MATEUS 6

1“A cho moruul a ungil tekoi e lak molecholt er kemiu er a re chad el leko lesekemiu. Ele cho mua isei, e a Demmiu el ngar a eanged a diak bo le beskemiu omeksulliu. 2“Me sel molengeseu er a metacherbesul el chad, e lak mousulecholt er cho moruul er ngii el ua omerellir a re cheblad el chad a le ngar a blil ongdibel ma rael. Ng ua ise omerellir el leko lechat er tir a re chad. Mak meral subedemiu el kmo a chetengakl el lolai a ikei omeksullir. 3Me sel molengeseu er a metacherbesul chad, e di berrotel el meruul er ngii el diak a mo medengei el mo lmuut er a kmeed er kau. 4Seikid e ng tar a tekoi el di berrotel, ma Demam el omes a berrotel el omerellem, a mo meskau omeksullem. 5“Sel moluluuch e lak mua re cheblad el chad! Ng sorir el dechor e meluluuch er a blil ongdibel ma tkul a rael el leko bo leseterir a re chad. Ak meral subedemiu el kmo sel le ua isei e te mla ngmai omeksullir. 6Me sel moluluuch, e bo msiseb er a delemerab er kau, e mchesmerii a chesimer, e moluluuch el mor a Demam el ngikel diak desang. Ma Demam el omes er kau el berrotel, a mo meskau omeksullem. 7“Sel moluluuch e lak molekoi a betok el diak a ultutelel tekoi el ua re chad el meluluuch a diak le meral chelid, ele tomdasu el kmo a bo le mekemanget a nglunguchir e a chedrir a mo orrenges er tir. 8Lak bo mua itir. A Demmiu a medengei a ikel mousbech er uchei er cho molengit er ngii. 9Ng ua tiakid cho moluluuch: ‘Demmam el ngar a eanged: Bo le modanges a chedaol ngklem; 10a Rengedem le mei; bo le motaut a soam er a beluulchad el ua ingii er a eanged. 11Beskemam a kelam el ikel kim ousbech er chelechal sils. 12E mousubes a kngtmam el ua isel kim ousubes a kngterir a re chad el mer kemam. 13Lak momekrael er kemam el mor a meringel el ongarm, e bai mosebelemam er Ngikel Mekngit.’ 14“A lsekum kom ousubes a kngterir a re chad el ekor kemiu, e a Demmiu el ngar a eanged me ng dirrek el mo ousubes a kngtmiu. 15E ngdi lsekum ng diak mousubes, e a Demmiu a diak bo lousubes a kngtmiu el bla mruul. 16“Sel molsengerenger, e lak le mekngit a medemiu el ua blekerdelir a re cheblad el chad. Ng diak longedmokl er tir ele ng sorir a re bek el chad a bo lodengei el kmo tolsengerenger. Mak meral subedemiu el kmo te mla ngma omeksullir. 17Sel molsengerenger, e ke tochelbii a medam, e songdii a bdelum, 18me lak a chad el mo medengelkau el kmo kolsengerenger, me di le Demam el diak desang a mo medengei. Ma Demam el omes a berrotel el omerellem, ingii a mo meskau omeksullem. 19“Lak mongudel a mekreos el klalo el kiriu er tial beluulchad el le ngar ngii e ng mo chemert e meka er a metmut ma re merechorech a mo soiseb el ruchorech. 20Bai mongudel er a eanged el sel le ngar ngii e ng diak le meka er a metmut ma diak le chert, el ka re merechorech el mo soiseb el ruchorech. 21A rengum a di mo blechoel el ngar sel le ngar ngii a mekreos el kloklem. 22“A medad a ua lolbdelel a bedenged. Ma lsekum ng ungil osengem, e a bedengem el rokir a di mellomes; 23ngdi lsekum ng mekngit osengem, e a bedengem el rokir a ngar a chelsel a ilkolk. Me ng ua isei el lsekum a llomes el ngar kau a mo milkolk, e ng kmal mo klou a ilkolk! 24“Ng diak a chad el sebechel el mo sibrir a re terul mastang; ng mo chetil a tang e mo soal ngikel kuk tang; ng mo blak a rengul er a tang e mo mengemikr er ngikel tang. Ng diak el sebechiu el di tang e mesiou er a Dios ma udoud. 25“Tiaikid a uchul mak melekoi er kemiu el kmo, lak el sebek a rengmiu er a kall ma ilumel el ikel mousbech er a klengar er kemiu, ma lechub a bail el bo moubail. A klengar ng diak le kuk ngarbab er a kall? Ma bedenged ng diak le ngarbab er a bail? 26Ka momes a suebek el charm, ng diak lolalem a dellomel, el ka longudel a kall el mo melecha er a blil; me ng ua isei e a Demmiu el ngar a eanged omekerreu er tir! Kemiu ng diak mkuk ngarbab er a suebek el charm? 27A le sebek a rengmiu, me kemiu a di diak el sebechiu el komengetii a telkib er a klengar er kemiu. 28“Ngera uchul me ng suebek a rengmiu er a bail? Ka momes a bung a le dubech, ng diak loureor el ka lorasm a bilir. 29Mak subedemiu el kmo a King Salomon a kmal mle merau e ngdi dimlak le klebokel el ua ikal bung. 30A Dios omail a chudel, el chudel el di ngar ngii er chelechang e a klukuk e ng mo merat e mo meseseb er a ngau. A le ua isei e ng diak bai le blak a rengul el omail er kemiu? Kemiu a meral diak moumerang. 31“Isei e lak el sebek a rengmiu er a kmo, Aki mo ngmai er ker a kelam, ma imelam, ma bilam?’ 32(Tirkel meluluuch a diak le meral chelid a di blechoel el blak a rengrir el osiik a ikang.) A Demmiu el ngar a eanged a medengei el kmo a ikang cho mousbech. 33Ma ngar uchei er a bek el tekoi, e bai bo le blak a rengmiu er a Rengedel a Dios ma ikel soal, e a ikal rokui a bo le beskemiu. 34Lak el sebek a rengmiu el kirel a klukuk; a klukuk a ngar ngii a sebekreng er ngii. Ng diak a ultutelel el molechel a ikel kuk kirel a tal sils.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\