MATEUS 24

1A Jesus er a le tebeda er a Templo e a rubengkel a mlor ngii e chilat er a Templo. 2Me ng dilu el kmo, “Ochoi, ng ungil cho bo mungil mes a ikal rokui. Ak uuchais er kemiu er tial tekoi el kmo, ng diak a di chimo er a ikal bad el mo medechel er sel le ngar ngii; ngii el rokui a di mo obriid.” 3A Jesus er a le dengchokl er a Rois er Olib, e a rubengkel a ulibngeterir el mor ngii e dmu el kmo, “Ka msbedemam el kmo ng oingera e a ikal rokui el tekoi a mo duubech, e ngera mo olechotel sel cho mei, e mo oingera ulebongel er a beluulchad.” 4Ma Jesus a dilu el kmo, “Bo mkerekikl, me lak a chad el mengeuid er kemiu. 5Te mo betok el chad el leko tomtechei er ngak el mengedecheduch a mei e melekoi el kmo ‘Ngak a Mesias!’ me te mo mengeuid er a re betok el chad. 6Kom mo remenges a ngerel a mekemad el di kmeed er kemiu, ma chisel a mekemad el ngar ngii er cheroid er kemiu, ngdi kele bo louedikel a rengmiu. A ikang a kirel el mor ngii, e ngdi diak le belkul a kmo ng mocha ulebongel er a beluulchad. 7A meklou el beluu a mo kaumekemad; ma renged a mo kaodechelakl. A bosech ma desiu a mor ngii er a bek el beluu. 8E a ikal rokui a di ua ikel kot el ringel er a rengelel a cheroll. 9“E sola e kemiu a bo le ngikemiu el mo omekcharm er kemiu, e mo omekoad er kemiu. Ma rokui el chad a mo ouketui er kemiu el ngak a uchul. 10Seikid e te betok a mo diak loumerang; te mo kaututakl e kauketui. 11E sola e te mor ngii a re betok el diak le meral profet el mo mengeuid er a re betok el chad. 12Ng mo ua isei el oberk a mekngit ma bltikerreng er a re betok el chad a mo mechitechut. 13E ngdi ngikel mtekengelii a rengul el mor a ulebongel, a mo suobel. 14Me tial Ebangkelio el kirel ngii el Renged a mo mosisechakl er a beluulchad el rokir el kirel el mo ocholt el mor a rokui el chad, e sola e ng mochu er ngii a ulebongel er a beluulchad. 15“Kom mo mesa ‘Ngikel Melemall a Chedaol’ el lullekoi er ngii a profet el Daniel.” (Ngikel menguiu bo lomtab er a belkul tiang!) 16“Seikid e tirkel ngar a Judea a kirir el chemiis el mor a bukl. 17Ma chad el ngar a chado er a blil lak bo le metengel el mo mela kloklel er a blai. 18Ma ngar a sers lak el luuturiul el mo melai er a ikrel a bilel. 19Te kmal mo chebuul a re dioll ma re chedil el obeteterir a re tolechoi er a ikeikid el sils! 20Molengit er a Dios me lak bo mchiis er a belsechel a kerrasem, ma lechub e ng Ulengull el Sils! 21Ele chelebuul el mor ngii er isei a kuk mo klou er a ikel mla ngar ngii el chelebuul er ser a lomuchel a beluulchad el me lmuut er chelechang. E ka lluut el mor ngii a mo ua ingii. 22E ngdi Dios a mla kosadel a ikel sils; ele chomko ng dimlak le kesadel, e ng diak a chad el mo suobel. A Dios a mo mengesadel a ikel sils el kirir a re ngellitel el chedal. 23“Misei e a le ngar ngii a melekoi er kemiu el kmo, A Mesias a ngar tiang!’ ma lechub e ledu el kmo, ‘Ng ngar sei!’ e lak bo moumera er ngii. 24Ele ng mor ngii a re diak le meral Mesias ma re diak le meral profet; te mo meruul a meklou el olangch ma mengasireng el tekoi, el osiik a cheldechulel e longeuid er a re ngellitel el chedal a Dios. 25Morrenges! Ak di ma mesubed er kemiu er uchei er a le bor ngii a ikang. 26“E dirrek a lsekum a re chad a dmu er kemiu el kmo, ‘Ea, ng ngar a ked!’ e lak ko bong; ma lechub e te mo dmu el kmo, ‘E a ng omart er ngii er tiang!’ e lak bo moumerang. 