ROM 1

1Paulus, el mesiungel a Jesus Kristus, mlokedong el apostol, e meakl el kirel a Ebangkelio er a Dios. 2Tial Ebangkelio a di bla le tibir a Dios er a ngar a mong el oeak a re profet er ngii, el lluches er a Chedaol Llechukl. 3Ngiil Ebangkelio a kirel a Ngelekel a Dios el Rubak er kid el Jesus Kristus, el de bor a rolel er a kmo ng chad, e ng mlechell el rsechel a David; 4e a de bor a chedolel er a kmo ng chelid, e ng mlocholt el oba klou el klisiich el kmo ng Ngelekel a Dios er a le mokiis er a kodall. 5Ng oeak ngii e a Dios a milskak a techall er a omesiou el apostol el kirel a Kristus el mo mengetakl er a re Chisentael el mo oumerang e olengesenges. 6Kemiu a dirrek el ngar a belsachel er itiang, kemiu el ngar a Rom, el lulekedongemiu a Dios el mo chedal a Jesus Kristus. 7Mak meluches el ekor kemiu el rokui el ngar a Rom el betik er a rengul a Dios e mlokedong el mo chedal: A Dios el Demad ma Rubak el Jesus Kristus le beskemiu a krasia ma budech. 8A kot, e a kukiu a Jesus Kristus el mereng a sulel a Dios er ngak el kiriu el rokui, ele beluulchad el rokir a mla mo orrenges a chisiu el kmo kom oumera er a Jesus Kristus. 9E a Dios, el kmal blak a renguk el mesiou er ngii el omerk er a Ebangkelio er a Ngelekel, a medengei el kmo ak di blechoel el olterkokl er kemiu er ngii er a bek el nglunguchek, 10e olengit er ngii ma lungil er a rengul e bo le sebechek er chelechang el eko oldingel er kemiu. 11Le kuureng el mesekemiu me bo le sebechek el meskemiu a bebil ngat er a reng el mo smisichemiu. 12A kulekoi er ngii a kmo, a bo de kaodenge er a rolel a doumerang, e ak mo ngosukemiu me kemiu a mo ngosukak el mo mesisiich el oumerang. 13Ng soak cho bo modengei, kemiu el odam er ngak, el kmo ng kmal mla mo betok el kumdasu a eko oldingel er kemiu, e di mo diak el sebechek el me lmuut er chelechang. Ng dirrek el soak el rulleterir a re bebil er kemiu el mo oumerang el ua kurruul er a delongelir a re bebil er a re Chisentael. 14A ngerchelek a kirir a rokui el chad, el kirir tirkel mla oberk a llomes er a klechad er tir, me tirkel dirkak, me tirkel ngar ngii a skulir, me tirkel diak, 15me ng kmal soak el dirrek el eko omerk er a Ebangkelio er a delongeliu, kemiu el ngar a Rom. 16Ele ng kmal diak kmerur er a Ebangkelio; ng klisichel a Dios el olsobel er a rokui el oumerang, el kot e ng mor a re chad er a Judea, e dirrek el mor a re Chisentael. 17Ele Ebangkelio olecholt er a kmo ng mekera Dios a lomeklemalt er a chad, ng okiu a kmo, a chad oumerang er a uchul el mor a ulebongel. Ng ua ikel lolekoi a Chedaol Llechukl el kmo, “A chad el oumerang a muklemalt er a Dios me ng mo suobel.” 18A klsiberreng er a Dios a ngar a eanged el me chemolt el omtok a rokuil klengit ma mekngit el omerellir a re chad el ikel mekngit el omerellir a dokedekii a klemerang me ng diak bo lecholt. 19A Dios a omals er tir, ele ikel sebechir a re chad el mo medengei el kirel a Dios a bleketakl er tir, ele Dios a milketakl. 20Ser a le bebii a beluulchad el mer chelechang, e a ikel diak el moues el blekerdelel a Dios el diak a ulebengelel el klisiich ma klechelid er ngii a mla moues el bleketakl; kede mes el ngar a ikel le bileob a Dios. Ma le ua isei e tirkel chad a diak omesodir el sebechel el mo ngubeteterir. 21Te medengelii a Dios, e dimlak leko ngii me longull er ngii el kmo ng Dios, ma dimlak loreng a sulel. Ng bai di mlo chelsengsang a uldesuir, ma rengrir a di mlo milkolk. 22Te mekebelung e melekoi el kmo ng mellomes a rengrir e ngdi te mekebelung; 23me ng diak longull el meluluuch er a di ngar el Dios, e mo mengull el meluluuch a bleob el rruul el okesiul a chad, ma suebek el charm, ma merael ma melekesakou er a chutem el charm. 24Tiaikid ia uchul ma Dios a milechititerir me te ngar a ikel soal a rengrir el mengelengalek el tekoi, e dmak el olab a bedengir el meruul a mekngit. 25Te chemoit a klemerang el kirel a Dios e mo oltirakl a klsuul el tekoi; te mengull el meluluuch e mesiou a ikel bla le beob a Dios, e choitii ngikel Omeob, el ngii a odengesall el mo cherechar. Amen. 26Tir el ua isei ia uchul ma Dios a milechititerir me te mor a de merur er ngii el ngibes er a deleboes. Ma redil a chemoit a meral rolel a klausau e mor a diak el meral rolel. 27Ma re sechal me te ua isei el chemoit a meral rolel a klausau el obengterir a redil, e omichoech a rengrir er a deleboes er a di delongelir. A sechal a meruul a demerur er ngii el omeruul el mor a tar a sechal; sei a uchul e tochau a blals el kirel a mekngit el tekoi el loruul. 28Tirkel chad a diak el sorir el melebedebek a meral klemedengei el kirel a Dios, ma Dios a chilititerir me te soiseb er a mekikiongel el uldasu, me te meruul a ikel diak le kirir el meruul. 29Te kmal mlo imis er a bek el bedengel a chelebirukel, ma delengerenger, ma ngibes, ma delebsochel. Te kmal di mle mechechei, e ngar a koadelchad, e kautok, e mengeblad, e melebsochel. Te di kautulechoid, 30e di kedaes, e ouketui er a Dios, e kaiuetuub, e mekedidai a rengrir, e meklou a ngerir el meruul chisir, e bekudasu er omerellel a mekngit, e diak longull er a re demerir ma re derrir. 31Te di mengebelung, e diak loltaut a tekingir, e diak lungil er a re chad, ma diak le chebteterir a re chad. 32Te medenge llechul a Dios el kmo, tirkel meruul a choua isel tekoi a kirir el mor a kodall, e di melemolem el meruul e melecheech er a re bebil er a re chad me te dirrek el ua isei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\