1 CORINTIOS 16

1Eh chi riij i moloj wach tumiin toob'al keh i hermano i wilkeeb' Jerusaleem, chamol taq wach je' rukab' inutaq'aam reje ruq'orariik keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Galacia. 2Re' taq i hat cha ju'junaal, chu'nchel ihi'lib'al q'iij nee taq inawisaj k'isinoq ruuk' taq atumiin neenareq chupaam i xamano. Re' tumiin re' re', nee taq inamol pareh, chi je' re', ma' xta chik moloj tumiin neenb'aan noq neekimponik taq chawula'jiik i hin. 3Eh noq naa nuponiik taq awuuk', naa nutaq'aam taqe reje hermano i neenasik' taq kiwach. Neenqayeew reje kihuuj, reh chi neenkiq'asaj ponoq keh i hermano wilkeeb' Jerusaleem i tumiin naa taq amolom wach. 4Eh wila' xti ajwaal wach chi nee kinooj haa' i hin, nee wo' kinooj chikiij. 5Eh noq naa wojiik, peet naawik'iik ponoq Macedonia, noq hin chik ik'inaq reje ar kora'j nawojiik k'oloq taq awuuk' ar re' pan tinamit Corinto. 6Re' hin k'ahchi' nukapaam chi naa nukahniik taq k'isinoq awuuk', ar ta b'ila' naa wik'sam iq'ilej. Eh noq nee kinelik reje ar re' chik taq i hat neetitoob'inik reje weh, aha' chik nee kinooj. 7Re' hin ma' inwaaj taj chi xa q'e' neekinik'ik reje taq cha wilariik. Inwaaj la' wihik taq awuuk' jarub'-oq q'iij wila' je' re' xraaj wuuk' i QaJaaw. 8Xa re' la', ko naa pee wik'sam reje i ninq'iij i Pentecostes ayu' Éfeso, 9ruum koruyee riib' chi neenub'an i rukamaj i QaJaaw ayu'. Eh ko wilik naakinimaniik reh i ruq'oral, atoob' ta ma' k'isiin taqe ki-ixowanik nuwach. 10Wila' xponik taq awuuk' i Timoteo, chak'ul taq pansuqkiil, reh chi neen wihik pansuqkiil taq chaxilak, ruum re' reh re' wo' rukamaj i QaJaaw k'ahchi' rub'anam, je' rukab' i nub'an i hin. 11Eh ma' ta naq awach taq aweh i ma' neemponik panaq'wach i Timoteo. Chatoob'eej la' taq cho pansuqkiil k'uxliis noq neenchalik chi wilariik, ruum re' hin k'ahchi' wuy-eem ayu' wuch'ihil taqe hermano. 12Eh re' i hermano Apolos, toq' toq' naq xnub'an reh chi nee inooj taq cha wilariik ruch'ihil taqe hermano. Eh re' reh ma' xuk'ulaa' ta weh chi xooj, neena nooj chaloq taq cha wilariik ko jaruuj pa' ruyee riib' chuwach. 13Re' taq i hat, xa eliik-oq na'lik taq aweh, eh korik-oq wach taq ak'ux chi nimanik. Matyo'jik taq, eh kow-oq taq ak'ux. 14Eh chib'ih pa' jariik taq inawaaj a'nam, chu'nchel taq cha a'n ruuk' k'axooj. 15Hermano, aweht'al taq i hat noq re' taqe awach reh i qajaa Estéfanas i xi okik chi peet chunimjiik i ak' k'uhb'aal ar Acaya. Yu'naak i keh kiye'em kik'ux chi kitoob'jiik taqe aj nimaneel. 16Eh i nupahqaaj taq otob'il aweh tinimanoq taq chikiwach awach taqe i je' kikab' i keh. Eh tinimanoq wo' taq chikiwach i kitoob'inik parukamaj i Dios. 17Re' hin q'e' xsuuqb'ik nuk'ux noq xk'ulik chi nuq'orob'jiik i hermano Estéfanas, ruch'ihil i hermano Fortunato, ruch'ihil i hermano Acaico. Re' keh xi k'ulik b'anoq taq ajilow chawuncheel, 18reh i ruye'ariik rukowiil nuk'ux, je' rukab' noq naa rojiik kiye'em rukowiil taq ak'ux i hat. Re' taqe i hermano je' kikab' i keh, i ruk'ul taqe chi neenak'ax. 19Re' taqe aj nimaneel wilkeeb' Asia xkitaq'aaj taq rusuqkiil ak'ux. Eh xutaq'aaj wo' taq rusuqkiil ak'ux i Aquila, je' wo' Priscila i rehk'een. Eh re' taqe i hermano inkimol kiib' parupaat inkitaq'aaj wo' taq reje rusuqkiil ak'ux parub'ihnaal i QaJaaw. 20Inkitaq'aaj wo' taq rusuqkiil ak'ux chu'nchel hermano wilkeeb' ayu'. Eh re' taq i hat ar, k'ul wo' taq chayeew rusuqkiil ak'ux chawach ruuk' i santo laj tz'ub'uuj. 21Re' hin i Pablo, ruuk' nuq'ab' xnutz'ihb'aaj taq reje aweh i rusuqkiil taq ak'ux wili. 22Awach i ma' ruk'ax taj i QaJaaw Jesucristo, taq chaxilak naa ruye'ariik panti' k'axik. Re' QaJaaw Jesucristo k'ulik eloq reh 23Eliik ta naq nee ruyeew taq cho cha naah i rotob'il i QaJaaw Jesucristo. 24Chawunchelaal taq i hat q'e' taq ti nuk'ax parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo. Je' ta wo' naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\