1 CORINTIOS 3

1Eh re' hin hermano, ma' je' ta taq tiq'orob'jik aj nimaneel kow ruk'ux xnub'an. Xa je' la' taq tiq'orob'jik ma' re' ta aj nimaneel xnub'an, ruum ko je' taq hat ha'lak'un ruuk' taq animaniik. 2Re' taq atijiik xnub'an ma' kow ta wach, xa je' lecha i xnuyeew taq aweh chi uuk'jik, ruum kow ta taq aatijiik xnub'an, ma' xareq ta naq taq chi riij. Eh xakomajaa' wo' inareq taq chi riij yu'naak, 3ruum xa ko ana'ojb'al wo' taq awiib' Ko wilik i kaqwachinik iib', i peletohinik iib' taq chaxilak. Xa ko ana'ojb'al wo' taq awiib' noq ink'utinik, ruum ko na a'n wo' taq aweh inki a'n taqe yiib' wach i kina'ojb'al. 4Eh wilik inq'orik reh taq chaxilak chi je' wili: Re' hin re' i Pablo intijinik weh, re' hin, re' Apolos intijinik weh, inki. Ruuk' i re' ink'utinik chi xa ko ana'ojb'al wo' taq awiib'. 5¿Mi wilik wajaawriik re' hin i Pablo? ¿Mi wilik rajaawriik re' Apolos? Re' hoj, xa hoj q'orol reh i k'uhb'aal xqaq'or taq aweh, reh chi xatnimanik taq. Eh chi qaju'junaal xqa a'n i rukamaj i QaJaaw re' q'oreel nik' wach i xuk'uhtaaj qeh. 6Re' i ak' k'uhb'aal re' hin ximponik ch'ikanoq reh taq awuuk' je' intikarik tik xnub'an. Eh re' Apolos je' naa kojooj ruha'iil xub'an. Eh re' ixk'isanik reh re' i QaJaaw Dios. 7Je' re' noq, ni xata re' i hin i xintikwik reh i, eh ni xata re' i je' kojooj ruha'iil xub'an, wilik qajaawriik. Xa re' la' wo' Dios wilik rajaawriik, re' i xk'isanik reh. 8Re' hin, i je' intikarik tik xnub'an i ak' k'uhb'aal, re' i je' kojooj ruha'iil xub'an, xa hoj wo' raj kamanoom i Dios. Xa re' la', re' Dios naa ruye'wiik jilow qeh i k'ahchi'kooj. 9Ruum re' hoj, quch kamanoom qiib' parukamaj i Dios. Re' taq i hat je' taq akab' i ye'aab' intikarik wii' tik. Eh k'ahchi' taq rub'anam awuuk' i Dios je' rukab' noq inyejeb'jik jino'q i paat. 10Re' hin, re' Dios xye'wik q'ab' weh chi re' hin ximponik ch'ikanoq ruq'orariik taq aweh i ak' k'uhb'aal, je' rukab' noq i rukoj i raa' i paat i aj tz'aqool. Xa re' la' wi wilik chik i xkaaj kich'ikaam chinaah i xponik nuch'ikaa' i hin, kikapaaj chi korik nik' wach ruch'ikib'jiik naa kianam. 11Eh re' jino'q i paat ch'ikamaj chik i raa' ma' awach ta chik neench'ikanik reh jino'q chinaah. Je' wo' re' i ak' k'uhb'aal ma' awach ta chik neench'ikanik reh chinaah, ruum re' i Jesucristo i raa' ri'sil 12Eh wila' awach ch'ikanik reh i tokoom chinaah i k'uhb'aal re' re', neerub'an je' rukab' i rub'an i yej-an paat i rutiq johtoq naah i paat ruuk' oro, ruuk' plata, ruuk' holohaq ab'aj ruuk' chee', ruuk' k'im, ruuk' kaxlan aaj. 13Re' i rukamaj i Dios i rub'an i ju'jun kore' naa ruk'utiniik chi korik na' k'oloq rub'an i q'ataj q'orik i Jesucristo, ruum re' reh je' naa ruuk' q'aaq' naa ruk'uliik iloq ruuk' i re', naa runik'ib'jiik i ju'jun nik' wach i kamanik xub'an. 14Eh wila' re' i paat i ruyejaa' i neerukuy ransil i q'aaq', nee wo' ruk'ul i rutojb'aal. Je' wo' re' awach i xub'an i rukamaj i Dios chi korik naa wo' ruk'ulum i rutojb'aal. 15Raaj wila' ma' re' rub'aan i rukamaj i Dios xub'an, naa ruk'ulum reh je' rukab' i nee ruk'ul i aj yej-an paat xa re' yu' neenk'ahtik i rupaat, neeruq'eb' i rukamaj, atoob' ta wo' naq neeruko'leej riib' i reh, nee nelik cho rajimam riib' pan q'aaq'. 16Eh raaj taq i hat, ¿mi ma' aweht'al taq re' chi hat taq rupaat i Dios, chi re' Ruxlab'al i Dios patim taq panawánima? 17Eh wila' awach xsachwik wach i rupaat i Dios, re' wo' Dios naa rusachwiik wach i reh, ruum re' i rupaat i Dios k'ahchi' nuq'orom wili santo, re' taq i hat. 18Eh maa awach taq aweh i rujot' riib': Wila' awach taq chaxilak i rukapaaj chi wilik runa'ojb'al re' ruuk' i xa na'ojb'al ayu' wach ak'al i ruk'ul chi xa je' ma' xta runa'ojb'al chub'an riib'. Chi je' re', nenooj rureq i na'ojb'al inchalik ruuk' i Dios. 19Ruum re' i xa na'ojb'al ayu' wach ak'al memil chuwach i Dios. Ruum je' wili i ruq'or i tz'ihb'amaj chaloq: Re' taqe i wilik kina'ojb'al inki a'n kiib' insacharik wach i kina'ojb'al ruum i Dios ruuk' i kitehwachiil inki a'n inki. 20Eh je' wo' chik wili i ruq'or pan santo laj huuj: Re' QaJaaw Dios reht'al chi re' kikapeew i wilik kina'ojb'al inki a'n kiib' xa memil laj kapeew, inki. 21Je' re' noq, ma' awach taq aweh i nee runimb'isaj wach xa ruum i runimjiik i jino'q winaq, ruum chu'nchel i xa chib'ih jariik ruye'em i Dios toob'al taq aweh. 22Re' i hin i Pablo, re' Apolos, re' Pedro, re' Cefas xa hoj raj kamanoom i Dios. Re' wach ak'al, re' k'acharik, re' kimik, re' taqe i q'iij wilkooj wii', re' taqe i q'iij chalik reh, ruye'em taq chaaweh i Dios chi toob'al taq aweh, 23ruum re' taq i hat re' chik i Jesucristo inehchanik taq aweh. Eh re' i Jesucristo re' Dios inehchanik reh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\