MATEUS 22

1A Jesus a liluut el mengedecheduch er a re chad el ousbech okesiu. 2Ng dilu el kmo, “A Rengedel a eanged a ua tiakid. Ng mlar ngii a tal king el mirruul er a merengel a chebechielel a ngelekel el sechal. 3Ng uldercheterir a re mesiungel el mor tirkel mlor tir a subed me te mor a mur, e ngdi tir a dimlak el sorir el mong. 4Me ng uldercheterir a re kuk bebil er a re mesiungel el mo melekoi er tir a ikal tekoi el kmo, ‘A mrengek a mla mekedmokl; ma ikel kot el ungil chermek el kerbou ma melaok el ngelekel a kerbou a ki bla mokoad, ma bek el tekoi a mla mekedmokl. Mei er a merengel a chebechiil!’ 5Ngdi tirkal mlor tir okedong a dimlak lorrenges e bai di mlo meruul a urerir; a ta mlor a sersel, ma ta mlor a siobai er ngii, 6e a re kuk bebil a urrekedeterir tirkal mesiungel, e cholbedeterir, e mekodeterir. 7Ma king a kmal ngilasech a rengul, me ng uldercheterir a re soldau er ngii el mo mekodeterir tirkel ulemekoad e sosebii a belurir. 8E sola e ulemekedo er a re mesiungel e dmu er tir el kmo, ‘A merengel a chebechiil a kldmokl, e ngdi re chad el mlor tir okedong a diak le rredemelel a mei. 9Chelechang e kom merael el mor a ikel meklou el rael e omekedong er tirkel rokui el chad el cho betik er tir me te mei er a mur.’ 10Ma re mesiungel a mirrael el mor a ikel rael e melai er a rokui el chad el mle sebechir el metik er tir, el dimlak longetukel er a re ungil ma re mekngit, me tial blil a mur a di mlo meseked er a re chad. 11“E a king a mlo tmuu el mo omes er a re chad e milsa tar a re chad el dimlak le bliull er a bail er a mur. 12Me ng uleker er ngii el kmo, ‘E rrang, ke milekera e soiseb er tiang e diak moubail er a bail er a mur?’ E ngiil chad a di liluk. 13Itia e a king a dula er a re mesiungel el kmo, ‘Mlechet a chimal ma ochil e bideklii er rikl el mor a milkolk. Ng mor isei e mo lmangel e olengchongch a ungelel.’” 14Ma Jesus a mirrekui er tial cheldecheduch el kmo, “Te betok a re mokedong, e di kesai a re mengilt.” 15A re Farisi a mirrael e millib er a mo omedikl er a Jesus el oba tar a ker. 16Me tuldercheterir a re bebil er a re chederir ma re chedal a cheldebechel er a Herodes el mor a Jesus e dmu el kmo, “Sensei, aki medengei el kmo a ikel molekoi a merang. Kolisechakl a meral tekoi el kirel a soal a Dios el kirel a chad e diak molebedebek a uldesuir a re chad, ele ng diak momekerreu er a deruchellel a chad. 17Ka msbedemam er a uldesuem. A dolecha tax el mor a merreder er a Rom e ng omtok er a llechud, ma lechub e ng diak?” 18Ngdi Jesus a mle medengei a mekngit el uldesuir me ng dilu el kmo, “Kom cheblad! Ngera me kom melasem el olturk er ngak? 19Mochotii er ngak a tar a udoud el moba el melecha tax!” Me te milsa tar a udoud, 20me ng uleker er tir el kmo, “Tia ng medal techang, me tia ng ngklel techang?” 21Me te dilu el kmo, “Ng medal ma ngklel a merreder er a Rom.” Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Mada le ua isei, e bsa merreder er a Rom a kloklel, ma kloklel a Dios, bsa Dios.” 22Ser a le renges a ikang, e ng mlo mechas a rengrir, me te milecherei e merael. 23Sel osisiu el sils e a re bebil el Sadusi a mlor a Jesus e melekoi el kmo a re chad a diak bo le bekiis er a kodall. 24Te dilu el kmo, “Sensei, a Moses a dilu el kmo a lsekum ng ngar ngii a chad el mad e diak a re ngelekel, e a ochellel a kirel el mo bechil ngikel melakl dil me ng sebechel e le bor ngii a ngelekir el ua le ngelekel ngikel mlad el chad. 25Chelechang e ng mlar ngii a re teuid el odam el kiliei er tiang. Ngikel kot el klou a mlo bechiil e mad el dimlak a ngelekel, me ngikel melakl dil a mlo bechil ochellel. 26E dirrek ngikel ongerung me ng mlo ua isei, el mor ongedei me ng ua isei, e mle ua isei er tir el rokui el mo lmuut er ngikel ongeuid. 27E a uriul e ngikel redil me ng dirrek el mlad. 28Chelechang, e sel lluut el mo chad a re mla mad, e ngikel redil ng mo bechil techa er tir? Te rokui el di mlo bechil.” 29Ma Jesus a dilu er tir el kmo, “Kom meral cheleuid! A uchul me kom cheleuid, kemiu el diak modengei a Chedaol Llechukl el ka modengelii a klisichel a Dios. 30Ele sel lluut el mo chad a re mla mad, e te mo ua re anghel el ngar a eanged el diak bo le bechiil. 31Ng dirkak mchuiu a ikel bla ledu er kemiu a Dios el kirir a re mla mad e lmuut el mo chad? Ng dmu el kmo, 32‘Ngak a Dios er a Abraham, e Dios er a Isak, e Dios er a Jakob.’ Ngii a Dios er a re di ngar e diak le Dios er a rulekoad.” 33A re betok el chad er a le renges a ikang, e ng mlo mechas a rengrir er osisecheklel. 34A re Farisi er a le renges el kmo a Jesus a mla oturk a ngerir a re Sadusi, e te mlo kldibel er ngii, 35e a tar tir, el sensei er a Llach, a uleker er ngii er a tar a ker el millasem el olturk er ngii. 36Ng uleker el kmo, “Sensei, ng ngeral Llach a kot el ngarbab er ngii el rokui?” 37Ma Jesus a dilu el kmo, “‘Bo le betik a rengum er a Rubak el Dios er kau er a rengum el rokir, ma klengar er kau el rokir, ma uldesuem el rokir.’ 38Tiaikid a kot el ngarbab el llach e kot el klou a belkul. 39E a ongerul klou a belkul a di ua ingii, el dmu el kmo, ‘Bo le betik a rengum er a ngar bitar kau el ua le betik a rengum er kau.’ 40A cherrengelel a Llach er a Moses ma osisecheklir a re profet a ultuil er a ikal erul llach.” 41Ser a bo le mekideb a re bebil er a re Farisi, e a Jesus a uleker er tir el kmo, 42“Ngera uldesuiu el kirel a Mesias? Ng ngelekel techang?” Me te dilu el kmo, “Ng ngelekel a David.” 43Ma Jesus a uleker el kmo, “A le ua isei, e ngera ma David a meltuchel er a Chedaol Reng e omekedong er ngii el kmo, ‘Rubak’? A David a dilu el kmo, 44‘A Rubak a millekoi er a Rubak er ngak el kmo, Bo mdengchokl er a kadekmek el dimerkmo krelleterir a re cherrouem el mor eungel ochim.’ 45A lsekum a David a ulemekedong er ngii el kmo ‘Rubak’, e ng mekera e sebechel a Mesias el mo ngelekel a David?” 46Ng dimlak a tal chad el sebechel el onger er a keril a Jesus, misel sils el mong e ng dimlekea tal chad el bekeu el oker er ngii a ngii di le ker.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\