1 CORINTIOS 15

1Hermano, re' hin inwaaj chi neen k'ulik taq panak'ux nik' wach noq xak'ul taq panawánima i ak' k'uhb'aal nuq'orom taq chaaweh. Eh yu'naak xakok'ahchi' wo' taq animam. 2Ruum wo' k'uhb'aal wili, hat taq ko'limaj wila' ma' xakanaa' taq chik runimjiik. Eh wila' xakanaa' taq runimjiik, xama' xta nki chi xanimaj taq cho pampeet. 3Re' i peet xnub'an taq awuuk' re' chi xnuyeew taq chaaweh chi naab'jik i xk'uhtjik cho wee hin. Re' chi re' Jesucristo xkimik ruum qamahk, je' rukab' i ruq'or cho pan santo laj huuj. 4Eh re' Jesucristo xkimuq'aa', eh paroox q'iij xk'aach wo' chik chaloq, je' rukab' i ruq'or cho pan santo laj huuj. 5Eh chi xuk'uhtaaj riib' chuwach i Cefas, chi riij i re', xuk'uhtaaj wo' chik riib' chikiwach kab'laj chi raj tahqaneel. 6Eh koq'uun chik, xuk'uhtaaj riib' chikiwach i ma' xata ho'oob' siento chi hermano. Eh yu'naak ko k'ih k'achaach re' ruuk' taqe re', wilik wo' i xikimik reje. 7Chi riij i re', xuk'uhtaaj riib' chuwach i Jacobo, xuk'uhtaaj wo' chik riib' chikiwach chu'nchel i raj tahqaneel. 8Eh noq ma' xta chik ayu' xuk'uhtaaj riib' chi nuwach i hin koq'uun, atoob' ta xa je' naq nukab' jino'q k'isa ha'lak'un ma' manlik ta wach ruq'ijil noq inaasjik. 9Ruum re' hin q'e' k'isiin nuwach chikiwach taqe raj tahqaneel i Jesucristo. Eh ma' ruk'ul ta naq chi hin raj tahqaneel, ruum xnub'an cho ti' k'axik keh i kinimanik reh i Dios. 10Eh xa ruum rotob'il i Dios je' wili noq wilkiin. Eh re' rotob'il xub'an wuuk', ma' xooj ta chi re' chi ma' re', ruum re' hin xiik' naah i rukamaj i Dios xnub'an chuwach i xkian i junch'uq chi aj tahqaneel. Atoob' ta ma' re' hin ximb'anik, re' la' Dios xtoob'inik weh chub'aan. 11Ma' xta q'orik reh mi re' hin, oon re' keh xiq'orik. Re' xti ajwaal wach re' chi xqaq'or taq chaaweh i ak' k'uhb'aal, re' xanimaj taq chik i hat. 12Eh wila' inqaq'or pan qak'uhb'aal chi re' Jesucristo xk'aach wo' chik chaloq, ¿chib'ih reet noq wilik kiq'orik reh taq chaxilak chi ma' naa ta chik kik'aach cho ruka'peech taqe kamnaq? 13Wi ta korik chi ma' naa ta chik kik'aach chee kamnaq, iraaj ruq'orom chi ma' xk'aach ta wo' naq chik chee Jesucristo. 14Eh wi ta ma' k'aach cho ruka'peech i Jesucristo, re' k'uhb'aal k'ahchi' qaq'orom xama' xta naq kamaj. Eh re' i nimanik k'ahchi' taq kaat xama' xta naq neerutiq taq aweh. 15Wi ta korik chi ma' naa ta chik kik'aach chaloq i kamnaq, nee naq qohkahnik chi hoj chukul q'orik chuwach i Dios, ruum k'ahchi' qaq'orom chi re' Dios x-uksanik cho reh i Jesucristo chi k'achlik wach. 16Wi ta korik chi ma' naa ta chik kik'aach cho ruka'peech i kamnaq, re' Jesucristo ma' xk'aach ta naq chik cho ruka'peech. 