MATEUS 25

1“Seikid e a Rengedel e eanged a mo ua tiakid. A tar a klebesei e ng mlar ngii a re truich el ekebil el ngila olbdelir e merael el mo olsiuekl er a chad el mlo bechiil. 2A re teim er tir a mle mekebelung, e a re teim a mle mellomes a rengrir. 3Tirkel mekebelung a di ngila olbdelir e dimlak le nga cheluch, 4e tirkel mellomes a rengrir a milekeek a blil a chelucherir e ngilai el omech a olbdelir. 5Ngikel chad el mlo bechiil a mlo meoud el mei me tir el ekebil a mlo olengellokl el mol imiit a mederir. 6“Ng mle sueleb er a klebesei er a le bor ngii a cherrodech el kmo, ‘Ngkakid ngikel chad el mlo bechiil! Me mosiueklii!’ 7Me tirkal truich el ekebil a milekiis el mocha mengedmokl olbdelir. 8Tiaikid e tirkel mekebelung a millekoi er a re mellomes a rengrir el kmo, ‘Me sesei er a cheluchemiu me kimlecha er olbdelam e ng medkung.’ 9Ma re mellomes a rengrir a kmo, ‘Ng kmal diak! A ika mo ngesonges er kemam me kemiu. Bor sel oteruul a cheluch er ngii me momechar a cheluchemiu.’ 10Me tirkel mekebelung el redil a mirrael el mo omechar a cheluch, e tiaikid el lorael, e ngii a mei ngikel chad el mlo bechiil. Me tirkel teim er a rekebil el mle kldmokl a ulebengkel el mo tmuu er sel le ngar ngii a merengel a chebechiil, e sola e a tuangel a mlechesimer. 11“E a uriul e te mle tirkel bebil er a rekebil. Me te dilu el kmo, ‘Rubak, rubak! Mnguu a chesimer!’ 12Me ngikel chad el mlo bechiil a dilu el kmo, ‘Ng kmal diak! Ngak a diak kudengelkemiu.’” 13Ma rekil a cheldechedechal a Jesus e ng dilu el kmo, “Seikid a uchul me bo mkerekikl, ele ng diak modengelii sel sils me sel belsechel. 14“Seikid e a Rengedel a eanged a mo ua tiang. Ng mlar ngii a tal chad el mochu er omerael, me ng ulemekedong er a re mesiungel el mei e oterekokl a kloklel er tir. 15Ng ulemii a ududel er tir el oltirakl er a duch er tir, ma tang a le bilsa 5,000 el kolt el udoud, ma ta le bilsa 2,000, e a tang a le bilsa 1,000. E sola e mirrael. 16Me ngikel mesiungel el ngila 5,000 el udoud a di mle mereched el mo mengereker el ousbech ngiil udoud me ng kirreker a lmuut el 5,000. 17Me ngikel ngilai 2,000 el udoud me ng kirreker a lmuut el 2,000. 18E ngdi ngikel mesiungel el ngila 1,000 el udoud a mirrael el mo kiesii a chutem, e mart a ududel a mastang er ngii. 19“Ng mlo meketeket e a mastang er tir a liluut el mei me ng dilu er tir el mesiungel me touchais a urerir el ousbech a ududel. 20Me ngikel mesiou el ngilai a 5,000 el udoud a mlei e msa 5,000 e dmu el kmo, ‘Ke milskak a 5,000 el udoud, ma ikakid a lmuut el 5,000 el bla kusiseb.’ 21Ma mastang er ngii a dilu el kmo, ‘Ng ungil a urerem, kau el ungil e blak a rengum el mesiou! Ng mle blak a rengum er a kesai el udoud, mak mo rullau el mo oungerachel a betok el udoud. Be mtuu me mobengkek el ngar a deurreng!’ 22E sola e ngikel mesiou el kuk le bilsa 2,000 el udoud a dirrek el mle soiseb e dmu el kmo, ‘Ke milskak a 2,000 el udoud mak ngilai el osiseb a lmuut el 2,000.’ 23Ma mastang er ngii a dilu el kmo, ‘Ng ungil a urerem, kau el ungil e blak a rengum el mesiou! Ng mle blak a rengum er a kesai el udoud, mak mo rullau el mo oungerachel a betok el udoud. Be mtuu me mobengkek el ngar a deurreng!’ 