MATEUS 5

1A Jesus a milsa klou el seked me ng mlo ngmasech er a rois e mo dengchokl. Ma rubengkel a mlo kldibel el iliuekl er ngii, 2e ng mocha olisechakl er tir. 3Ng dilu el kmo, “Te ngeltengat a re medengei el kmo te chebuul a lak lousbech er a Dios; ele te mediukes er a Rengedel a Dios! 4“Te ngeltengat a re ngar a klengiterreng; ele Dios a mo mengelaod er tir! 5“Te ngeltengat a re ngariou a rengrir; ele ikel bla letib a Dios a bo lengai! 6“Te ngeltengat a re blak a rengrir el meruul a soal a Dios; ele ng kmal mo chelellakl e duoseb a rengrir. 7“Te ngeltengat a re chubechubchad; ele Dios a mo chubteterir! 8“Te ngeltengat a re klikiid a rengrir; ele te mo mesa Dios! 9“Te ngeltengat a re meruul a budech; ele Dios a mo omekedong er tir el kmo te ngelekel! 10“Te ngeltengat a re modechelakl ele te meruul a soal a Dios; ele te mediukes er a Rengedel a Dios! 11“Kom ngeltengat a loltuub er kemiu a re chad e loldechelakl er kemiu e lolekoi a bek el mekngit el blulak el kiriu ele uchul e kemiu el oltirakl er ngak. 12Bo lungil e ledeu a rengmiu, ele klou el omeksulliu a kldmokl er a eanged el kiriu. A re profet el mle chad er uche er kemiu a dirrek el ble le ua ise er tir. 13“Kemiu a ua sar el kirir a rokui el chad. E ngdi lsekum a sar a mo diak a cherrecherel, e ng dikea rolel e lluut el mo mecherocher. Ng mocha diak a ultutelel, me ng mechoit e a re chad a mo merderd er ngii. 14“Kemiu a ua llomes el kirel a beluulchad el rokir. A beluu el ngar a chetebtel a rois a diak el sebechel el obart. 15Ng diak a chad el mekerdii olbidel e melekedek er ngii; ng bai nguu el loia er sel kirel ngar ngii, me ng omekllomes er a re bek el chad el ngar a blai. 16Ma llemesiu a kirel ua isei el dmiich er mederir a rokui el chad, me te mo mes a ungil tekoi el moruul e mo odengesii a Demmiu el ngar a eanged. 17“Lak momdasu el kmo ngak a mlei el me mesuld a Llach ma osisecheklir a re profet. Ng dimlak be kusuld, e ak bai mlei el me oltaut. 18Ak meral dmu er kemiu el kmo a klteketel el le ngar ngii a eanged ma beluulchad e ng diak a di telkib er a ikel tekoi er a Llach el mo mesuld el dimerkmo bo letaut a rokui el tekoi. 19Misei e ngikel diak loltirakl a ikel diak lesal meklou a ultutelel er a ikel Llach e olisechakl er a re bebil er a re chad el mo ua isei, a mo kot el ngariou er a Rengedel a eanged. E ngikel kuk oltirakl a Llach e olisechakl er a re chad el mo ua isei, a mo ngarbab er a Rengedel a eanged. 20Misei e ak dmu er kemiu el kmo, ng mo sebechiu el soiseb er a Rengedel a eanged a lsekum ng blak a rengmiu el meruul a soal a Dios el mor uchei er a re sensei er a Llach ma re Farisi. 21“Kom mla remenges a ikel meldung el mor a re chad er a ngar a mong el kmo, ‘Lak momekoad; ngikel omekoad a mo mukerrekeriil.’ 22Ngdi ngak a dmu er kemiu er chelechang el kmo, ngikel kesib a rengul er a tar ngii a mo mukerrekeriil, me ngikel melekoi er a tar ngii el kmo ‘Kebelung!’ a mla mo kirel el mor medal Olbiil, me ngikel melekoi er a tar ngii el kmo ‘Uuau el diak a ultutelel!’ a mocha kirel mor a beluu er a ngau. 23Me sel bochu er olengetongel el mo oldars er a tengetengem el mor a Dios, e a lsekum ke lotkii odam er kau el ngar ngii a mekngit er a rengul el kirem, 24e ke mechere tengetengem er medal a olengetongel, e mereched el mo rullii a delongelem kau ma odam er kau, e sola e lmuut kung el mo oldars er a tengetengem el mor a Dios. 25“A le ngar ngii olengasech er kau er a kerrekeriil, e mereched el mo meledaes er a delongeliu er a dirk le ngar ngii a techall er uche er a cho bor a kerrekeriil. Ele lak e sel bocha ra kerrekeriil, e ng mo ngoikau el mor medal oukerrekeriil, ma chad er a kerrekeriil a mo ngoikau el msa bulis me ng mo kulebsengau. 