MATEUS 12

1E a bocha le belsechel a Ulengull el Sils, e a Jesus a merolang el okiu a sers er a wheat. A rubengkel a mlo songerenger me te mocha mengib a redechel el mengang. 2Ma re Farisi er a leseterir el ua isei e te dula er a Jesus el kmo, “Tial loruul er ngii a rubengkem er a belsechel a Ulengull el Sils a melemall er a Llechud!” 3Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng dirkak mchuiu a chisel a ikel le riruul a David ma re chedal er ser a bo le sengerenger? 4Ng mlo soiseb er a blil a Dios, e ngila blauang el uldars el mor a Dios e milengang ngii ma re chedal, e tia mekull er a Llach, ele te di prist a subed er tir el menga ngii el blauang. 5Ma lechub e kemiu ng diak monguiu a ngar a Llach er a Moses el kmo a bek el belsechel a Ulengull el Sils e a re prist el ngar a Templo a melemall er a llechul a Ulengull el Sils, e ngdi diak le mekngit? 6Msall e kuuchais er kemiu el kmo ng ngar ngii a ngar tiang el kuk ngarbab er a Templo. 7A Chedaol Llechukl a kmo, ‘Ng bai soak a klechubechub, e diak el soak a tenget el charm.’ Cho meral mle medengelii a belkul tiang, e ng diak moukerrekeriil er a re chad el diak le mekngit; 8ele Ngelekel a Chad a Rubak er a Ulengull el Sils.” 9A Jesus a tilobed er isei e mirrael el mor a blil ongdibel, 10el le mlar ngii a tal chad el chitechut a chimal. A re bebil el chad el mlar sei a mle sorir el oltutakl er a Jesus er a mekngit el omeruul, me tuleker er ngii el kmo, “Ng mekull er a Llach er kid a domekungil a rakt a le Ulengull el Sils?” 11Ma Jesus a dilu el kmo, “Chomko tar kemiu a ngar ngii a chermel el sib el mo ruebet er a dmolech el kliokl a le Ulengull el Sils, e ng mo mekerang? Ng diak bo le nguu el otebedii? 12A chad a kuk klou a belkul er a sib! Misei e ng subed er a Llach er kid a doruul a ungil tekoi el mor a re chad a le Ulengull el Sils.” 13E sola e dula er ngikal chitechut a chimal el chad el kmo, “Mtemetii a chimam.” Me ng tilemetii, e mlo ungil el di ua sel bita er a chimal. 14Tiaikid e a re Farisi a tilobed e mlo melib er a kodellel a Jesus. 15A Jesus er a le renges a chisel sel ulekbat el kirel, e ng tilobed el choridii er isei; e a re betok el chad a ulebengkel el merael. Me ng ulemekungil a rektir el rokui, 16e milengelechel er tir me lak louchais a chisel er a re chad. 17Tia le rirellii el oltaut er sel le dillii a Dios el oeak a profet el Isaia el kmo: 18“Ngkakid a mesiungek el bla kngiltii, el betik a renguk er ngii, e ngii odeuir a renguk. Ak mo loia Reng er ngak er ngii, me ng mo ouchais er a bek el beluu a ikel bo ktib el melemalt. 19Ng diak bo longaititekangel ma lechub e loldiu, el ka bo le klou a ngerel el mengedecheduch er a rael. 20Ng diak bo longam er a blouch el lild, ma ka bo lomekoad er a olbidel el olengebeet er a kerdel. Ng mo blak a rengul el dimerkmo le bor ngii a llemalt, 21e a rokui el chad a mo ultuil a uldesuir er ngii.” 22A re bebil el chad a ngiluu el mor a Jesus a tal chad el mlar ngii a mekngit el chelid er ngii me ng mle meiko e bengong. A Jesus a ulemekungil er ngii me ng mlo sebechel el mengedecheduch e dirrek el mlo omes. 23A seked er a re chad a mlo mechas a rengrir er sel le rirellii a Jesus. Tuleker el kmo, “Ngika ng locha ngii a Ngelekel a David?” 24Ma re Farisi er a le rengesii tial tekoi e te dilu el kmo, “Ng oltobe d a mekngit el chelid ele Beelsebul el merreder a mekngit el chelid omsa klisiich me ng meruul a ua isel tekoi.” 25A Jesus a mle medengei a ngar a uldesuir me ng dilu er tir el kmo, “A beluu el obii e mo kautok a diak bo le meketeket el beluu. Ma kekerel beluu ma lechub e ng telungalek el obii e mo kautok me ng mo obriid. 26Ma lsekum a tar a cheldebechel er a rengedel a Satan a mo omtok er a tang e tia mla mingii a rengedel a Satan me ng di mo mereched el metemall! 27Kom melekoi el kmo ak ultobed a mekngit el chelid ele Beelsebul omeskak a klisiich. A le ua isei, e ng kuk techa omesterir a klisiich tirkel obengkemiu me toltobed a mekngit el chelid? A ikel loruul tirkel obengkemiu olecholt el kmo kom cheleuid! 