MATEUS 18

1Tiaikid e a rubengkel a Jesus a mlor ngii e oker el kmo, “Ng techa kot el ngarbab er a Rengedel a eanged?” 2Ma Jesus a milekedongii a tal kekerel ngalek, e nguu el mekedecherur er mederir 3e kmo, “Ak meral melekoi er kemiu el kmo a lak mengodech e bo mua re ngalek, e ng kmal diak bo msiseb er a Rengedel a eanged. 4A kot el ngarbab er a Rengedel a eanged a ngikel chad el nguu a rengul el mer iou e mo ua ngikal ngalek. 5E ngikel oba ngklek el nguu a ua ngikal ngalek, a ngoikak. 6“A le ngar ngii a chad el mo uchul e a tar tirkal mekekerei a mo diak loumera er ngak, e ng bai ungil a le mekabs a klou el bad er a chiklel ngiil chad e bo le mechoit er a toachel. 7Ng meral chebuul a beluulchad, ele ng ngar ngii a meruul er a re chad el mo diak loumerang! A ika di blechoel el ngar ngii, e ngdi kmal mekngit a le ngar ngii a chad el mo uchul e ng ngar ngii. 8“A lsekum a chimam ma lechub e ng ochim a rullau el mo ruebet er a klengit, e mdebesii el choitii! Ng bai ungil cho bo msiseb er a klengar el di bita chimam ma lechub e ng di bita ochim er a lerebita chimam ma ochim e bo mechoit er a ngau el di ngar ngii el diak a ulebengelel. 9Ma lsekum a medam a rullau el mo ruebet er a klengit, e bechetir el choitii! Ng bai ungil cho bo msiseb er a klengar el di bita medam er a lerebita medam e bo mechoit er a beluu er a ngau. 10“Alii kele moltengel osengiu er tirkal mekekerei. Ak subedemiu el kmo a re anghel er tir el ngar a eanged a di blechoel el ngar medal a Demak er a eanged. 11Ele Ngelekel a Chad a mlei el me olsobel er a re ririid. 12“Ng ngera uldesuiu er a tal chad el oucharm a 100 el sib e a chimo er ngii a remiid? Ng mo meche ikel 99 el sib me ng menga er a tkul a ked e ngii a mo osiik er ngikel ririid el sib. 13E ak subedemiu el kmo sel le betik er ngii, e a deuil a rengul el kirel ngikel di chimol sib a kuk morbab er a deuil a rengul el kirel a ikel 99 el dimlak leriid. 14Me ng ua isei el Demmiu el ngar a eanged a diak el soal a tar tirkal mekekerel ngalek a bo leriid. 15“A lsekum a tar kau a mo mekngit el mer kau, e bo mochotii a kngtil er ngii. Ngdi tia di mo kemiu el terung e rullii. E a lsekum ng mo rongesau, e ke mla sumecheklii a tar kau. 16Ngdi lsekum ng diak bo lorrenges er kau, e mnguu a tang ma lechub e te terul chad me mdak el mong, ma ‘bek el ultutakl bo le mesaod el ultuil a tekingir a re terung ma lechub e te betok el chad’ el ua lolekoi er ngii a Chedaol Llechukl. 17E a lak bo lorrenges er tir, e mnguu tial tekoi el mor a ikelesia. E a lsekum ng diak bo lorrenges er a ikelesia, e a omerelliu el mor ngii bo le ua omerelliu el mor a re chad el diak loumera er a Dios ma lechub e ng chad er omelai el tax. 18“Ak melekoi er kemiu el rokui el kmo, a ikel bo molekebai er a beluulchad a mo ua isei er a eanged, ma cho bo mkengei er a beluulchad a mo ua isei er a eanged. 19“E ak lmuut el dmu er kemiu a bebil. A re teru er kemiu a bo le ta rengrir e loluluuch el olengit a ngii di le ngerang, e a Demak el ngar a eanged a mo rullii el ekor kemiu. 20Ele re teru ma lechub e te tedei a bo le dak el oba ngklek, e ak ngar a delongelir.” 21Itia e a Petrus a mlor a Jesus e oker el kmo, “Rubak, a lsekum a tar ngak a di mo mekngit el mer ngak, e ng mo telal kuusubes er ngii? Ng mo euid?” 22Ma Jesus a dilu el kmo, “Ng diak, ng diak di leuid, ng bai mo okeuid el euid el chachisois, 23ele Rengedel a eanged a ua tiakid. Ng mlar ngii a tal king el ulemdasu a mo omes a belsir a re mesiungel. 24Me ng dirk ulemuchel e a tar a re mesiungel a le nguu el mong el mle belsel er a betok el milion el udoud. 25E ngii el mesiou a dimlak a ududel el mo mengkad a belsel, mitia e a king a dilu me bo le moterau el mo sibai ngii ma bechil ma re ngelekel, ma rokui el kloklel me bo le sebechel el kokad a belsel. 26Me ngiil mesiou a mlo outubuach er medal a king e kmal ullengit er ngii el kmo, ‘Bo mchebkak e beskak a techall, e ak mo kokad a rokui el belsek er kau. 27A king a mlo chubur, me ng di chiloit a belsel e mechere me ng merael. 28“E ngiil chad er a le tobed el merael e ng ulsiueklii a tar a mesiou el mle belsel er a di kesai el udoud. Me ng urrekedii e mocha olecheech er a chiklel e dmu el kmo, ‘Mkekad a belsem er ngak!’ 29Me ngii el mesiou a mlo terrob er a chutem e kmal ullengit er ngii el kmo, ‘Bo mchebkak e beskak a techall e ak mo kokad a belsek!’ 30E ngdi ngii a dimlak le renges ongtil; e bai dilu me ng mlor a kelebus el dimerkmo bo le kekad a belsel. 31Me tirkal bebil er a re mesiou er a lesa el ua isei, e ng kmal mlo kesib a rengrir me te mlor a king e ouchais er ngii a rokui el tekoi. 32Ma king a milekedongii ngiil mesiou el mong e dmu el kmo, ‘Kau a meral mekngit el sibai el chad! Kau a ullengit er ngak mak chiloit a rokui el belsem er ngak. 33Ng mle kirem el mo chubur ngikel tar a mesiou, el di ua ingak el mlo chubkau.’ 34Ng kmal mlo kesib a rengul a king me ng kilebsengii ngiil mesiou e te mo omekcharm er ngii el dimerkmo bo le kekad a rokui el belsel.” 35Ma Jesus er a lorekui er tial cheldecheduch e ng dilu el kmo, “Ng mo ua isei omerellel a Demak el ngar a eanged el mor a derta er kemiu a lsekum ng diak mousubes a kngtil a tar kemiu er a rengmiu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\