Romanos 2

1“Tiquina ña yʉhdʉayequina ijire”, ni yahu wajaeracãhña apequinare. Mʉsa gʉ̃hʉ tiquina yero saha yere. “Ñañene yeraja. Sa yena ñañe buhiri mariedaga”, ni masiedare mʉsa. Sa yena ijina tiquinare yahu wajana ijina, mʉsa basi buhiri dahre dutina niaga. 2Sa yena ñañe yena ijiepenata mʉsa yahu wajagʉ̃ mʉsa gʉ̃hʉre Cohãcjʉ̃ buhiri dahrerota. Potota queoro tiquiro buhiri dahregʉ̃ masiaja mari. 3Apequinare “Buhiri tieta”, ni yahu wajana mʉsa ijigʉ̃ mʉsa gʉ̃hʉre buhiri dahrerota. Sa yena “Ʉsãre buhiri dahresi”, ni tʉhotuboaga mʉsa. Ijierare. Mʉsa gʉ̃hʉre buhiri dahrerota tiquiro. 4Mʉsa ñano yepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ mʉsare paja ihñano duita buhiri dahrerare. Sa yena “Cohãcjʉ̃ yʉhʉ mehna usuasi”, ni tʉhotuboaga mʉsa. Ijierare. Cohãcjʉ̃ mʉsare paja ihñano, duita buhiri dahrerare mʉsa ñañene bʉjʉa witigʉ̃ ihña duaro, tiquirore mʉsa yʉhtigʉ̃ cahmeno. 5Sa buhiri dahre dueraperota mʉsa Cohãcjʉ̃re yʉhti dueragʉ̃, mʉsa ñañe yerire bʉjʉa witieragʉ̃, buhiri dahrerota mʉsare. Buhiri dahreri deco pano mʉsare tiquiro buhiri dahreboriro yʉhdʉoro ti deco waropʉre ñano mʉsare buhiri dahrerota Cohãcjʉ̃. Ni mehono marieno buhiri dahrerota. 6Sa yero ijipihtiyequinare tiquina ñano yeri buhiri buhiri dahrerota Cohãcjʉ̃. Sa yero quehnoañene tiquina yeri wapa quehnoano yerota masare. 7Ihquẽquina quehnoañene yeducuyequina ijire. Tiquina quehnoañene ye duayequina, Cohãcjʉ̃re quehnoano bucuegʉ̃ ye duayequina, ijipihtiye decori Cohãcjʉ̃ mehna iji duayequina ijire. Tiquina pũritare decoripe tiquiro mehna ijigʉ̃ yerota Cohãcjʉ̃. 8Apequina pehe tiquina yero saha ijierare. Tiquina esa tuharo yeyequina ijire. Cohãcjʉ̃ yere cahmedare. Tiquina mehna Cohãcjʉ̃ tutuaro usuarota. 9Ijipihtiyequina ñano yeriquina ñano yʉhdʉeta. Judio masare sata waha mʉhtanota. Sa ye judio masa ijieyequina gʉ̃hʉre sata waharota. 10Ijipihtiyequina quehnoañene yeyequina pehere Cohãcjʉ̃ “Quehnoare”, ninota. Sa ye masa tiquinare ño peoeta. Sa yero tiquinare quehnoano ijigʉ̃ yerota Cohãcjʉ̃. Judio masare sata waha mʉhtanota. Sa ye judio masa ijieyequina gʉ̃hʉre sata waharota. 11Cohãcjʉ̃ mari yerire ihñano queoro besere ijipihtinare, ñana, quehnoana gʉ̃hʉre. 12Apequina Cohãcjʉ̃ Moisere tiquiro dutirire masieñequina tiquina ijiepegʉ̃ta ñañene tiquina yegʉ̃, buhiri dahrerota Cohãcjʉ̃ tiquina gʉ̃hʉre. Sa yero ti dutiyere cʉoyequina ñañene tiquina yegʉ̃ ti dutiyere tiquina yʉhdʉdʉcari buhiri buhiri dahrerota Cohãcjʉ̃. 13Cohãcjʉ̃ dutiyere tʉhoepeta yʉhtieyequinare “Quehnoañequina ijire ahriquina”, niedare Cohãcjʉ̃. Tiquiro ye dutiyere yeyequina pehere “Quehnoañequina ijire”, ni ihñare tiquinare Cohãcjʉ̃. 14Judio masa ijieyequina Cohãcjʉ̃ Moisere tiquiro cũri dutiye cʉoerapeta, tiquina esa tuharo quehnoañene yeye, Cohãcjʉ̃ dutiyere yeye nine. Sa ye Moisere tiquiro dutiyere ojoari pũre cʉoerapeta tiquina tʉhotuyepʉ tiquiro ye dutiyere cʉore. 15Sa ye tiquiro ye dutiyere tiquina tʉhotuyepʉ potota cʉore tiquina. Sa cʉoye ñañene yeye, duita tiquina ñañe yerire masine tiquina. Sa yero ñañene yeriquiro “¿Dʉhse ijiro boro ñañene yeri yʉhʉ?” ni tʉhoture tiquiro. Sa yero quehnoañene tiquiro basi yeri gʉ̃hʉre masine tiquiro. 16Sa ye Cohãcjʉ̃ Jesucristore tiquiro ohoati decopʉ masa tiquina yahu duerarire Jesucristo masi pehoro, tiquiro tiquinare beserota quehnoañequina, ñañequina gʉ̃hʉre. Sata tiquina yerire masidiquiro ijiro, beserota tiquiro quehnoañe buheye ti nino sahata. Ti buheyeta ijire mʉsare yʉhʉ buheri. 