1 CORINTIOS 11

1Chatijej taq awiib' wuuk', je' rukab' i hin k'ahchi' nutijem wiib' ruuk' i Jesucristo. 2Re' hin, hermano, q'e' taq insuuqb'ik nuk'ux chawiij, ruum ma' jaruuj kinsahchik taq panak'ux, eh k'ahchi' taq ak'amam naah taqe i nuk'uhtaam taq aweh. 3Xa re' la', inwaaj chi nee taq inareq chi riij chi re' i Jesucristo i K'amal rub'eeh i ju'jun chi winaq. Eh re' b'ahiilb'ees k'amal rub'eeh i rehk'een, re' i Dios K'amal rub'eeh i Jesucristo. 4Eh wi xub'ur wach i naah i winaq noq neerub'an rutiij, oon noq nee ruq'or i k'uhb'aal ye'ooj reh ruum i Dios, neeresaj i ruloq'il i naah. 5Raaj wi ma' xub'ur wach i naah ixoq noq neerub'an rutiij, oon noq nee ruq'or i k'uhb'aal ye'ooj reh ruum i Dios, neeresaj ruloq'il i naah. Eliik naq wach ruuk' chi johyamaj iloq i rismaal i naah, 6ruum wi ma' rub'ur wach i naah ixoq, ma' xta reet chi neenyok'ariik iloq i rismaal i naah chi jumpech. Raaj wila' rukapaaj ixoq chi k'ixb'ilaal chi reh chi neenjohyjik iloq i rismaal i naah, chub'ur wach i naah. 7Re' winaq ma' ruk'ul ta chi nee rub'ur wach i naah, ruum re' reh i rujalwaach i Dios, eh re' wo' reh ink'uhtanik reh i ruloq'il i Dios. Eh re' ixoq ink'uhtanik i ruloq'il i winaq, 8ruum re' i peet winaq ma' ruuk' taj ixoq xtz'uhkrik chaloq ruuk' la' i winaq xtz'uhkrik chaloq i peet ixoq. 9Eh re' winaq ma' re' ta toob'en reh ixoq noq xtz'uhkresjik chaloq re' la' ixoq xtz'uhkresjik chaloq chi toob'en reh i winaq. 10Ruum i wili, eh k'uhtb'al reh chikiwach taqe ánjel, chi re' ixoq koruman chi naa ruye'em wach naah jinaj rehtalil chi wilik rajaawriik i winaq chinaah. 11Eh chuwach i Qajaaw ma' nee ta nk'acharik i ehk'eenb'ees wila' ma' chih i b'ahiilb'ees. Eh ma' nee ta nk'acharik i b'ahiilb'ees wila' ma' chih i ehkeenb'ees 12Korik chi re' i peet ixoq ruuk' i winaq xelik noq xyejeb'jik chaloq, chi riij i re', ruuk' chik ixoq inaasjik i winaq. Eh chi winaq chi ixoq re' Dios xtz'uhkrisanik reh, je' wo' chu'nchel xa chib'ih jariik. 13Chakapaaj taq riij ar i hat chawach, mi ma' xta reet chi re' ixoq chi ma' rub'urum ta wach i naah noq neerub'an rutiij chuwach i Dios. 14Re' wo' i ruk'ul chi reh i ju'jun chi k'achareel ink'uhtanik reh chi qawach noq jinaj k'ixb'ilaal chi re' winaq neeruchaamb'isaj i rismaal i naah. 15Raaj chi reh ixoq, xiik' naah loq'il chi neeruk'isaj i rismaal i naah, ruum re' ruchamiil i rismaal i naah ixoq jilow rub'urb'aal wach i naah noq wilik. 16Ruuk' chu'nchel i re', wila' awach iraaj ruwech'um riij i na'ojb'al wili, chunab'eej chi ni xata re' hoj, ni xata re' taqe i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel okrinaq taqe chub'aan i tokoom na'ojb'al. 17Re' i nutz'ihb'aaj taq reje aweh wili, ma' re' ta rusuqkiil taq ak'ux i naa nuye'em, ruum re' taq i moloj awiib' i na a'n ma' re' ta b'ila' suq kiil k'uxliis i ruk'am taq chaaweh, ti' k'axik b'ila' ruk'am taq cho cha naah. 18Re' peet inwaaj nuq'orom taq aweh chi re' taq i hat noq inamol b'ila' taq awiib' chulooq'jiik i Dios, wilik b'ila' ixowanik iib' taq chaxilak. Eh re' hin i nunimaj k'isiin chi je' taq re' i na a'n. 19Korik noq ajwaal wo' wach noq wilik i neenkisaj iloq kiib' taq chaxilak, eh neenkitzub'aa' kiib' pankeh. Ruuk' i re' neeneht'aljik awach taqe manlik aj nimaneel. 