ROM 3

1Ma le ua isei, e ng ngar ngii a klungiolel a de chad er a Judea? Ma lechub e ng ngar ngii a ultutelel a de blotk? 2Ng kmal klou a ultutelel er a bek el rolel. A kot e a Dios a ngila tekingel el oterkokl er a re chad er a Judea. 3E ngdi lsekum ng ngar ngii er a chelsir a dimlak el blak a rengrir, e tiang belkul a kmo a Dios a mo diak le blak a rengul er tir? 4Ng kmal diak! A Dios a di merang, e ngdi re bek el chad a bulak. Ng di ua lolekoi a Chedaol Llechukl el kmo, “Kulterkokl el mo chemolt el melemalt sel molekoi, e ulterkokl el mo mesisiich sel cho mukerrekeriil.” 5Chomko mekngit el omerelled a mo uchul e ng mo bleketakl a ungil el omerellel a Dios, ng sebeched el melekoi el kmo a Dios a chebirukel a lsekum ng omals er kid? (Ak kuker el ua re di chad a loker.) 6Ng kmal diak! A lsekum a Dios a diak el melemalt, e ng mekera loukerrekeriil er a beluulchad? 7Chomko diak le meral tekoi el kulekoi a mo uchul e ng mengal mo bleketakl a klebkellel a Dios, e kede mo kmo ngerang? Ngera mak mo obals el leko kdengerenger? 8A le ua isei, e ng diak dedu el kmo, “Mei me bai doruul a mekngit me le bor ngii a ungil?” Ng merang, a re bebil er a re chad a mla otubak ele te melaes er ngak el kmo a leko ng tekingek! Te mo obals ele ng kirir el obals. 9Me kede kmo ngerang? Ng bai ungil a de chad er a Judea? Ng kmal diak! Ak mla ochotii el kmo a re chad er a Judea ma re Chisentael a di osisiu el rokui el longedereder er tir a klengit. 10Ng di ua lolekoi a Chedaol Llechukl el kmo, “Ng diak a chad el melemalt, 11el diak a mellomes a rengul, ma ka le ngar ngii a mengull el meluluuch er a Dios. 12A rokui el chad a mla mo ikrii a Dios; e dikea ultutelir el rokui; e dikea chad el meruul a ungil, el diak a di tang. 13A omerkolir a blok el debull; tousbech a chururir el mengeblad, ma dok er a bersoech a ngar a berdel a ngerir. 14A ngerir a mui er a cheluached el omelebeakl. 15Te mereched el melemall e omekoad, 16e a ikel le bor ngii a mo medechel er ngii a tellemall ma chelebuul. 17Ng diak lodengelii a rolel a budech, 18ma ka le ngar ngii er a rengrir omengull er a Dios.” 19Me chelechang e kede medengei el kmo a rokui el ngar a Llach a melekoi el kirir tirkel ngar eungel a Llach, me bo luchul e lak a chad el sebechel el melbelubet er ngii, el nguu a beluulchad el rokir el mor a kerrekerilel a Dios. 20Ele ng diak a chad el muklemalt er medal a Dios el okiu otireklel a Llach, ele otireklel a Llach a meruul er a chad el mo medengei el kmo ng mla mor a klengit. 21E ngdi chelechang, a llemeltel a Dios a bla lochotii el ileakl er a Llach, el Llach ma re profet a millekoi el kirel, 22ng llemeltel a Dios el oeak a oumerang er a Jesus Kristus el mor a rokui el oumerang. Ng diak a klekakerous er tir; 23ele rokui el chad a mlor a klengit me te mlo cheroid er a klebkellel a Dios, 24e ngdi tir a muklemalt el oeak a krasia, e tia sengk er a Dios el okiu a Jesus Kristus el ngii a rulleterir el mo mimokl. 25A Dios a uldersii el tngakireng el tenget el oeak a rsechel el kirel el doumerang e melai er ngii. Tia ullecholt er a llemeltel a Dios, ele ngar a mong, e ng uleba kllourreng el olechib a medal er a kngterir a re chad; 26e ngdi chelechang, e ng diak di le beche kngterir, me ng ochotii el kmo ng melemalt, e ngii a omeklemalt er ngikel oumera er a Jesus. 27Me ng ngar ngii a sebeched el chemat er kid er ngii? Ng diak! Ng ngera uchul me ng ua isei? Ng kid el oltirakl a Llach? Ng diak, ng kid el oumerang. 28Ele kede oumera el kmo a chad a muklemalt ele ngii el oumerang, el diak le ngii el oltirakl a Llach. 29Ma lechub e a Dios ng di Dios er a re chad er a Judea e merekong? Ng diak le dirrek el Dios er a re Chisentael? Ng ua isei, ng dirrek el Dios er a re Chisentael. 30A Dios a di tang; me ng mo omeklemalt er a re chad er a Judea el oumerang, ma re Chisentael el oumerang me ng omeklemalt er tir. 31Me tiang belkul a kmo a doumerang, e ng dikea ultutelel a Llach? Ng diak, ng bai kired el melisiich a Llach.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\