26Mak dmu er kau el kmo seikid e ke di mo kiei er a kelebus el dimerkmo cho mkekad a rokui el belsem. 27“Kom mla remenges a tekingir a re chad er a ngar a mong el kmo, ‘Lak bo le melaok a rengum.’ 28Ngdi ngak a dmu er kemiu el kmo, a chad el omes er a redil e mo nguibes er ngii a mla mor a laokreng er a chelsel a rengul. 29Misei e a lsekum a kadekmel a medam a rullau me ke mor a klengit, e bechetir el nguu el choitii! Ng bai ungil a lak a telkib er a bedengem er a le cherrungel a bedengem el mo obidokl er a beluu er a ngau. 30Ma lsekum a kadekmel a chimam a rullau me ke mor a klengit, e mdebesii el choitii! Ng bai ungil a bo lak a bital chimam er a le cherrungel a bedengem el mor a beluu er a ngau. 31“A re chad er a ngar a mong a millekoi el kmo, ‘A sechal el merort er a chebechielel a kirel msa bechil a babier er a dertel a chebechiil.’ 32Ngdi chelechang e ak dmu er kemiu el kmo, a lsekum a redil a dimlak bo le dengerenger e a bechil a choitii, e ngikel sechal a mocha er a klengit ele ng meruul er a bechil el mor a laokreng a lsekum ng lmuut el mo bechiil; ma sechal el mo bechil me ng dirrek el mocha er a laokreng. 33“Kom dirrek el mla remenges a ikel meldung er a re chad er a ngar a mong el kmo, ‘Lak molemall a telbiliu, ng kiriu el oltaut a ikel bla mruul el telbiliu el mor a Rubak.’ 34Ngdi kdmu er kemiu er chelechang el kmo, lak molsiich a tekoi sel moruul a telbiil. Ng diak mousbech er a eanged el olsiich a tekoi, ele sei a le ngar ngii a kingellel a Dios er omerreder; 35e dirrek el diak mousbech er a chutem ele ng deruchellel ochil; ma ka mousbech er a Jerusalem ele ng belual a ngarbab el King. 36Ng dirrek el diak le kiriu el olsiich a tekoi el ousbech a bdelmiu, ele ng diak el sebechiu el rullii a tal chui el mo cheball ma lechub e mrellii el mo chedelekelek. 37Di mdu el kmo ‘Choi’ ma lechub e mdu el kmo ‘Ng diak’, a ngodech el tekoi el bo molekoi a ngar ngikel Mekngit el mei. 38“Kom mla rongesii sel meldu el kmo, ‘A mad a kirel a mad, ma uingel a kirel a uingel.’ 39Ngdi chelechang e ak dmu er kemiu el kmo, lak molaitechei er a chad el mo mekngit er kemiu. A lsekum ng ngar ngii a chosuerngii a kadekmel otengem e bai bechere me le chesuerngii sel bitang. 40Ma lsekum ng ngar ngii olengasech er kau er a kerrekeriil el kirel a chelechedal a bilem, e bechere me le dirrek el nguu a ikrel a bilem. 41E a le ngar ngii oremelau el mengol a kloklel el tal mael, e ke ngmai el remolii erul mael. 42Sel lolengit a ngera er kau a chad e mnguu el msang; ma le ngar ngii a meleng a ngera er kau, me bsang. 43“Kom mla rongesii sel meldu el kmo, ‘Moubltikerreng el mor a re sechelimiu, e mouketui er a re cherrouiu.’ 44Ngdi chelechang e ak dmu er kemiu el kmo, bo le betik a rengmiu er a re cherrouiu e moluluuch el kirir a ruldechelakl er kemiu, 45me bo mngelekel a Demmiu el ngar a eanged. Ele ng meruul er a sils er ngii me ng dmiich el mor a re chad el di osisiu a re mekngit ma re ungil, e oltengel er a chull el mor a re meruul a ungil ma re meruul a mekngit. 46Ngera ma Dios a mo omeskemiu omeksulliu a lsekum ng di, betik a rengmiu er a re chad el betik a rengrir er kemiu? A re chad er omelai el tax a dirrek el ua ise blekerdelir! 47Ma di mongedecheduch er a re sechelimiu, e ng ngar ngii a ngeral ngodech el tekoi el bla mruul? A re meluluuch a diak le meral chelid a dirrek el ua isei! 48Ng kiriu el mo cherrungel el ua Demmiu el ngar a eanged.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\