17Eh wi ta ma' xk'aach cho ruka'peech i Jesucristo, re' i nimanik k'ahchi' taq kaat ma' xta naq neen kamanik taq wii' aweh, eh xa kopan amahk wo' naq taq wilkaat. 18Eh re' i kikimik reje chi k'ahchi' kinimam i Jesucristo nee naq insahchik kiwach chi jumpech. 19Wi ta xa re' chupaam i qak'achariik ayu' wach ak'al i ruch'ikaa' qak'ux i runimjiik i Jesucristo, xa re' naq i hoj xiik' naah ti'kiil i naa qak'ulum chikiwach chu'nchel i tinamit. 20Raaj i wili xti korik chi xk'aach wo' chik chaloq Jesucristo re' reh peet k'aach chaloq, k'uhtb'al reh chi naa wo' chik kik'aach chee kamnaq. 21Re' kimik xa ruum i ru mahk jinaj chi winaq xtohq'ik chaloq, je' wo' chik re' i kiwuktiik chee kamnaq chi k'achlik kiwach xa ruum wo' chik i jinaj chi winaq, re' i Jesucristo. 22Eh xa ruum i ru mahk Adán kikimik chu'nchel i tinamit, je' wo' chik re' noq naa ruwihiik kik'achariik chu'nchel i kinimanik ree Jesucristo. 23Xa re' la', tuslik wach naa rub'anam: Peet, re' i Jesucristo xk'aach wo' chik chaloq. Eh na' k'oloq ruka'peech i Jesucristo, re' chik i xinimanik reh naakik'aach chaloq. 24Eh naa rusahchiik wach i wach ak'al, noq re' Jesucristo ruqasam chik i kajaawriik pan q'ab' i ajaab'ees Dios. Re' noq rusacham chik wach i kajaawriik i xa reh reh wach kajaawriik chi taaq'anik. 25Ruum re' Jesucristo ajwaal wach chi naa ruwihiik i rajaawriik chi taaq'anik korehtaal inkuxik ruyeq'em taqe parooq i ki-ixowanik wach. 26Eh re' i aj ixowaal naa rusachariik wach pan kuxesb'al poo wach, re' i kimik, 27ruum tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj chi re' Dios naa ruye'em ri'si rooq i Jesucristo chu'nchel. Noq xuq'or i Dios chi chu'nchel xuyeew ri'si rooq i Jesucristo, ma' raaj ta ruq'orom chi xuyeew riib' i reh ri'si rooq, ruum re' wo' reh xye'wik ri'si rooq i chu'nchel i re'. 28Eh noq kuxinaq chik ruye'ariik ri'si rooq i Jesucristo chu'nchel i xa chib'ih jariik, re' i Jesucristo Ak'uunb'ees naa wo' ruq'asam riib' ri'si rooq i Dios, re' i xye' wik ri'si rooq chu'nchel i xa chib'ih jariik. Eh re' chik Dios q'oreel chinaah chu'nchel. 29Eh wila' ma' naakik'aach cho ruka'peech kamnaq, ¿chib'ih reet noq wilik ju'jun taq chaxilak inqajik kihaa' pankib'ihnaal kamnaq? ¿Chib'ih neerutiq keh chi neenqajik kihaa' pankib'ihnaal i kamnaq wila' ma' naa kik'aach chaloq? 30Eh ¿chib'aaj wo' rutiq qeh re' hoj chi nqayeew panyohb'aal i qakach'ariik ruum i ruq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal? 31Re' hin hermano, korik i nuq'or taq aweh chi xa chu'nchel q'iij nuye'em wiib' pankimik. Xa re' la' inwik'raaj wo' i rusuqkiil nuk'ux taq i nayeew, ruuk' i runimjiik QaJaaw Jesucristo. 