1 CORINTIOS 14

1Re' taq i hat hermano, cha k'ax taq awiib'. Eh cha pahqaaj taq i kooch i ruyeew i Santolaj Uxlab'al, eh re' i xti ajwaal wach chi xilak re', re' chi nee taq inaq'or i ruk'uhb'aal i Dios. 2Eh awach inq'orik pan tokoom q'orik, reh i Dios i rub'an, ma' re' ta reh jino'q winaq, eh ma' awach taj inreqwik chi riij i tokoom q'orik i ruq'or. Ruuk' la' i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al i ruch'ob' rub'ehel i ma' nkan ta naq chi riij. 3Eh awach inq'orik rib'iral i ruk'uhb'aal i Dios, reh i ruch aj nimaneel i ruq'or, kojb'al kina'ojb'al, ye'b'al rukowiil kik'ux, ye'b'al rusuqkiil kik'ux. 4Eh awach inq'orik pan tokoom q'orik, xa re' reh i ruyeew rukowiil ruk'ux chi rib'il riib'. Eh awach inq'orik rib'iral i ruk'uhb'aal i Dios, re' taqe i aj nimaneel i ruyeew rukowiil kik'ux. 5Re' hin inwaaj naq chi chawuncheel taq neetichol q'orik pan tokoom q'orik. Eh re' xti nwaaj i hin re' chi nee taq inaq'or i ruk'uhb'aal i Dios, ruum re' re' xiik' naah chihojal chuwach i q'orik pan tokoom q'orik, ma' xta reet i q'orik pan tokoom q'orik noq wilik neench'ob'wik rub'ehel chib'ih i ruq'or, reh chi neenkowjik kik'ux i aj nimaneel. 6Hat taq nuhermano wila' re' hin xinooj taq chawula'jiik, eh pan tokoom q'orik taq neetinuq'o'reej, ¿Chib'ih taq neerutiq aweh wila' ma' xnuq'or taq aweh i ruk'uhtaam chaloq i Dios, wi ma' xnuq'or taq aweh i k'uhb'aal, wi ma' xatnutijej taq? 7Je' naa re' wo' taqe q'oojb'al ehteesb'al tz'uuy, je' rukab' i xuul, i arpa wila' ma' reh reh wach i q'ajb'anik inki a'n noq inq'ojarik wach oon inxuuljik, ma' jaruuj neenkan chi riij chib'ih tz'uyil i k'ahchi' rub'aan. 8Eh je' wo' hoq wila' ma' re' ruxuljiik i tuun reh q'aq'inik neenb'aan, ma' awach taj ineeruyejaa' riib' chi ojik panq'aq'inik. 9Je' wo' re' ineenk'ularik taq awuuk' i hat wila' ma' pana q'oral taq xaq'or chib'ih taq inawaaj aq'orom re' ruuk' inkan chi riij, ¿nik' wach noq neenreqarik chi riij i k'ahchi' taq aq'orom? Xa ma' xta neerutiq xa panteew taq neenkahnik aq'oral 10Xti korik chi re' taqe i tinamit sut i wach ak'al xata wo' jar b'uhr wach i kiq'oral kiq'orik wii', xa re' la' inkireq wo' chi riij chib'ih inkiq'or chikiwach. 11Raaj wila' ma' nureq chi riij i ruq'oral jino'q ineenq'oriin weh pan tokoom q'orik, xa je' hin aj tokoom tinamit nee kinkahnik wii' chuwach eh je' wo' reh xa je' aj tokoom tinamit neenkahnik wii' chi nuwach. 12Ruum chi re' taq i hat q'e' taq inawaaj chi nee taq ruyeew chaakooch i Dios panuxlab'al, cha chop taq ak'ux chi re' taq neen wihik awuuk' inye'wik rukowiil kik'ux taqe i aj nimaneel. 