28Ng diak le Beelsebul, e ng bai Reng er a Dios omeskak a klisiich el oltobed a mekngit el chelid, e tia olecholt el kmo a Rengedel a Dios a merma er kemiu. 29“Ng diak a chad el sebechel el mo soiseb er a blil a mesisiich el chad el omerober a kloklel a lak le kot el ma rongedii ngiil mesisiich el chad e bochu loriim er a blil. 30“Ma chad el diak lolab el mer ngak, ingikei a omtok er ngak; me ngikel diak lolengeseu er ngak el mengudel, a omriid. 31Tiaikid a uchul e ak dmu er kemiu el kmo, a mekngit el omeruul ma mekngit el omelekoi a sebechel el le musubes er ngii a re chad; e ngdi ngikel melekoi a mekngit el omtok er a Chedaol Reng a diak bo le musubes a kngtil. 32Ngikel ngar ngii a lolekoi el omtok er a Ngelekel a Chad a sebechel el musubes a kngtil; ngdi ngikel melekoi a ngerang el omtok er a Chedaol Reng a diak bo le musubes a kngtil. Ng diak le musubes a kngtil er chelechang el ka bo le musubes er uriul. 33“A ungil rodech a mei el ngar a ungil kerrekar; ma lsekum ng mekngit a kerrekar, e ng oltobed a mekngit el rodech. A kerrekar a bo dodengelii el oeak a redechel. 34Kom kor a chelbeldil a bersoech. Kom mekngit e mekera e sebechiu el melekoi a ungil tekoi? A ikel omichoech er a reng a me tuobed era ngor. 35A ungil chad oltobed a ungil tekoi er olsechelel a ungil el ngar ngii er a rengul; e a mekngit el chad a oltobed a mekngit el tekoi er olsechelel a mekngit el ngar ngii er a rengul. 36“Bo mungil el medengei el kmo sel Sils er a Kerrekeriil e a re bek el chad a mo oungerachel el mesaod a ikel bek el diak a ultutelel el tekoi el le dilung. 37A tekingem a bo lousbech el oukerrekeriil er kau; me ng mo olecholt el kmo ng ngar ngii a kngtim ma lechub e ng diak.” 38Itia e a re bebil sensei er a Llach ma re bebil el Farisi a melekinga el kmo, “Sensei, ng somam cho mrellii a tar a ongasireng el tekoi e kimesang.” 39Ma Jesus a dula el kmo, “A re chad er chelechang a meral mekngit e diak le blak a rengrir er a Dios! Kom olengit er ngak er a tar a mengasireng el tekoi? Ng diak a mengasireng el tekoi el ekor kemiu, ngdi sel mengasireng el tekoi el mlor a profet el Jona. 40A Jona a mle edel klebesei el le ngar a chelsel a kloul ngikel, me ng ua isei, e a Ngelekel a Chad a mo edel klebesei el le ngar a chelsel a chutem. 41Sel Sils er a Kerrekeriil e a re chad er a Ninive a mo dechor e oltutakl er kemiu, ele tulebult el mo cheroid er a kngterir er ser a lorrenges er a Jona el olisechakl; e ngak ouchais er kemiu el kmo ng ngar ngii a ngar tiang el kuk ngarbab er a Jona! 42Isel Sils er a Kerrekeriil e a Kuin er a Seba a mo dechor el oltutakl er kemiu, ele ng mlar a belual el mo orrenges a mellomes el osisecheklel a King Salomon; e ngak a meral dmu er kemiu el kmo ng ngar ngii a ngar tiang el kuk ngarbab er a Salomon! 43“A mekngit el chelid sel le tobed er a chad e ng merael el mor a medideriik el beluu el osiik er a bo lolengull er ngii. E a lak le betik er a le bor ngii, 44e ng mo dmu el kmo, Ak lmuut kung el mor a blik.’ Me sel lluut el mong e ng metik er ngiil blai el mededaes. 45Isei e ng merael el mo ngoititerir a re teuid el chelid el kuk mekngit er ngii, me te mo dmak el kiei er ngiil blai. Seikid e a blekerdelel ngiil chad a kuk mo mekngit er a kot el uchul. Tia mo ua isei el mor tirkel mekngit el chad er chelechang.” 46Ma Jesus a dirk milengedecheduch er a re chad, e a delal ma re tar ngii a mochang. Me te dilechor er rikl e olengit me bo longedecheduch er ngii. 47Ma tar a re chad a dilu er ngii el kmo, “A delam ma re tar kau a dechor er rikl el sorir el omes er kau.” 48Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng techa delak? E rua techa tar ngak?” 49Tiaikid e ng millutk er a rubengkel e dmu el kmo, “Tirkakid a delak ma re tar ngak! 50Ngikel meruul a soal a Demak el ngar a eanged a tar ngak, e delak.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\