Apocalipsis 9

1Came pititiaro angele tiquina putiri bato apequiro angel tiquiro yaria cornetare putiri tja. Tiquiro sa putigʉ̃ ñahpicoha yero saha ijiriquiro angel ʉhmʉsepʉ bora dijia tariquirore ihñaʉ. Sa yero tiquirore ʉhcʉãri cope cjã sawire ohori. 2Sa yero tiquiro ti copere tiquiro põogʉ̃ peca ohmeo wijiari. Pajiri peca cjẽ ohmeo yero saha pajiro ohmeo wijiari ti copere. Sa wijiaro ti ohmeo duita asʉ̃ deco cjʉ̃nore, ʉhmʉse gʉ̃hʉre butia wahagʉ̃ yeri. 3Sa ye ti ohmeo puhiapʉ ijiyequina poreroa yehpapʉ ahtari. Sa ye cutipa tiquina tutuaro purĩno saha tiquina gʉ̃hʉ tutuaro purĩdi. 4Sa yero taare, yucʉrire, apeye oteyere ñano ye dutierari tiquinare. Masa dihitare ñano ye dutiri tiquinare. Cohãcjʉ̃ wamene tiquina wʉhdoa pacare ohõmehneñequina dihitare ñano ye dutiri tiquinare poreroare. 5Sa ñano ye dutieperota tiquinare wejẽ dutierari. Tiquinare wejẽ dutieraperota ihcã omope asʉ̃ri waro tiquinare ñano purĩgʉ̃ ye dutiri. Cutipa toaye tiquina purĩno saha purĩgʉ̃ yeyequina ijiri poreroa gʉ̃hʉ. 6Tiquinare tiquina sa purĩgʉ̃ yegʉ̃ masa yariaa duaeta. Tiquina sa yaria duepegʉ̃ta tiquinare yaria dutisi. 7Poreroa pehe caballoa yero saha bajuri. Tiquina cahme wejẽato pano caballoare tiquina suhti sãariro saha sa bajuyequina ijiri tiquina poreroa gʉ̃hʉ. Tiquina dapu paca bui pʉhtoa pesaye behtori uru behtori yero saha bajuri. Tiquina wʉhdoa paca masa yero saha bajuri. 8Tiquina poari numia poari yero saha ijiri. Sa ye tiquina upiri yayia upiri yero saha ijiri. 9Jeripohna cahmotari cahsero come cahsero yero saha bajuri tiquina cutiro. Sa ye tiquina wʉgʉ̃ peyequina caballoa omañequina tiquina omano saha tiquina wʉgʉ̃ bisiri. Caballoa tunuñe paca wejeyequina tiquina cahme wejẽnopʉ wahaye, tiquina bisiro saha bisiri poreroa wʉgʉ̃. 10Sa ye cutipa picõno tiro saha, toaria tiquiro cʉoro saha ijiri tiquina poreroa. Sa ye tiquina toaye paca mehna toaye, ihcã omope asʉ̃ri waro masare purĩgʉ̃ yeri. 11Sa ye tiquina pʉhtoro tiyequina ijiri. Ʉhcʉãri cope upʉro ijiri tiquina pʉhtoro. Tiquiro angel ijiri. Hebreo ye mehna Abadón wame tiri tiquiro. Griego ye mehna Apolión wame tiri. (Apolión “Dojomehneniquiro” nino nine.) 12Poreroa masare ñano tiquina purĩgʉ̃ yeri bato ahri tiquina ñano yʉhdʉ mʉhtariro pihtia wahari. To bato pʉa taha pari turi ñano yʉhdʉeta masa. 13Came ihcã omopequina angele tiquina putiri bato apequiro angel tiquiro yaria cornetare putiri tja. Tiquiro sa putigʉ̃ Cohãcjʉ̃ caha ducuri altarpʉ uru altarpʉ yahuducuye bisi wijiaro ca tari. Ti altar cjẽ sahari pititia saharopʉ yahuducuye bisi wijiaro ca tari. 14Sa yahuducuro cornetare putiriquiro angelre yahuri: —Eufrates wame tiri ma pajiri mapʉ peresupʉ ijiyequinare angelere wioya. Tiquina pititiaro angele ijire, nino ca tari. 15Sa nigʉ̃ tʉhoro angel pehe tiquinare pititiarore wiori, peyequina masare wejẽatiquinare. Ahri cʉhmare, ahri asʉ̃re, ahri decore, ahri horare queoro cohteye nidi tiquina pititiaro angele. Tiquina cohteriro esa tuhasare. Sa ye wejẽñe tee nine. Ijipihtiyequina deco esaboro caha masare wejẽatiquina ijire. 16Sa yegʉ tiquina yequina surarare “Ohõpequina ijire”, tiquina nigʉ̃ tʉhou. Tiquina caballoa bui pesayequina ijiri. Doscientos millones surara ijiri. 17Sa yegʉ caballoare tiquina bui pesayequina gʉ̃hʉre ihñaʉ. Sa ye caballoa bui pesayequina tiquina jeripohnarine cahmotaye suhti come suhti sohãñe suhti, yahsaye suhti, bojoyaye suhti ijiri. Sa ye caballoa tiquina dapu paca yayia sohãñequina yero saha bajuri. Tiquina dʉseripʉ peca, ohmeo, azufre wame tiye ohmeo gʉ̃hʉ wijiari. 18Sa ye caballoa dʉseripʉ wijiaye masare wejẽdi. Ijipihtiyequina deco mehna meheno esaboro waro topequina masare wejẽdi. Sa ye peca mehna, ohmeo mehna, azufre mehna peyequina masare wejẽdi. 19Tiquinare caballoa dʉseri mehna wejẽdi. Sa ye caballoa picõri mehna wejẽdi tja. Tiquina picõri sohtoapʉ añaa dapu paca yero saha bajuri. Sa ye tiquina picõri mehna ñano yeri tiquina masare. 20Peyequina masa yarieyequina tiquina wejẽ dʉhariquina pehe tiquina ñañe yerire ne duhuerari. Watĩare ño peo duhuerari. “Cohãcjʉ̃ ijire”, tiquina niñe queoye gʉ̃hʉre ño peo duhuerari. Ti queoye uru mehna, plata mehna, bronce wame tiye come mehna, ʉtã mehna, yucʉri mehna tiquina yeri queoye ijiri. Sa ye ti queoye pehe ihñedari. Tʉhoerari. Tiniedari. 21Peye ñañe gʉ̃hʉre tiquina ne bʉjʉa witierari. Masare tiquina wejẽdire, tiquina numia mehna tiquina ñano yerire, tiquina yaqueri gʉ̃hʉre ne bʉjʉa witierari tiquina. Sa ye masare ujuayequina yayia tiquina yero saha yeye, ti gʉ̃hʉre ne bʉjʉa witierari tiquina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\