20Xanaah re', ruuk' i ch'aqaj iib' imb'aan taq chaxilak, ma' re' ta chik parub'ehel taq inak'ux i Santolaj ruwa' i QaJaaw ree xq'eq noq inamol taq awiib', 21ruum noq i na a'n taq awa' wilik i peet inkitoq'aa' taq chaxilak, eh inkiq'or chi re' re' i Santolaj ruwa' i QaJaaw. Xanaah re', wilik i kikahnik chi ma' nkian ta kiwa', eh wilik inkitoq'aa' xohk'rik. 22¿Mi ma' xta taq apaat re' neena a'n taq cho wii' awa' ahaa'? ¿Chib'ih reet noq ma' imponik ta taq panaq'awach i kinimanik ree Dios, eh inak'uhtaaj taq kik'ixb'ilaal i ma' xta kiwa' kihaa'? ¿Chib'ih taq inawaaj chi nee taq i nuq'or aweh? ¿Mi nawaaj taq re' chi neenuyeew rusuqkiil taq ak'ux? Ra'j xti ma' chih ta re'. 23Re' hin re' wo' QaJaaw xk'uhtanik weh i k'uhb'aal wili, re' i nuq'or taq reje aweh chi je' wili: Chi chupaam aq'ab' noq ach k'isiin ma' nchoparik i QaJaaw Jesucristo, xuchop i kaxlanwi'k. 24Eh noq rut'iosem chik ree Dios xuch'uy keh i kab'laj chi raj tahqaneel, eh je' wili i xuq'or: Re' kaxlanwi'k wili rujalwaach i nuti'jolal naa ruye'ariik pan ti'laj kimik taq chawiij, jarpech taq naa ak'uxum aweh, re' i nukimiik naa ruk'uliik taq panak'ux, inki. 25Eh noq kuxinaq chik i Santolaj wi'k ree xq'eq, xuchop chaloq i nimlaj kulk, je' wili i xuq'or: Re' ha' wilik chupaam i kulk wili rujalwaach i nukik'eel naa ruchihkiik, reh chi naa rojiik eloq wach i ak' k'uhb'aal ruyejaam cho wach i Dios. Jarpech taq naa awuk'em aweh, re' i nukimiik naa ruk'uliik taq panak'ux, inki. 26Eh jarpech taq naa ak'uxum aweh i kaxlanwi'k, naa awuk'em taq aweh i ha' pan i kulk korehtaal i ruk'uliik ruka'peech i QaJaaw Jesucristo. Re' ti' laj kimik xuk'ul k'ahchi' taq aq'orom rib'iral 27Eh xa awach pa' i ma' parub'ehel ta neeruk'ux reh i kaxlanwi'k neeruk'ej reh i ha' wilik pan kulk reh ixq'eq jinaj runimaal mahk k'ahchi' rub'anam chi riij i ruti'jolal i QaJaaw Jesucristo, je' wo' chi riij i rukik'eel. 28Ruum aj re', re' ju'jun inchol riik'raam cho paruk'ux chi peet mi ruyee riib' chi neeruk'ux i kaxlanwi'k, mi nee ruyee riib' chi nee ruk'ej reh i ha' i wilik chupaam i kulk. 29Raaj wi ma' rureq chi riij chi re' i k'ahchi' ruk'uxum ruch'ihil i k'ahchi' ruk'em rujalwaach i ruti'jolal i QaJaaw Jesucristo, xa tojb'al ru mahk i k'ahchi' ruyuq'eem cho chinaah. 30Ruum aj re', ma' k'isiin taqe i wilkeeb' taq chaxilak yowaab' taqe, eh wilik taqe i xa nkik'ay chik, eh wilik taqe i kikimiik. 31Eh wila' peet xqik'raaj qiib' chi nee ruyeew riib' chi neenqak'ux i kaxlanwi'k, eh neenquk'ej qeh i wilik pan kulk ma' nee ta inq'atarik i q'orik chi qanaah. 32Eh atoob' ta korik chi nee qoh rik'saj chi ti' k'axik i QaJaaw Jesucristo, tiijb'al qeh i rub'an. Re' raaj i reh chi ma' nee ta qohruyeew pantojb'al mahk haa' i hoj kuuk' i yiib' wach i kina'ojb'al. 33Eh re' taq i hat nuhermano, noq naa taq amolom awiib' chuk'uxariik i Santolaj wi'k ree xq'eq je' rukab' i ruk'uxum chaloq i QaJaaw, ko naa taq awuy-eem awiib' noq naa taq ak'uxum. 34Eh wi awach taq aweh i xa nuhmik chik, chub'an cho ruwa' ruhaa' parupaat, reh chi re' Dios ma' nee ta ruyeew i ti' k'axik taq cha naah ruuk' i moloj iib' re' re'. Re' chik taq aak'axkiil junch'iht xapahqaaj taq cho weh, ko naa chik qayejaam wach na' kinponoq taq chawula'jiik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\