13Awach i ye'ooj chi rukooch i q'orik pan tokoom q'orik, chupahqaaj ree Dios parutiij chi neenchol ruch'ob'ariik rub'ehel i xuq'or pan tokoom q'orik. 14Wila' re' hin pan tokoom q'orik xnub'an nutiij, iraaj ruq'orom chi xa re' i wánjel nut'iosil inwolik chi tiij. Eh re' tiij re' re', ma' xta xutiq weh, ruum xama' xnureq ta wo' chi riij. 15¿Eh chaaj wo' naa nub'anam re'? Xa re' wo' chi naa nub'anam nutiij ruuk' i wánjel nut'iosil, eh ajwaal wach chi neenureq chi riij i nuq'or. Nee wo' nub'an nutz'uuy ruuk' i wánjel nut'iosil, eh ajwaal wach chi naa nureqem chi riij chib'ih i ruq'or i nutz'uyej. 16Wi xa re' hat ruuk' awánjel at'iosil tinaab'inik reh i ruq'orob'jiik i Dios, i t'iosinik i na a'n, pan tokoom q'orik. Eh re' i k'ahchi' rib'iriniik aweh mo'-oq aha' rutijem riib'. ¿Nik' wach noq nee ruq'or je' ta naq re' wila' ma' rureq chi riij inaq'or? 17Re' t'iosinik i na a'n ree Dios i hat pan tokoom q'orik ma' xta reet xa re' la' re' i x-ib'irinik aweh ma' xye'arik ta rukowiil ruk'ux ruum ma' xureq ta chi riij. 18Re' hin inut'iosej ree Dios, ruum q'e' kinchol q'orik pan tokoom q'orik taq chawach i hat. 19Eh noq wilkiin chi kixilak aj nimaneel, re' hin imponik chi nuwach ruq'orariik xa ho'oob' chi q'orik re' ruuk' i neenkan chi riij, reh chi neenub'an kik'uhb'aljiik, chuwach chi neenuq'or lajeeb'-oq miil chi q'orik pan tokoom q'orik ma' inkan ta chi riij. 20Hermano, mo'-oq je' kikapeew ha'lak'un taq akapeew. Xa je'-oq la' taq hat ha'lak'un, reh chi ma' nee ta chik taq i na a'n i ma' holohik taj. Eh kow-oq la' taq ak'ux chukapeb'jiik riij i holohik. 21Chupaam i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili i xuq'or i Dios chikiij aj Israel: Re' hin pan tokoom q'orik naa nuq'o'reem taqe i tinamit wili. Eh tokoom tinamit naa kik'uliik q'oroq kuuk', eh ni xata chi je' re' naa kinkinimam, inki. 22Re' q'orik pan tokoom q'orik xa ehtalil chikiwach i ma' re' ta aj nimaneel, ma' re' ta ehtalil chikiwach i aj nimaneel. Eh re' ruq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios jinaj ehtalil chi keh i aj nimaneel ma' re' ta ehtalil chikiwach i ma' re' ta aj nimaneel. 23Eh qaq'or chi amolom taq awiib' pan jino'q paat, eh pantokoom-oq q'orik k'ahchi' taq aloq'em i Dios, eh xokik-oq i koq jino'q xa ib'iroom oon jino'q i ma' re' ta aj nimaneel wila' ma' xureq chi riij chib'ih taq inaq'or, nee taq i ruq'or aweh chi xak'ul taq awahqalil. 24Eh wila' chawunchelaal re' ruk'uhb'aal i Dios taq inaq'or, eh neenokik i koq jino'q i ma' re' ta aj nimaneel oon jino'q i xa aj ib'iroom, noq neerib'iraj, nee naq i rureq chi riij chi aj mahk, nee naq rukapaaj riij taqe ma' toob' taj i rub'an. 25Chi je' re', nee naq i nelik cho wach saqum chu'nchel i rukapeew wilik cho paránima. Eh nee naq i ruxuk'aa' riib' chupahqaljiik rukuyb'al chuwach i Dios. Eh nee naq i rureq chi riij chi wilik taq chaxilak i Dios chi manlik. 