OCHOLT 9

1E a ongeim el anghel a uluutrombetang. Ak milsa btuch el rirebet er a chutem, e a kiis er a diak a btil deliobech a le bilsang. 2Ng ngiluu a chesmerel a diak a btil deliobech ma chat a miltebetobed er ngii, el ua chat er a stob; a sils ma melidiul a di mlo milkolk er ngiil chat el mlar a diak a btil deliobech el mei. 3A chebud a mle kaitebetobed er ngiil chat el mer a chutem, e mlor ngiil chebud a osisiu el klisiich el ua klisichel a iusbeluu. 4Ng mlor ngiil chebud a tekoi el kmo ng diak molemall a chudel ma kerrekar ma ngii di le dellomel; ngdi sebechir el omekcharm er tirkel chad el dimlak olengchelel a Dios er a medal a bderrir. 5A ikel chebud a dimlak le kirel el omekoad er tirkel chad, ng di mle kirel el omekcharm er tir el eim el buil. A rengelel sel lomekcharm a di ua rengelel a bengchel a iusbeluu. 6A chelsel a ikel eim el buil, e a re chad a mo osiik er a kodall, e diak el sebechir el metik er ngii; ng mo sorir el mad e ngdi kodall a mo chemiis er tir. 7A ikel chebud a mle ua teletelel a uos el kldmokl el mor a mekemad; ng mle kldoel a kor a krone el kolt er a bderrir e a klidm er ngiil chebud a mle ua klidm er a re chad. 8A chiul a mle ua chierir a redil, e a ungelel a mle ua ungelel a laion. 9A ulul a mlar ngii a tekerengel el kor a deel, e a rrekel osebekel a ua derremkel a betok el mlai er a mekemad el longetakl a uos el remurt el mor a mekemad. 10Ng ngar ngii a kemril el chemur olsengel el ua omengchel a iusbeluu, e a ikel kemril a ngar ngii a klisichel el lousbech el omekringel er a re chad el eim el buil. 11Ng ngar ngii a king el mengedereder, el ngikel anghel el oungerachel er a diak a btil deliobech. A ngklel er a Hebru a Abaddon; e a ngklel er a Grik a Apollyon (el belkul a kmo “Ngikel Melemall”). 12A kot er a ikel kdekudel el tekoi a merekong; e dirk medechel a erung el kirel mei. 13E sola e ng kuk mocha outrom-betang a ongelolem el anghel. Ak rirengesii a ngor el tilobed er a ikel eual bkul a olengetongel el kolt el ngar medal a Dios. 14Tial ngor a dilu er ngikel ongelolem el anghel el oba trombeta el kmo, “Mkedekedeterir tirkel teual anghel el llechotel el ngar sel kloul Omoachel Eufrates” 15Me tirkel teual anghel a milekedoked; te mle kldmokl el kirel itial sikang, er itial sils, er itial buil, ma rak el kirir el mo omekoad er a tar edeitiud er a re chad er a beluulchad. 16Te silbedak er a ildisir a re soldau el ngar a uos el kmo, ng mle 200,000,000. 17A ues el kilsang a mle ua tiakid a blekerdelel a uos er ngii; a re mlar bebul a ikal uos a mlar ngii a tekerngel a ulurir el bekerkard el kor a ngau, e mellemau el ua sapphire, e bibrurk el ua sulfur. A bdelul a ikel uos a mle ua bdelul a laion, e miltebetobed a ngau, ma chat, ma sulfur er a ngerel. 18Ma tar edeitiud er a re chad er a beluulchad a mlad er a edel kerior, ng ngau, ma chat, ma sulfur el metebetobed er a ngerel a ikal uos. 19Ele klisichel a ikal uos a ngar a ngerel ma kemril. A kemril a ua bersoech el ngar ngii a bdelul, me ng ousbech el omekcharm er a re chad. 20E tirkel medechel el chad er a beluulchad, el tirkel rokui el dimlak le mad er a ikal kerior, a dimlak lobult a rengrir el mo cheroid er a ikel di lurruul el tekoi. Ng dimlak le meterob el mengull a mengelengalek el reng, ma bleob el rruul er a kolt, ma silber, ma brons, ma bad, ma kerrekar, el diak el sebechel lomes, ma ka lorrenges, ma ka lorael. 21Ng dirrek el dimlak lobult a rengrir er a koadelchad el le blar ngii, ma olai ma deleboes ma omerechorech.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\