OCHOLT 18

1Uriul er itiang e ak milsa kuk tar a anghel el mle metengel er a eanged. Ng uleba kloul klisiich er omengedereder e a dichel a klebkellel a mileklemesii a beluulchad el rokir. 2Ng uleldiu el klou a ngerel el kmo, “Ng ngomedang! A chetengakl el Babilon a mla nguemed! Chelechang e ng kiei er ngii a mengelengalek el reng ma mekngit el chelid; ma bek el bedengel a kikiongel e chetid el suebek el charm a kiei er ngii. 3Ele rokui el beluu a mla melim er a bilong er ngii, sel mesisiich el ilumel er a deleboes el le ngar ngii. A re king er a beluulchad a uluudengerenger er ngii, e a re chad er omengereker er a beluulchad a mlo merau er a diak le mosarech el ngelbesel a rengul er a delengerenger!” 4E sola e ak rirengesii a kuk tar a ngor el mlar a eanged el kmo, “Mcheridemiu er ngii, kemiu el chedak; mcheridemiu er ngii! Ng kmal diak le kiriu el mengesechusem er kemiu er a kngtil; ng diak le kiriu el mo obals el obengkel! 5Ele kngtil a chachisois el mo ua kldidiul a eanged, e a Dios a diak lobes a mekngit el omerellel. 6Mruul el mor ngii a kmal di ua ikel le riruul el ekor kemiu; moluut el erul chachisois er a ikel bla leruul. Mokekii a kebengel er a ilumel el erul chachisois a klisichel er a ilumel el le bilskemiu. 7Bsa osisiu a ildisel el ringel ma klengiterreng el di ua ildisel a klebkall ma klungiaol el lulechau el mor ngii. Ele ng blechoel el di ngii el melekoi er ngii el kmo, ‘Ngak tiang el dengchokl el kuin! Ng diak kmelakl dil, ng kmal diak bo kcheremii a klengiterreng!’ 8Tia ia uchul me ng di tal sils e ng mo ngmai a ringel, el rakt, ma klengiterreng, ma bosech, e mo medul er a ngau, ele Rubak el Dios, el oukerrekeriil er ngii a mesisiich.” 9A re king er a beluulchad el mlo obengkel er a deleboes ma diak le mosarech el ngelbesel a rengul er a delengerenger a mo lmangel e mengebechub el kirel sel beluu a le ues a chetul el meseseba er a ngau. 10Te kmal di cheroid, ele te medakt el mo chormii a ringelel. Te kmo, “Ng chebuul! Ng meral chebuul! Kau el meraelchisem e mesisiich el beluu el Babilon! Ng di chelsel a tal sikang e ke mla obals!” 11A re chad er a omengereker er a beluulchad a dirrek el lmangel e mengebechub el kirel, ele ng dikea chad el omechar a kloklir; 12ng diak a chad el omechar a kolt, ma silber, ma mekreos el bad, ma ngisel a chesiuch; ma meringelchad el mamed el linen, ma purple a bedengel, ma silk, ma tatirou; ma bek el bedengel a bechochod a bul el kerrekar, ma bek el bedengel a klalo el rruul er a orsul a elephant ma meringel a cheral el kerrekar, ma rruul er a brons ma deel ma bad el marble; 13ma cinnamon, ma spice, ma incense, ma myrrh, ma frankincense; ma bilong ma cheluch, ma merikengko ma wheat, ma kerbou ma sib, ma uos ma kuruma, ma re sibai, ma re chad. 14A re chad er a omengerker a dmu er ngii el kmo, “A ikel rokui el ungil klalo el mle soam a mla mo diak, ma rokui el iltetem ma chisem a mla remiid, e diak mluut el mo metik!” 15A re chad er a omengerker, el mlo merau er a kerrekerengir er isel beluu, a di mo mededechor er cheroid, ele te medakt el mo chormii a ringelel. Te mo lmangel e mengebechub, 16e kmo, “Ng chebuul! Ng meral chebuul, ngiil chetengakl el beluu! Ng mle bliull er a ungil mamed, ma purple, ma tatirou, e omesiich er ngii er a kolt ma mekreos el bad, ma ngisel a chesiuch! 17E di chelsel a tal sikang e ng mla oriid a rokui el uchul a iltetel!” A rokui el kabitei er a diall, ma re melidai, ma re chad er a diall, me tirkel rokui el mengerker er a daob, a dilechor el kmal di mle cheroid, 18e a le ues a chat er a ngau el ullekngemedii e tuleldiu el kmo, “Ng dirkak a chimol beluu el mo meraelchisel a klungiolel el ua itial beluu!” 19Te lilecha chebechab er a bderrir, e lilangel el mengeiung el kmo, “Ng meral meringel el tekoi! Ng ua ngeral chelebuul a merma er tial meraelchisel beluu! Ng beluu el tirkel rokui el oudiall e omekall er a debel a mlo merau er a iltetel! E di chelsel a tal sikang e ng mla oriid el rokui! 20“Bo ledeu a rengum, e eanged, er a telemellel! Bo ledeu a rengmiu, kemiu el chedal a Dios, ma re apostol, ma re profet! Ele Dios a mla melsii el kirel a ikel le riruul el ekor kemiu!” 21E a mesisiich el anghel a kilderii a bad el ua kllungel a klou el ongsekikl bad e mildeklii er a daob, e dmu el kmo, “Tiakid a mo teletelel sel meraelchisel el beluu er a Babilon a bo le meringel el ruebet el mor iou e lak lluut el mo moues. 22A ngerel a harp ma ngerir a re chad, ma ngerel a ngaok ma trombetang, a diak deluut el mo remenges er kau! Ng diak a di tal chad er a ngii di lureor el mo medechel er kau; ma ngerel sel ongsekikl bad me ng mo diak deluut el rongesii! 23Ng dikea lluut el mo moues a kerdel olbidel er kau; ma diak lluut el mo morenges a ngerir a re melibuk a chebechielir el sechal ma redil er a chelsem. A re chad er omengerker er a chelsem a kot el mle mesisiich er a chelsel a beluulchad el rokir, e kau a ullab a olai er kau el mengeuid er a re chad er a beluulchad el rokui!” 24A Babilon a mlukerrekeriil ele rsechir a re profet ma re chedal a Dios a le biltik er a chelsel; choi, ng rsechir tirkel rokui el mlad er a beluulchad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\