OCHOLT 1

1Tial babier a ochotel a tekoi el Dios a milsa Jesus Kristus el kirel el bo lolecholt er a re mesiungel el kmo ng ngera mochu duubech. Me ng ulecholt er a loderchii a anghel er ngii el mor a mesiungel er a Johanes. 2Ma Johanes a uluuchais a tekingel a Dios ma ikel lullecholt a Jesus Kristus, el mo lmuut er a ikel rokui el lules. 3Ng ngeltengat ngikel menguiu er tial babier er mederir a re chad, e ngeltengat tirkel orrenges a ikal klumech er a ulaoch e oltirakl a ikel llechukl er ngii; ele ng di kmedul mo tmaut a ikal tekoi. 4Ngak el Johanes el meluches el mor a ikel kleuid el ikelesia el ngar a Asia. Lekor kemiu a krasia ma budech el mlar a Dios el ngikel ngar ngii, e ngikel mlar ngii, e ngikel mei, e dirrek el mlar a ikel euid el reng el ngar medal a kingellel, 5e dirrek el mlar a Jesus Kristus, el ngikel mekedelad el ocholt a tekoi el lolab, el kot el ngalek el milekiis er a delongelir a re mlad, e merreder er a re king er a beluulchad. Ng betik a rengul er kid, e ngilbetid er a kngtid el okiu a kodellel, 6e rirellid el mo chedal a rengedel el prist el mesiou er a Dios er ngii el Chedam. Le bor ingii el Jesus Kristus a klebkall ma klisiich el mo cherechar. Amen. 7Mesang, a Jesus Kristus a ngar a eabed el mei! A rokui el chad a mo mesang er a mederir, me tirkel rirsur me te mo mesang. A bek el bedengir a re chad er a beluulchad a mo lmangel el mengebechub el kirel. Ng ulterekokl el mo ua isei! 8A Rubak el Dios el Olab a Bek el Klisiich, el ngikel ngar ngii, e ngikel mlar ngii, e ngikel mei, a dmu el kmo, “Ngak ia uchul e ulebongel.” 9Ngak el Johanes el tar kemiu el oltirakl er a Jesus, mak ua ikemiu el chuarm e meduch a renguk el outekangel a ringel el kirir tirkel chedal a Rengedel. Ak mlengai el mor a iungs er a Patmos ele kullisechakl a tekingel a Dios ma klemerang el lullecholt a Jesus. 10Ak meltuchel er a Chedaol Reng er a sils er a Rubak, mak rirengesii a kloul ngor, el ua ngerel a trombetang el melekoi er ullek. 11Ng dilu el kmo, “Mluches er a babier a ikel cho mues, e modureklii el mor a ikel kleuid el ikelesia el ngar a beluu er a Efesus, ma Smirna, ma Perkamum, ma Thiatira, ma Sardis, ma Filadelfia, ma Laodisea.” 12Ak mileltak el omes el kmo ng techa milengedecheduch er ngak; e ak chisngekl e ak miles a euid el kolt el blil olbidel, 13e a tal kor a chad a mlar a delongelel el oubail er a kemanget el ikrel a bail, e kolt a belbelela ulul. 14A bdelul ma chiul a mle becheleleu el ua wool, el ua chellelengel a snow; e a chelsul a medal a mle ua kerdel a ngau; 15e a ochil a mle mengeldoech el ua blengtangt el singtsiu el ulebiich er a ngau, e a delcherul a ngerel a mle ua derremkel a klou el taki. 16Ng ullab a kleuid el btuch er a kadekmel a chimal, e a kedorm el erebita medal el saider a tilobed er a ngerel. A klidm er ngii a diliich el ua dichel a le sueleb a sils. 17Me ser a kisang e ak di chiloitbedengek el mo terrob er bitar ochil el ua ulekoad el chad. Ng mirrii a kadekmel a chimal er a bdeluk e kmo, “Lak medakt! Ngak a uchul e ulebongel. 18Ngak ngikel di ngar! Ak mlad e ngdi ka mesekak, ak di ngar el mo cherechar. Ng ngar ngii a klisichek el choderderii a kodall ma belurir a re mla mad. 19Me mluches a ikel mues; a ikel ngar ngii er chelechang ma ikel mo duubech er uriul. 20Tiakid a belkul a ikel kleuid el btuch el cho mulemes el ngar a kadekmel a chimak, ma ikel kleuid el kolt el blil a olbidel: a ikel kleuid el btuch a re anghel er a ikel kleuid el ikelesia, e a ikel kleuid el blil olbidel a ikel kleuid el ikelesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\