27Ele Ngelekel a Chad a mei el mo ua bisebusech el omisebusech er a eanged el rokir er a ongos el mor a ngebard. 28“Sel le ngar ngii a ulekoad el chad, a bo le mechudel er ngii a uasi. 29“Uriul er a chelebuul er a ikel sils e ng di mereched a sils el mo milkolk, ma buil a mo diak a dichel, ma btuch a mo ruebet er a eanged, ma klisiich el ngar a melidiul a mo diak lultebechel. 30Seikid e a olengchelel a Ngelekel a Chad a mo chemolt er a eanged; ma rokui el chad er a bek el beluu er a beluulchad a mo lmangel sel lesa Ngelekel a Chad el mermang el ngar a eabed el oba klisiich ma klou el klebkall. 31Sel klou el trombetang a mo melekoi, e ngii a mo odercheterir a re anghel er ngii el mor a ikel eual ulebengelel a beluulchad, me te mo chudelterir a re ngellitel el chedal er a bital beluulchad el mor a bitang. 32“Mnga klubeliu er a kerrekar el fig. A rechelel sel bocha le mengrengrang ma llel lolsebang, e kom medengei el kmo ng mocha belsechel a kleald. 33Me ng ua isei, omesenge ikal tekoi el toutang, e bo modengei el kmo ng merma belsechel el kmeda er a tuangel. 34Ak meral subedemiu el kmo a uche er a le ngemed a re chad er tial telecheroll e a ikal rokui el tekoi a mo duubech. 35A eanged ma chutem a mo nguemed, e ngdi tekingek a diak bo le ngemed. 36“Ng diak a medengelii sel sils ma lechub e ng sel sikang a le mei, ng ka le anghel er a eanged, ma lechub e ng Ngalek; ngdi tal Chedam a medengelii. 37A le mer ngii a Ngelekel a Chad a mo ua sel mlor ngii er a dirk le kie Noah. 38A ikel sils er uchei er a eeleb e a re chad a milenga e melim, ma re sechal ma redil a ulemak a chebechielir el mo lmuut er sel sils er a bo le diderekl er a diall a Noah; 39e di dimlak lodengei el kmo ng ngera ngar ngii el mocha er ser a le mei a eeleb el mecheklterir el rokui. Me ng mo ua isei sel le mei a Ngelekel a Chad. 40Seikid e a re terul chad a mo dmak el oureor er a sers, e a tang a mo mengai e a tang a mo medechel. 41Ma re terul redil a mo ngar a blil omengsous el mengsous a grain, e a tang a mo mengai, e a tang a mo medechel. 42Seikid a uchul me di mongkar ele ng diak modengelii a le mer ngii a Rubak er kemiu. 43A oublai er a blai a lodengelii a le mer ngii a merechorech, e kom medengei el kmo ng di mo mekar e diak le bechere blil me le metemall er a re merechorech. 44Isei e kemiu me ng dirrek el kiriu el di mo kldmokl, ele Ngelekel a Chad a mei er sel kmal diak momdasu el kmo ng mei er ngii. 45“Ma le ua isei, e ng techa ngikel blak a rengul e mellomes a rengul el mesiou? Ng ngikel chad el mastang er ngii a mla tutkii el mo oungerachel er tirkel bebil er a re mesiou e omesterir a kelir er sel belsechel. 46Ngii el mesiou a mo ungil a rengul a lsekum a mastang er ngii a lmuut el me remei e metik er ngii el dirk meruul a ngerchelel! 47Ak uuchais er kemiu el kmo ng ulterekokl a mastang er ngii el mesiou el mo rullii el mo oungerachel a rokui el kloklel. 48E ngdi chomko ng mekngit el mesiou, e ng di ngii el mengedecheduch er a rengul el kmo a mastang a mo meketeket el diak le mei, 49me ng mo tmaut el mengelebed er a re bebil er a re mesiou e mengang e melim el obengterir a re melim a rrom. 50E sola e a mastang er ngii el mesiou a mei er sel sils el diak longiil er ngii, me sel belsechel el diak lodengelii. 51Ngii el mastang a mo melsii e choitii er rikl el mor a belsachel er a re cheblad el chad. Me ng mor isei el lmangel e olengchongch a ungelel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\