24E sola e ngikel mesiou el ngilai a 1,000 el udoud a mlei e dmu el kmo, ‘Mastang, ak medengelkau el meringel a tekingem el chad; ke meridm a dellomel el dimlak mdalem, e mengib a redechel a dellomel el dimlak momriid a tane er ngii. 25Ak mle medakt mak mlo mart a ududem er a chelsel a chutem. Ma ikakid ngiil ududem.’ 26Ma mastang er ngii a dilu el kmo, ‘Kau a mekngit e mesaik el mesiou! Ke kmal mle medengei el kmo ak meridm a dellomel el dimlak kdalem, e mengib a redechel a dellomel el dimlak kumriid a tane er ngii? 27A le ua isei, e ng mle kirem el locha ududek er a bank ma kluut el mei e ak mo nguu el uldak er olengil.’ 28E sola e dilu er a re bebil er a re chad el kmo, ‘Chelechang e mnguu er ngii sel udoud e mnguu el msa ngikel olab a 10,000 el udoud. 29Ele ngikel chad el ngar ngii a lolab, a lluut el msa bebil, me ng mo chachisois a lolab; e ngikel diak a ngera er ngii, a mo mengai er ngii a ikel di mekesai el lolab. 30Me ngikal diak a belkul el mesiou, mchitii er rikl er a milkolk, me le bor isei e llangel e lolengchongch a ungelel.’ 31“A Ngelekel a Chad sel le mei el King, ma rokui el anghel lobengkel el mei, e ng mo dengchokl er a kingellel a king, 32e a re chad er a bek el beluu er a beluulchad a mo kldibel er medal. E sola e ngii a mo omii er tir el mo erul cheldebechel, el ua mengkar a sib a lomii a sib ma kaming. 33Tirkel melemalt el chad a bo le ngititerir el mor a kadekmel, e tirkel bebil a mor a katerul. 34E seikid e a King a mo melekoi er tirkel chad el ngar a kadekmel el kmo, ‘Mei, kemiu el ngeltengat er a Demak! Mei e mnguu sel renged el di mla mekedmokl el kiriu er ser a lobeob a beluulchad. 35Ak mle songerenger e kom milekelak; ng mle meched a renguk, e kom milengelmak; ng dimlak de kaodengei el chad e kom ngilikak el mor a blimiu, 36ak mle meau e kom mililak; ak mle smecher e kom ulemekerreu er ngak, e mlar a kelebus, e kom mle odngelak.’ 37Isei e tirkel melemalt el chad a mo dmu er ngii el kmo, ‘Rubak, ng oingera e aki milsekau el songerenger, maki milekelau, ma lechub e ng meched a rengum, maki milngelmau? 38Ng oingera e aki milsekau el mlar a delongelam el chad er a tar a beluu, maki ngilikau el mor a re keblimam, ma lechub e aki milsekau el meau, maki mililau? 39Ng oingera e aki milsekau el smecher ma lechub e ke ngar a kelebus, maki ileko odngelau?’ 40E a King a mo dmu el kmo, Ak uuchais er kemiu el kmo ser cho moruul a ikang el mor a tar tirkal ngar a kemrilamad el odam er ngak, e kom mirruul er ngii el kirek!’ 41“E sola e mo dmu er tirkel ngar a katerul el kmo, ‘Bo mcheroid er ngak, kemiu el kiriu el medebeakl er a Dios! Bo mcheroid el mor sel diak a kodellel el ngau el di mla mekedmokl el kirel a Diabelong ma re anghel er ngii! 42Ak mle songerenger e dimlak mokelak, e mle meched a renguk, e dimlak mungelmak; 43ak mle chad er a ta er a beluu e dimlak mngikak el mor a blimiu, e mle meau e dimlak bilak; ak mle smecher e mlar a kelebus e dimlak be modngelak.’ 44E seikid e te mo dmu er ngii el kmo, ‘Rubak, oingera e aki milsekau el songerenger, e meched a rengum, e chad er a ta er a beluu, e di mle meau, e smecher, e mlar a kelebus, e dimlak kim ngesukau?’ 45E a King a mo dmu el kmo, Ak uuchais er kemiu el kmo ser a lak molengeseu er a tar tirkel ngar a kemrilamad, e ng dimlak molengeseu er ngak.’ 46Iseikid e te mo mengai el mor a diak a ulebengelel el ringel, e tirkel melemalt a mor a diak a ulebengelel klengar.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\