1 CORINTIOS 7

1Hermano, re' xapahqaaj taq cho weh panhuuj chi riij i kaxárohiil. Re' hin i nuq'or taq reje aweh chi ma' xta naq reet chi reh i winaq chi ma' nee ta rub'an kaxáro. 2Xa re' la' ruum i k'oyomal imb'aan, ajwaal wach chi re' i ju'jun chi winaq naa rusik'im rehk'een. Eh je' wo' hoq i ju'jun chi ixoq ajwaal wach chi naa ruwihiik rub'ahiil. 3Re' i b'ahiilb'ees inchol ruch'ikaam ruk'ux i rehk'een, je' wo' hoq i ehk'eenb'ees inchol wo' ruch'ikaam ruk'ux i rub'ahiil, je' rukab' i kanamaj chikinaah ruum i kaxárohiil. 4Re' i ehk'eenb'ees, ma' re' ta chik i reh q'oreel chinaah i ruti'jolal, re' la' chik i rub'ahiil q'oreel chinaah. Eh je' wo' hoq i b'ahiilb'ees, ma' re' ta wo' chik i reh q'oreel chinaah i ruti'jolal, re' la' chik i rehk'een q'oreel chinaah. 5Eh maanijisaj taq awiib' chawach, wila' komajaa' chik jinaj naa awiriik wii' ruum i rub'aan taq atiij chu'nchel ak'ux, ko naa taq a'nam jinaj wach ak'ux pan kiib'al. Chi riij i re', jinaj wo' chik tak nee tiwirik wii', ruum wi ma' xa a'n taq i je' re' eh mo'q xa a'n taq rukuyariik awiib', yohb'aal mat ruq'eb' taq pan k'oyomal i aj Yahm. 6Re' taqe xnuq'or taq reje aweh wili xa kojb'al taq ana'ojb'al ma' re' ta jino'q k'uhb'aal. 7Re' hin inwaaj naq chi chu'nchel i winaq ma' nee ta nkian kaxáro, nee kikahnik chi je' nukab' i hin. Xa re' la' ma' nee ta rub'an, ruum re' Dios reh reh wach i kooch ruye'em cho chinaah i ju'jun ma' eliik ta wach i xuyeew chi qanaah. 8Re' hin i nuq'or reje keh i komajaa' inki a'n kaxáro, je' wo' keh ixoq kamnaq kib'ahiil: Chi ma' xta naq reet chi nee kikahnik chi kutkeel, je' nukab' i hin. 9Raaj wila' ma' neenkikuy i wihik chi kutkeel, inchol kianam kaxáro, ruum ma' xta reet chi neenkian kaxáro chuwach chi neenkiq'eb' kiib' pan k'oyomal. 10Eh re' taqe kianam chik kaxáro, i nutaq'aaj reje ruq'orariik chi re' taqe ixoq mankikanaa' chik kib'ahiil. Re' wili ma' xata nuq'oral i hin, ruk'uhb'aal la' i QaJaaw. 11Eh wila' xukanaa' i rub'ahiil, marub'an chik kaxáro chi jumpech, oon chuq'unej wo' chik wach i rub'ahiil. Je' wo' re' i b'ahiilb'ees, ma' ruk'ul ta chi nee rukanaa' i rehk'een. 12Re' hin kinq'orik taq reje aweh i wili, ma' re' ta ruk'uhb'aal i QaJaaw: chi wila' wilik jino'q i hermano taq chaxilak ma' re' ta aj nimaneel i rehk'een, ma' ruch'aq irukaxaro ruuk', wila' re' i rehk'een i ruk'ul wach i k'acharik ruuk' chi je' re'. 13Eh wila' wilik jino'q i hermana ma' re' ta aj nimaneel i rub'ahiil, eh i ruk'ul-oq ruk'ux i k'acharik chi je' re' ruuk' i rehk'een, re' hermana re' re' maa rukana a' i rub'ahiil, 14ruum re' jino'q i b'ahiilb'ees ma' re' ta aj nimaneel inehtrik i rotob'il i Dios chi riij i rehk'een. Eh re' ehk'eenb'ees ma' re' ta aj nimaneel inehtrik wo' hoq i rotob'il i Dios chi riij i rub'ahiil. Eh wi ta ma' je' re', yiib' naq wach i kina'ojb'al taq awak'uun awixq'uun raaj i wili, rutinamiit Dios chik taqe. 15Eh wila' re' b'ahiilb'ees oon ehk'eenb'ees ma' re' ta aj nimaneel inkaaj kich'aqam kiib', inchol kich'aqam kiib'. Ruum re' winaq aj nimaneel re' ixoq aj nimaneel ma' b'ak'lik ta ar chi jumpech, yuuq'imaj la' taqe ruum i Dios chi k'acharik pansuqkiil k'uxliis. 