kid.” 39Ma Jesus a dula er tir el kmo, “Lak morrob er ngii, ele ng diak a chad el meruul a mengasireng el tekoi el oba ngklek e di mereched el mo melekoi a mekngit el kirek. 40Ele ngikel diak lomtok er kid a tar kid. 41Ak meral subedemiu el kmo ngikel meskemiu a imeliu el ralm ele kom chedak, a ulterekokl el mo nguu omeksullel. 42“Me ngikel rullii a tar tirkal mekekerel ngalek el mo diak loumera er ngak, a bai ungil er ngii a le mekabs a klou el chebsuul el bad er a chiklel e bo lobidokl er a daob. 43Ma lsekum a chimam a mo uchul e ng mo diak moumera er a Dios e mdebesii el choitii! Ng bai ungil a cho mchelemus e bo msiseb er a klengar, er a lerebita chimam e bor a beluu er a ngau el diak le mad a ngau er ngii. 45Ma lsekum a bital ochim a rullau el mo diak moumera er a Dios, e mdebesii el choitii! Ng bai ungil a le chelemus ochim e bo msiseb er a klengar er a lerebita ochim e bo mechoit er a beluu er a ngau. 47Ma lsekum a medam a rullau el mo diak moumera er a Dios e bechetir! Ng bai ungil a le balech a medam e msiseb er a Rengedel a Dios er a lerebita medam e mobidokl er a beluu er a ngau. 48A ‘chiekl el mo menga er tir er sei a diak le mad ma ngau el mo melul er tir me ng diak le mad.’ 49“A re bek el chad a mo obiich er a ngau el ua uldars el mukar er a sar. 50“A sar a ungil klalo; e ngdi bo lak a cherrecherel e ng mekera lluut el mor ngii a cherrecherel? “Le bor ngii a sar er a klausechelei er kemiu me bo le budech a delongeliu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\