32Re' hin xnukuy ransil i ti' k'axik xkian cho weh i aj Éfeso, re' taqe i je' josq'laj chikop. Eh ¿chib'ih jariik i xutiq weh i re' wila' korik chi ma' naa ta chik kik'aach chaloq kamnaq? Ruuk' i re', i ruk'ul naq chi neenqaq'or i inq'orarik wili: Qa a'n qawa' qahaa' ruum i iqal kab'iij-oq qoh kimik inki. 33Re' taq i hat, maayeew taq awiib' chi jot'arik. Je' rukab' inq'orarik chi je' wili: Re' runimjiik i yiib' wach taqchi' inyojwik wach i holohik laj na'ojb'al, inki. 34Eh re' i holohik laj na'ojb'al taq cha a'n, maa a'n taq chik i mahk, ruum wilik i wilkeeb' taq chaxilak xa je' ma' keht'al ta wach i Dios. Re' wili taq i nuq'or reje aweh, reh chi nee taq tik'ixik chub'aan. 35Eh wilik naak i neenpahqanik reh chi je' wili: ¿Nik' chik wach noq naa wo' chik kik'aach chaloq i kamnaq? Eh ¿nik' chik wach ruwii' i kiti'jolal na' kiwuktoq chaloq? inko'q naak. 36Ma' xta taq ana'ojb'al ¿Mi ma' nakoj rehtaal re' noq intikarik i ja', q'ahik i rub'an panak'al, eh xa re' chik i ralaas impoq' chaloq? 37Eh aha' wilik intikarik panak'al ma' re' taj i k'isa mu'uun chik impoq' chaloq. Re' la' inaq'wach i ja' intikarik, atoob' ta i ja' trigo oon xa chib'ih chik ija'iil. 38Eh re' chik i Dios inyej-anik reh nik' wach ruwii' tik, re' ju'jun chi ija'iil i ruyejaa' chi mu'uun re' q'oreel nik' wach iraaj i reh paruk'ux. 39Eh re' i ti'jolal ma' eliik ta wach: Tokoom i qati'jolal i hoj, tokoom i kiti'jolal taqe chikop kijib' kooq, tokoom i kiti'jolal taqe kok' tz'ikin kirupik pan taxaaj, eh tokoom kiti'jolal taqe kar. 40Je' wo' re' noq wilik i kiti'jolal i wilkeeb' pan taxaaj, je' wo' i wilkeeb' wach ak'al. Tokoom ruholwochiil i kiti'jolal i wilkeeb' pan taxaaj, tokoom ruholwochiil i kiti'jolal i wilkeeb' wach ak'al. 41Re' rusaqumaal i q'iij ma' eliik ta wach ruuk' i rusaqumaal i poh je' wo' ruuk' i kisaqumaal taqe ch'umiil. Eh re' ju'jun chi ch'umiil reh reh wach i kisaqumaal. 42Je' wo' re' noq naakik'aach cho ruka'peech taqe kamnaq: Re' ti'jolal xmuq'ub'jik panak'al re' ruuk' i xa q'ahik xub'an ar, eh na' eloq wo' chik cho panak'al chi k'achlik wach, ma' jaruuj chik naa ruq'ahiik. 43Eh re' i xmuq'ub'jik chi xama' xta tz'aaq wilik chik ruloq'il na' wuktoq cho ruka'peech. Eh re' i xama' xta rukowiil noq xmuq'ub'jik wilik chik rukowiil na' wuktoq cho ruka'peech. 44Re' i ti'jolal imuq'ub'jik re' ruuk' i xa aj ayu' wach ak'al, re' chik ruuk' i pan taxaaj ti'jolal noq naa ruwuktiik chaloq ruka'peech. Re' i ti'jolal re' ruuk' i xa aj wach ak'al naa rusutiniik chi aj pan taxaaj. 45Eh pan santo laj huuj i ruq'or chi je' wili: Re' Adán peet winaq, i xa ak'al xkorb'eesjik wii', ye'arik ruk'achariik, inki. Raaj i Adán jinaj chik re' i xk'ulik koq'uun, pan taxaaj xchalik, re' inye'wik k'acharik. 