17Mʉsa pehe judio masa ijina, Cohãcjʉ̃ Moisere tiquiro dutiyere ño peona ijina, “Cohãcjʉ̃ yequina ijiaja”, ni tʉhotumene mʉsa. 18Sa yena Cohãcjʉ̃ dutiyere masina ijina, tiquiro cahmeñene masine mʉsa. Sa masina ijina, “Quehnoañene ʉsã yeatire bese masiaja ʉsã”, ni tʉhotumene mʉsa. 19Sa ni tʉhotuna ohõ saha ni tʉhotu nemore mʉsa: “Apequinare ne masieñequinare quehnoano masigʉ̃ yeaja ʉsã. Tiquinare ʉsã buheragʉ̃ ne Cohãcjʉ̃re masiedaboaga tiquina. Sa ye ñañene duhueraboaga”, ni tʉhotumene mʉsa. 20Sa yena “Tʉho masieñequinare quehnoañene ye dutina, macanagã gʉ̃hʉre buhena ijiaja ʉsã”, ni tʉhotumene mʉsa. Sa yena “Cohãcjʉ̃ dutiyere cʉona, poto ijiyere masi pehoaja ʉsã”, ni tʉhotumene mʉsa. 21¿Sa yena apequinare buhena ijiepenata, dʉhse yena mʉsa pehe mʉsa buheriro saha yerajari? ¿Apequinare yaque dutierapenata dʉhsena mʉsa pehe yaqueajari? 22¿Apequiro namono mehna ñano ye dutierapenata dʉhsena mʉsa pehe apequiro namono mehna ñano yeajari? “Cohãcjʉ̃ ijire”, tiquina niñe queoyere ihña yabina ijire mʉsa. Sa ihña yabina ijina Cohãcjʉ̃ waro pehere ño peona ijimene mʉsa. ¿Sa ño peona ijiepenata dʉhsena tiquirore quehnoano ño peoerajari mʉsa? 23“Cohãcjʉ̃ Moisere tiquiro dutiyere cʉoaja ʉsã”, nina ijiepenata ti dutiyere yʉhdʉdʉcare mʉsa. Sa yʉhdʉdʉcana Cohãcjʉ̃re ño peoeragʉ̃ yena niaga mʉsa apequinare. 24Sata nine Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ: “Cohãcjʉ̃ dutiyere mʉsa yʉhdʉdʉcari buhiri judio masa ijieyequina pehere Cohãcjʉ̃re tiquina ñano yahuducugʉ̃ yere mʉsa judio masa”, ni ojoahye Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ. 25“Cohãcjʉ̃ yequina ijiaja”, ni tʉhoture ihquẽquina judio masa cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhre nenohriquina. Cohãcjʉ̃ yere tiquina yegʉ̃ judio masa tiquina ijigʉ̃ quehnoarĩne. Tiquiro yere tiquina yeragʉ̃ judio masa tiquina ijiye tiye dʉhseati ijierare. Yʉhre nenohriquina tiquina ijiye tiye gʉ̃hʉ dʉhseati ijierare. 26Sa yero judio masa ijieyequina cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhre nemehneñequina tiquina ijiepegʉ̃ta, Cohãcjʉ̃ dutiyere tiquina yegʉ̃ ihñano “Yeequina masata ijire”, ni ihñare Cohãcjʉ̃ tiquinare. Judio masa pehere tiquiro sa ni ihñaboriro sahata judio masa ijieyequina pehere sa ni ihñare. 27Peyequina judio masa Cohãcjʉ̃ Moisere tiquiro dutiyere cʉoepeta tire yerare tiquina. Sa ye apequina judio masa ijieyequina pehe cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhremehneñequina ijiepeta tiquiro dutiyere yere. Sa yeyequina ijiye judio masa tiquina ñano yerire masigʉ̃ yeye nine. 28Yojopʉre judio masʉno waro tiquiro ijiyere yahutja mʉsare. Tiquiro cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhre nenohriquiro ijieperota Cohãcjʉ̃re ño peoeraro, potota judio masʉno waro ijierare. 29Cohãcjʉ̃ yaquiro Espíritu Santore cʉoriquiro tiquirore yʉhtiriquiro tiquiro tjire judio masʉno waro. Sa yero tiquiro cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre tiquiro yʉhre ne cohãriro sahata tiquiro ñañe yerire duhure tiquiro. Tiquiro esa tuharo dutiyere yeriquiro ijieraperota Espíritu Santo yedohoye mehna tiquiro ñañe yerire duhure. Sa ijiriquirore “Quehnoariquiro ijire”, ni ihñare Cohãcjʉ̃ pehe. Masa pehe tiquirore tiquina sa niedapegʉ̃ta, sa nine Cohãcjʉ̃ pehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\