OCHOLT 21

1E sola e ak milsa beches el eanged ma beches el beluulchad. A kot el eanged ma kot el beluulchad a ngilemed, ma daob a mlo diak. 2Ak dirrek el milsa Chedaol Beluu, el ngii a beches el Jerusalem, el mlar a Dios el ngar a eanged el me metengel, el belsiochel e kldmokl, el ua redil el mla kudmeklii el mo olsiuekl er a mo bechil. 3Ak rirengesii a klou el ngor el mlar a kingall e millekoi el kmo, “Chelechang e a blil a Dios a ngar a delongelir a re chad! Ng mo kiei el obengterir me tir a mo chedal. A Dios a ngii a mo obengterir, e mo Dios er tir. 4Ng mo smuld a rokui el chiuosech er a mederir. Ng dikea lluut el mor ngii a kodall, e mo diak a klengiterreng, ma langel, ma ringel. A di mla tekoi a mla mo diak.” 5E ngikel dengchokl er a kingall a dilu el kmo, “Chelechang e ak remuul a rokui el tekoi el mo beches!” Ng dirrek el dilu er ngak el kmo, “Mlechesii tiang ele ikal tekoi a merang e ulterekokl el mo tmaut.” 6Ng dirrek el dilu el kmo, “Ng mla mo merek! Ngak a uchul e ulebongel. Ak kot e uriul. Ngikel meched a rengul a bo kbsa ralm er a madedok, el ralm er a klengar, e diak lomechar. 7Tiakid a mo dikesel ngikel mo mesisiich, ngak a mo Dios er ngii, me ngii a mo ngelekek. 8E a diosech el kmard a ngau ma sulfur er ngii, el ngii a ongerul kodall, a mo dikesir a re bedektall, ma re mengeblad el omtok er a re chederir, ma re meruul a de merur er ngii el tekoi, ma rumekoad er a re chad, ma re ngar a deleboes, me tirkel ouelai, ma re mengull a bleob, ma rokui el bulak.” 9A tar tirkel teuid el anghel el ullab a kleuid el delluchel belatong er a ngesechel a rengul a Dios el mui er a ulebongel euid el bedengel a kerior, a mler ngak e dmu el kmo, “Mei, me bo kuchotii er kau a mo bechiil el Redil, el bechil a Ngelekel a Sib” 10Ak meltuchel er a Reng, me ngiil anghel a kilderak el mor a chetebtel a kmal kedidai el rois. Ng ulechotii er ngak a Jerusalem, sel Chedaol Beluu, el mlar a Dios el ngar a eanged e metengel el mei, 11el dmiich er a klebkellel a Dios. A beluu a diliich el ua mekreos el bad, el ua jasper, el mellomes el ua crystal. 12Ng mlar ngii a meklou e mekedidai el cheuatel er ngii el mle truich ma erung a siseball er ngii, e mlar ngii a re truich ma terul anghel el uluungerachel a ikel siseball. Ng mle llechukl a ngklel a ikel tacher ma teblol kebliil er a Israel er bebul a ikel siseball. 13Ng mlar ngii a dersekldei el siseball el meliuekl er ngii, el kldei a bedul ongos, ma kldei a bedul a dimes, ma kldei a bedul a diluches, ma kldei a bedul a ngebard. 14A cheuatel er tial beluu a dilechor er bebul a tacher ma teblol omekedecheraol el bad, el mle llechukl er ngii a ngklir a re truich ma terul apostol er a Ngelekel a Sib. 15E ngiil anghel el milengedecheduch er ngak a uleba olkael el kolt el mo meluk er a kllungel a beluu ma siseball ma cheuatel er ngii. 16Ngiil beluu a mle cherrungel el skak. A tengel ma klemengetel a di osisiu. Ngikel anghel a tilkur tial beluu el uleba isel olkael. Ng mle 1,500 el mael a tengel, ma kldidiul, ma klemengetel. 17Ngikel anghel a dirrek el milluk er a kllungel a cheuatel, me ng mle 216 el fit a telongklel, el oltirakl er a ultebechel el olkael el luluusbech er ngii. 18Ng mle jasper a cheuatel er ngii el beluu, e ngii a mle rruul er a bliochel kolt, el mellomes el ua dirk. 19A omekedecheraol el bad el le dechor er ngii a cheuatel a mle blechobech el bek el bedengel a mekreos el bad. Sel kot el omekedecheraol el bad a mle jasper, e ongerung a sapphire, e a ongedei a agate, e ongeuang a emerald, 20e a ongeim a onyx e a ongelolem a carnelian, e a ongeuid a bibrurk el quartz, e a ongeai a beryl, e a ongetiu a topaz e a ongetruich a chalcedony, e a ongetruich ma tang a turquoise, e a ongetruich ma ongerung a amethyst. 21A ikel truich ma erul siseball a mle tacher ma teblol ngisel a chesiuch, a derta ma tar a siseball a mle rruul er a dersechimong el ngisel a chesiuch. A rael er ngii el beluu a mle bliochel kolt, el mellomes el ua dirk. 22Ng dimlak kisa templo er a chelsel ngiil beluu, ele templo er ngii a Rubak el Dios el Olab a Bek el Klisiich ma Ngelekel a Sib. 23Ngiil beluu a diak lousbech er a sils ma lechub a buil el omekllomes er ngii, ele klebkellel a Dios a dmiich er ngii ma Ngelekel a Sib a olbidel er ngii. 24A re chad er a beluulchad a mo merael el ousbech er a llemesel, ma re king er a beluulchad a mo olab a uchul a iltetir el mer ngii. 25A siseball er ngiil beluu a kmal diak bo le mechesimer a le mellomes, ng mo diak a klebesei er sei. 26A ungil chisel ma iltetel a bek el beluu a mo mengai el mor a chelsel itial beluu. 27Ngdi diak a tal mekngit el mo soiseb er ngiil beluu, ma lechub e ng ngii di le chad el meruul a mekngit el tekoi ma lechub e ng melekoi a telingaol. Ng di tirkel lluches a ngklir er a babier er a Ngelekel a Sib, el babier er a klengar a mo soiseb er sel beluu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\