OCHOLT 2

1“Moluches el mor a anghel er a ikelesia el ngar a Efesus el kmo: “A ikal bochu kulekoi a mlar ngikel olab er a kadekmel a chimal a ikel kleuid el btuch, el ngikel merael er a delongelel a ikel kleuid el kolt el blil olbidel. 2Ak medenge urerem, e medenge rengelel a urerem, ma kllungel a rengum. Ak medengei el kmo ng diak el sebechem el melemolem er a re mekngit a blekerdelir el chad, e mla dongcheterir tirkel chad el kmo te bulak el diak le apostol e di tir el kmo te apostol. 3Kau a klou a rengum, e mla mo chuarm er a ringel el kirek, e dirkak el turk a rengum. 4Ngdi tiakid a chetik er kau, a bltkil a rengum er ngak er chelechang a dikea le ua iser a kot el uchul. 5Ka molatk el kmo ke rirebet el mo kirel ker! Mobult er a kngtim e bor a ikel murruul er uchei. A lsekum ng diak mobult er a kngtim, e ak ikong el nguklii tilechal blil olbdelem el choridii. 6Ngdi soak er kau a kmo, ng chetim a ikel loruul a re chad el oltirakl er a Nikolaus, el di ua ingak el chetik. 7“Ngikel ngar ngii a dingal, lorrenges a lolekoi a Reng el mor a ikel ikelesia! “Tirkel mo mesisiich ak kengei er tir me te mo menga redechel a kerrekar er a klengar el ngar a Sersel a Dios. 8“Moluches el mor a anghel er a ikelesia el ngar a Smirna el kmo: “Tia klmechel ngikel ngii a Uchul e Ulebongel, el mlad e liluut el mo chad. 9Ak medenge rengelem ma chelebulem, e a mera er ngii kau a ungilbesum; ak medengei a ikel mekngit el tekoi el medu elkirem er tirkel di tir el kmo te chad er a Judea e a lechub e ng diak; te bai kldibel el chedal a Satan! 10Lak medakt a ikel ringel el bochu mcharm er ngii. Mosang, a Diabelong a mochu olsiseb er a re bebil er kemiu er a kelebus el mo mengarm er kemiu, e mo truich el klebesei el mcharm er a ringel. Bo le blak a rengmiu el mo lmuut er a cho bo mchau a kodall, e ak mo meliukes er kemiu er a klengar el ngkediu cho bo mesisiich. 11“Ngikel ngar ngii a dingal, lorrenges a lolekoi a Reng el mor a ikel ikelesia! “Tirkel mo mesisiich a diak bo le mekesakl er a ongerul kodall. 12“Moluches el mor a anghel el ngar a ikelesia er a Perkamum el kmo: “Tia klmechel ngikel oba kedorm el erebita medal saider. 13Ak medengelii cho mkiei er ngii, el sel le ngar ngii a kingellel a Satan. Kau a blak a rengum er ngak, e dimlak bo lak moumera er ngak. Ke di millemolem el oumerang er ngak el mo lmuut er ser a lokodir a Antipas, el blak a rengul el ochotek, er tilechang el le kiei er ngii a Satan. 14Ngdi ngar ngii a di kesai el tekoi el chetik er kau. Te ngar ngii a re bebil el ngar a delongeliu el oltirakl er a osisecheklel a Balam, el ullisechakl er a Balak el mo mengetikaik er a re chad er a Israel el mor a klengit el mo menga uldars el mor a bleob el chelid e ngar a deleboes. 15Ng dirrek el ngar ngii a re ngar a delongeliu el oltirakl a osisecheklir a rultirakl er a Nikolaus. 16Bo mcheroid er a kngtmiu! Ele lak, e ak di mereched el ekor kemiu, e oldechelakl er tirkel chad el oba saider el tuobed er a ngerek. 17“Ngikel ngar ngii a dingal lorrenges a ikel lolekoi a Reng el mor a ikel ikelesia! “Tirkel mo mesisiich a bo kbesterir a bebil er a ikel berrotel mana. Ak dirrek el mo remous er a derta er tir a becheleleu el bad el llechukl a beches el ngakl el diak a ngodech el chad el medengelii e di ngikel nguu a medengelii. 18“Moluches el mor a anghel er a ikelesia el ngar a Thiatira el kmo: “Tia klumech el mlar a Ngelekel a Dios, el dmiich a chelsul a medal el ua kerdel a ngau, e a ochil a ua blengtangt el singtsiu. 19Ak medenge cho moruul. Ak medengelii a bltkil a rengum, ma blakerreng er kau, ma omesiungem, ma kllourreng er kau. Ak medengei el kmo cho moruul er chelechang a kuk betok er cho murruul er a ngar a mong. 20Ngdi tiakid a chetik er kau, kolechib a medam er a omerellel a Jesebel, el di ngii el kmo ng oderchelel a Dios. Ng olisechakl el mengeuid er a re mesiungek el mor a deleboes ma omengelel a uldars el mor a bleob el chelid. 21Ak mla msa techall el omult er a rengul er a kngtil, e ngdi ngii a chetil el mo cheroid er a delengerenger el le ngar ngii. 22Mak mo mdesii er a dukllel me tirkel mor a laokreng el obengkel a bo krelleterir el mo imis el chuarm a lsekum ng diak lobult el mo cheroid er omerellel ngiil redil. 23Ak dirrek el mo mekodeterir tirkel oltirakl er ngii, ma rokuil ikelesia a mo medengei el kmo ngak ingikel medengei a uldesuir ma sorir a rokui el chad. Ak mo meliukes er a re bek el chad el kirel a ikel le riruul. 24“Ngdi tirkel medechel er kemiu el ngar a Thiatira a dirkak a mo oltirakl er tial mekngit el osisechakl; ng dirkak mosuub a ikel lomekedong a re bebil er a re chad el kmo ‘ng dmolech el bertelel a Satan.’ Ak subedemiu el kmo ng diak bo kumadk er kemiu er a lmuut el ngodech el berraod. 25Ngdi bo le meduch a rengmiu el oreked a ikel molab, el dimerkmo kikong. 26- 28Tirkel mo mesisiich, el tirkel melemolem el meruul el mor a ulebongel a ikel soak, a bo kbesterir a osisiu el klisiich er omerreder el ua sel kngiluu er a Demak. Ak mo mesterir a klisiich er omerreder er a bek el beluu, me te mo mengedereder el oba skors el deel e mo mrideterir el ua bekai a lobeu. Ak dirrek el mo mesterir a chemeraech. 29“Ngikel ngar ngii a dingal, lorrenges a ikel lolekoi a Reng el mor a ikel ikelesia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\