FILIPI 2

1A klengar er kemiu el ngar a Kristus a smisichemiu, ma bltikerreng er ngii a mengelaod er kemiu. Kom mla mo tal chad el oba Reng, el ngar ngii a bltikerreng ma klechubechub er a delongeliu. 2Ak mengelechel er kemiu el kmo, bo losisiu a uldesuiu ma bltikerreng er kemiu, e le ta rengmiu e le ta tekingiu, me mcherrengelii a deuil a renguk. 3Lak moruul a ngii di le ngerang el mengaiuechit er a re chad, ma lechub e ng di somiu a lechat er kemiu a re chad e bai moba klengariourreng el di blechoel el omdasu er a re bebil er a re chad el kmo te kuk ungil er kemiu. 4E bo le beiusech a medemiu el omes a ikel mo klungiolel a ta ma tang er a delongeliu e lak di momdasu er a di kemiu. 5A reng el ngar a chelsiu a kirel el mo ua blekerdelel a rengul a Kristus Jesus: 6Ng dimlak le kakerous ngii ma Dios e ngdi dimlak lomdasu a orribech el mo mengaisisiu er a Dios. 7Ng bai di mle ngii el ongengetii er a deruchellel, e ngiluu a teletelel a mesiou el chad. Ng mlo chad el di ua ikid, ma re chad a ulemes er ngii el di ua re bek el chad. 8Ng mle ngariou a rengul e mlo olengesenges el mo lmuut er a kodall, el kodellel er a kerus. 9Tiaikid ia uchul ma Dios a ulengesecheklii el mor sel kot el ngarbab el deruchall e milsa ngakl el kuk ngarbab er a rokui el ngakl. 10Me tirkel rokui el ngar a eanged ma beluulchad ma datk, a mo outubuach el mengull er a ngklel a Jesus, 11e di mo chemolt el melekoi el kmo a Jesus Kristus a Rubak, el mo uchul ma rokui el chad a mo kobkellii a Dios el Chedam. 12Ma le ua isei, e kemiu el betik er a renguk, ng lmuut el klou a ultutelel cho moltirakl a tekingek er chelechal kcheroid er kemiu el ua ser a cho blechoel el olengesenges er ngak er a kubengkemiu. Momritel er a dakt e moutekangel el mo mengerrungel a osebeliu, 13ele Dios a di blechoel el oureor er a rengmiu me bo le somiu e le sebechiu el meruul a ikel soal. 14Moruul a rokui el tekoi el diak mongeremrum ma lechub e mongaititekangel, 15me bo lak a telemelliu e mklikiid el cherrungel el ngelekel a Dios, el kiei er a beluulchad el teloi er a re chad el meruul a chebirukel ma mekngit el tekoi. Ng kiriu el mo dmiich el ua llomes er a delongelir el ua btuch el omekllomes er a eanged, 16sel moldars er tir a klumech er a klengar. Sel mua isei, e ng kmal mo smiich a renguk er kemiu er sel Sils er a Kristus, ele ng mo ochotel a kmo a dechal a renguk ma urerek a dimlak di blo lak a ultutelel. 17A lta te mo mekodkak e tia ia mo ua le moitel a rsechek el uldars el ngar bebul a tenget el mekedmokl el mor a Dios ele kom oumerang. A lsekum ng ua isei, e ng ungil a renguk, e obengkemiu el rokui el oldeu er a renguk. 18Me kemiu me ng dirrek el kiriu el ungil a rengmiu e oldeu a rengmiu el obengkek. 19A lsekum ng ungilbesul er a rengul a Rubak, e ak uureng el kmo, bo le sebechek el oderchii a Timothy el mereched el ekong, ma chisiu bo le sisichii a renguk. 20Ngdi ngii el tang a ua ia renguk e meral omekerreu a tekoi el kiriu. 21A re bek el chad a di chemau a tekoi el di kirir, e diak lomdasu er a kirel a Jesus Kristus. 22E kemiu a mla mo ungil medengei el kmo ng kmal klou a ultutelel el chad, e ngak me ngii a di ua chedam ma ngelekel el dilak el oureor el kirel a Ebangkelio. 23Mak uureng el kmo sel bo kudengei el kmo ng mo ua ngerang a tekoi el kirek, e ak mereched el mo oderchii el ekong. 24E ngak a ultuil er a Rubak el oumera el kmo ngak me ng dirrek el mo sebechek el mereched el ekong. 25Ak ulemdasu el kmo ng kirek el oderchii a tar kid er a Epafroditus el ekong, el ngii a mla oureor e mesebechakl er a Ebangkelio el obengkek e odercheliu el mlei el me olengeseu er ngak. 26Ng oureng el eko mesekemiu el rokui, e kmal ouedikel a rengul ele kom rirenges el kmo ng mle smecher. 27Ng meral mle smecher e kilo ng mad. Ngdi Dios a mlo chubur, e diak di le ngii e le merekong, ng dirrek el mlo chubkak me ng dimlak bo er a kloul klengiterreng. 28Me ngak a lmuut el kmal semeriar er chelechang el oldurech er ngii el ekong, me lluut el mo ungil a rengmiu sel mesang, me leriid a kngtil a renguk. 29Mnguu el oba deurreng, e ng tar kemiu el chedal a Rubak. Mongull er a rokui el chad el ua ingii, 30ele ng mlo ocherur a kodall el kirel a urerel a Kristus, el melasem el me olengeseu er ngak, ele ng dimlak el sebechiu el me ngosukak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\