26Hat taq nuhermano, noq nee taq inamol awiib', reh reh taq wach i naa a'nam, wilik i aj tz'uuy, wilik i aj Tijineel, wilik inchol q'orik pan tokoom q'orik, wilik i rich'ob' rub'ehel inq'orarik pan tokoom q'orik, wilik inkiq'or rub'ehel i k'uhtamaj keh. Re' taqe re' ma' xta reet xa re' la' cha a'n taq chi ye'b'al taq rukowiil ak'ux. 27Eh awach inkaaj q'orik pan tokoom q'orik, xa ki'ib' oon xa ixib' peet i kiq'oroq. Eh ko neerukohlaaj q'orik i jinaj, tiklik i koq i jinaj, eh jinaj neenjalwik i kiq'oral. 28Eh wila' ma' chih jalal kiq'oral, chihooj chi ma' awach taj ineenq'orik pan tokoom q'orik xa chi q'uun la' kiq'o'reej i Dios pan tokoom q'orik. 29Je' wo' taqe i kiq'orik ree ruk'uhb'aal i Dios. Xa ki'ib' oon xa ixib' ineekiq'orik. Eh re' taqe ruk'ihaal aj nimaneel kikapaaj riij mi ma' xta reet i xq'orarik. 30Eh wila' awach i tzunlik ar xk'uhtjik reh ruum i Dios jino'q k'uhb'aal, ajwaal wach chi peet naa ruq'oriik nee pee rumay q'orik i awach naq i q'orik i rub'an. 31Chi je' re' chi kiju'junaal neenkiq'or i k'uhb'aal kiq'orom chaloq i jalal ruq'oral i Dios. Ruuk' i re', neenkitijej keh chikuncheel, neenkojarik kina'ojb'al. 32Re' Ruxlab'al i Dios xwihik kuuk' i jalal ruq'oral i Dios, wilik wo' kuuk' i kiq'orik i ruq'oral i Dios. 33Re' Dios reh ma' re' ta yojoj k'uxliis i ruk'am chaloq, wihik la' pansuqkiil k'uxliis i ruk'am chaloq, je' rukab' i k'acharik inki a'n taqe santo laj aj nimaneel. 34Re' taqe ehk'eenb'ees ma' ruk'ul ta chi neenkitoq'aa' pech'inik noq amolom taq awiib', ruum re' keh ma' ye'ooj ta q'ab' keh chi naa kiq'oriik. Re' keh inchol kinimam i kib'ahiil je' rukab' i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios. 35Wila' wilik inkaaj keht'aliim, kipech'uj ponoq ree kib'ahiil chi kiju'junaal pankipaat, ruum re' jino'q i ehk'eenb'ees, ma' ruk'ul ta chi chib'ih jariik ineerutoq'aa' rupech'um noq amolom taq awiib'. 36Chakoj taq rehtaal noq ma' re' ta taq awuuk' i hat xtohq'ik cho ruq'orariik i ruq'oral i Dios chi peet. Eh maakapaaj taq chi xa re' taq i hat xatk'ulwik ree ruq'oral i Dios. 37Wila' awach taq aweh i rukapaaj chi jalal ruq'oral i Dios, eh irik'raaj-oq chi wilik i Ruxlab'al i Dios ruuk', nee ruq'or noq korik chi re' ruk'uhb'aal i QaJaaw i xnutz'ihb'aaj taq reje aweh panhuuj. 38Eh wila' xuq'or chi ma' re' ta ruk'uhb'aal i QaJaaw i xnutz'ihb'aaj taq reje aweh, je' wo' reh, ma' nee ta wo' nimjik chi aj jalal ruq'oral i Dios. 39Re' taq i hat nuhermano, nee ta naq i ruq'or taq ak'ux ruq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios. Eh maaq'il taq awach iraaj q'orik pan tokoom q'orik. 40Xa re' la', chu'nchel taq i naa a'nam, parukorkiil, eh tuslik wach rub'anariik taq cha a'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\