MATEUS 16

1A re bebil er a re Farisi ma re Sadusi a mlor a Jesus e mle sorir el omedikl er ngii me tullengit er ngii me loruul er a tar a mengasireng el tekoi el olechotel a kmo ng mlar a Dios el mei. 2Ngdi Jesus a dilu el kmo, “Sel bo le ngelt a sils e kom kmo, ‘Ng mo ungil a eanged, ele ng bekerekard a eanged.’ 3E a dirk tutau e kom melekoi el kmo, ‘Ng mor ngii a chull, ele eanged a bekerekard e mechucheb.’ Kom di mesa eanged e sebechiu el mlochii el kmo ng mo ungil a eanged ma lechub e ng mo mekngit, e ngdi diak el sebechiu el omtab a belkul a ikel duubech er chelechang! 4A re chad er chelechang a meral mekngit e diak le blak a rengrir er a Dios! Kom olengit er a tar a mengasireng el tekoi er ngak? Ng diak ekor kemiu, ngdi sel mengasireng el tekoi el mlor a Jona e merekong.” E sola e a Jesus a milechititerir e merael. 5A rubengkel a Jesus a ulebes a blauang er a bo le iuul el mor a bital daob. 6E a Jesus a dilu er tir el kmo, “Alii kom mengeroid er kemiu er a omkukel a blauang er a re Farisi ma re Sadusi.” 7Itia e te katekinga er a delongelir el kmo, “Ng melekoi el ua isei ele kid el dimlak de ngai a blauang.” 8A Jesus a mle medengei a le katekoi, me ng uleker er tir el kmo, “Ngera me kom mesaod er a delongeliu el kmo ng diak a blauang el molab? Kemiu a diak msal oumerang! 9Ng dirkak bo modengei? Kom mla obes er ser a kbached a kleim el blauang e kngai el mekelterir a re 5,000 el sechal? Ng mle telal sualo cho mulekeek? 10E a ikel kleuid el blauang el lulengang a re 4,000 el sechal? Ng mle telal sualo cho mulekeek? 11Ngera me ng diak modengei el kmo ng dimlak kulekoi er kemiu el kirel a blauang? Mongeroid er kemiu er a omkukel a blauang er a re Farisi ma re Sadusi!” 12Tiaikid e a rubengkel a Jesus a mlo medengei el kmo ng dimlak lolekoi er tir me longeroid er tir er a omkukel a blauang el lousbech, e ng bai kirir el mengeroid er tir er osisecheklir a re Farisi ma re Sadusi. 13A Jesus a mirrael el mor a beluu el kmeed er a Sesaria Filipi ma le ngar isei e ng uleker er a rubengkel el kmo, “A re chad te kmo ng techa Ngelekel a Chad?” 14Me te dilu el kmo, “A re bebil a kmo ng Johanes el Chad er a Techolb, ma re bebil a kmo ng Elias, ma re kuk bebil a kmo ng Jeremia ma lechub e ng kuk tar a profet.” 15Me ng uleker er tir el kmo, “E kemiu a kmo ak techang?” 16Ma Simon Petrus a kmo, “Kau a Mesias el Ngelekel a di ngar el Dios.” 17Me ng dula Jesus el kmo, “Ke ngeltengat e Simon el ngelekel a Johanes! Tial klemerang a dimlak le ngar a re chad el mer kau, e ng bai di mle melemalt el ekor kau el mlar a Demak el ngar a eanged. 18Mak subedau e Petrus el kmo, kau a risois, e ngak a mo mekedecherur a ikelesia er ngak er tial omekedecheraol el risois, e a klisichel a kodall a diak el sebechel el mo mesisiich er ngii. 19Ak mo meskau a kiis er a Rengedel a eanged ma ikel cho bo molekebai er a beluulchad a mo ua isei er a eanged, ma cho bo mkengei er a beluulchad a mo ua isei er a eanged.” 20E sola e a Jesus a kmal milengelechel er a rubengkel me lak louchais er a ngii di le chad el kmo a Jesus a Mesias. 21Seikid el mong e a Jesus a mocha bleketakl el melekoi er a rubengkel el kmo, “Ngak a kirek el mor a Jerusalem e kmal mo chuarm er a re mechuodel, ma re bderrir a re prist, ma re sensei er a Llach. Te mo mekodkak, e ngdi uriul er edel klebesei e ak lmuut el mekiis er a kodall.” 22Ma Petrus a ngiluu el eklii e mlo meringel el melekoi er ngii el kmo, “Rubak, a Dios bo lochebir tia er kau. Tia diak le kirel el ekor kau!” 23Ma Jesus a mileltii el dmu er a Petrus el kmo, “Mcheridau er ngak e Satan! Kau a melibas er ngak ele ikal uldesuem a diak le ngar a Dios el mei, ng bai ngar a chad el mei.” 24E sola e a Jesus a dilu er a rubengkel el kmo, “A le ngar ngii a chad el soal el obengkek, e ng kirel el obes er a klechad er ngii, e nguu a kerus er ngii e mo oltirakl er ngak. 25Ele ngikel soal el olsobel er a klengar er ngii a mo oridii; e ngdi ngikel oridii a klengar er ngii el ngak a uchul a mo metik er ngii. 26Ngeral klungiaol a le nguu a chad a lsekum ng korekerengii a beluulchad el rokir e oridii a klengar er ngii? Ng kmal diak a klungiolel! Ng diak a ngeral sebechel el rullii el mo oltii a klengar er ngii. 27A Ngelekel a Chad a di kmedung e ng mei el ngar a klebkellel a Demal el obengterir a re anghel er ngii, e seikid e ng mo merous omeksullir a re bek el chad el kirel a omerellir. 28Ak kmal dmu er kemiu el kmo ng ngar ngii a re bebil er a re ngar tiang el diak bo le mad er uchei er a lesa Ngelekel a Chad a le mei el mo King.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\