46Eh ma' xye'arik ta cho qeh chi peet i qati'jolal inchalik pan taxaaj, re' la' peet xye'arik qati'jolal i xa ayu' ti'jolal. Chi riij i re', pan taxaaj chik naa ruchaliik i qati'jolal naa ruye'em qee Dios. 47Re' Adán, i peet winaq, xa ak'al xkorb'eesjik cho wii' xa aj wach ak'al wo' hoq. Eh re' chik i rukab' winaq, re' i Jesucristo, pan taxaaj chik xchalik i reh. 48Re' ti'jolal xa ayu' wach ak'al je' wo' ruwii' i ruti'jolal i winaq aj wach ak'al. Eh re' ti'jolal i naa rojiik pan taxaaj, je' wo' ruwii' i ruti'jolal i xchalik pan taxaaj. 49Re' hoj, yu'naak je' qawii' i winaq xa aj wach ak'al. Eh pan jinaj poo q'iij, re' qati'jolal naa rukahniik chi je' ruwii' i ruti'jolal i winaq xchalik pan taxaaj. 50Hat taq hermano, re' hin nuq'or taq aweh chi re' qati'jolal wili ma' re' tee re' naa rokiik pa runimaal rajaawriik i Dios. Ruum re' i ti'jolal wili xanaa wo' ruq'ahiik, ma' re' tee re' naa rokiik haa' chi k'acharik ruuk' i ma' jaruuj naa ruq'ahiik. 51Eh jinaj i ma' eht'alimaj taj naa nuq'orom taq aweh: Re' chi ma' chiquncheel taj i hoj, hoj chik kamnaq na' k'oloq ruka'peech i Jesucristo. Xa re' la', chi qunchelaal, naa rujalariik qawach, 52xa ruuk' i jumuutz' i junteeh chi naq'wachiis, re' noq ach re' naa ruxuljiik chee tuun. Eh noq naa ruxuljiik chee tuun re' re', naakiwuktiik chaloq kamnaq, reh chi ma' naa ta chik kikimiik chi jumpech. Eh re' hoj i maa jaa' qoh kimik, xa chi jumehq'iil naa rujalariik qawach. 53Re' qati'jolal wili, i xa q'ahik reh, ajwaal wach chi naa rusutiniik chi re' ruuk' i ma' naa ta ruq'ahiik. Eh re' qati'jolal wili, i xakimik reh, ajwaal wach chi naa rusutiniik chi re' ruuk' i ma' jaruuj chik naa rukimiik. 54Eh noq sutimaj chik chi ak' ti'jolal i qati'jolal i xa q'ahik reh, eh noq sutimaj-oq chik chi ak' ti'jolal i qati'jolal xakimik reh, ar aj narojiik eloq wach re' i ruq'or pan santo laj huuj chi je' wili: Yu'naak aj re' xsacharik wach chi jumpech i rajaawriik i kimik ruum i manlik aj Ko'loom. 55Kimik ¿aha' wilik yu'naak awajaawriik inakoj naq reh ikaansanik? kimik ¿aha' wilik yu'naak inakoj naq reh i b'anb'al ti' k'axik? inki. 56Re' i rukoj chi b'anb'al ti' k'axik i kimik, re' mahk. Eh re' i najtir k'uhb'aal inye'wik rajaawriik i mahk. 57Re' hoj yu'naak qat'iosej ree Dios noq re' reh i ruyeew ko'lemb'al qeh parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo, eh re' kimik ma' xta chik rajaawriik chi qanaah. 58Eh re' taq i hat nuhermano, q'e' taq ti nuk'ax, kow-oq ta ak'ux chi nimanik, maa awach ink'uyu'sanik taq aweh. Chayeew la' taq ak'ux chub'aan i rukamaj i QaJaaw, ruum re' taq i hat aweht'al taq chi re' rukamaj i QaJaaw taq k'ahchi' kaat naa taq ak'ulum jilow.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\