16Eh re' hat ehk'eenb'ees, ma' ch'aq ab'ahiil, ¿chib'ih neenanab'eej i hat ruq'iij awuum i hat nee rureq ko'lemb'al riib'? ¿Chib'ih neenanab'eej i hat b'ahiilb'ees, ru q'iij awuum i hat nee rureq ko'lb'al riib' awehk'een? 17Xa nik' pa' wach noq wilik i ju'jun, xa re' la' chub'aan i rotob'il i QaJaaw Jesucristo ruk'ulum noq xsik'arik cho wach ruum i Dios pampeet. Re' k'uhb'aal wili i nuq'or keh chu'nchel i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel. 18Wila' xsik'arik cho wach ruum i Dios chi xpoch'arik naah i ruk'achab' kahnoq chi poch'ooj naah i ruk'achab'. Eh wila' xsik'arik cho wach ruum i Dios chi ma' poch'ooj ta naah i ruk'achab', kahnoq chi ma' poch'ooj ta naah i ruk'achab', 19ruum re' re' ma' xta q'orik reh mi poch'ooj naah i ruk'achab', oon ma' poch'ooj ta naah i ruk'achab'. Re' i xti ajwaal wach re' chi naa runimam taqe ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios. 20Re' ju'jun, inchol rukahniik chi je' rukab' noq wilik cho pampeet noq xsik'arik cho wach ruum i Dios. 21Eh wi hat k'ayimaj pankowlaj kamanik noq xusik' chaawach i Dios, mat kapeb'ik ruum i re', wila' xuyee riib' chi neenawesaj iloq awiib' pan q'ab' inchopwik anaah, chawesaj iloq awiib', 22Eh re' i choplik naah pankowlaj kamanik noq xsik'arik cho wach chunimjiik i Jesucristo, yu'naak tehlik chik wach chub'anariik i rukamaj i QaJaaw. Eh re' i ma' xta chopol naah noq xsik'arik cho wach, yu'naak re' chik i QaJaaw Jesucristo inchopwik naah. 23Chanab'eej taq chi re' Dios k'ih taq xatruloq' wii'. Ruum aj re', maayeew taq chik q'ab' keh i tokoom chi nee wo' chik taq tikimin chub'anariik i mahk. 24Re' taq i hat hermano, maakanaa' taq chik i nimanik nik' wach i xa a'n taq cho pampeet noq xusik' taq chaawach i Dios. 25Eh chikiij ma' naa ta kia'nam kaxáro, re' QaJaaw ma' xtaj i k'uhb'aal ruq'orom weh chi riij. Re' hin ruum chi xnuk'ul chik i rotob'il i QaJaaw xa panuk'ux inchalik chi naa nukojom kina'ojb'al, naa nuq'orom chi inchol chi neekinimjik. 26Noq i nukapaaj i hin chi ma' xta naq reet chi ma' nee ta inki a'n kaxáro taqe i komajaa' inki a'n kaxáro, ruum i k'axik ink'ularik chupaam i k'acharik yu'naak. 27Wila' wilik awehk'een, maakapaaj chik ruch'aqariik awiib' ruuk'. Eh wila' ma' chih awehk'een, maakapaaj rusik'ariik chi jumpech. 28Wila' xa a'n kaxáro, ma' re' ta mahk i neena a'n. Eh wila' xub'an kaxáro i q'ahxoq, ma' re' ta wo' mahk i neerub'an. Xa re' la' re' taqe inki a'n kaxáro ti' naakik'iik wii', re' hin ma' nwaaj ta naq chi je' re' ineenkik'ul. 29Hermano, re' inwaaj nuq'orom re' wili: Re' k'acharik ayu' xama' najt ta chik naa rub'aan. Ruum aj re', awach i kaxáro taqe xa je'-oq ma' chi kehk'een, xa je'-oq ma' chi kib'ahiil kian kiib'. 30Eh awach taqe oq'ik inki a'n manki k'uhtaaj chi oq'ik inki a'n, awach taqe i suq kik'ux, xa je'-oq ti' kik'ux kian kiib'. Eh awach taqe inkiloq' chib'ih keh, xa je'-oq ma' xta chib'ih keh kian kiib'. 31Eh awach taqe i k'ahchi' kianam rusuqkiil i chib'ih jariik wilik wach ak'al, xa je'-oq ma' k'ahchi' kianam rusuqkiil kian kiib', ruum re' ruholwochiil i wach ak'al wili xa sahchik wach reh. 32Re' hin inwaaj naq taq ako'ljiik chuwach i tiqajik taq wii' kapeew. Re' i ko rutkeel riib', re' iraaj i QaJaaw i ruyeew ruk'ux chub'aan, eh i rusik' chi riij nik' wach noq neeruloq'ej i QaJaaw. 33Eh re' jino'q winaq rub'anam chik kaxáro inqaaj wo' kapeew chi riij i xa chib'ih jariik wilik ayu' wach ak'al chi k'axb'al ree rehk'een. 34Ki'ib' wach i na'ojb'al wilik, re' ixoq ma' kaxáro taj i ruyeew ruk'ux chub'aan iraaj i QaJaaw i ruq'asaj riib' reh chi korik reh chi rureq rukorkiil wach ruk'ux. Eh re' ixoq rub'anam chik kaxáro, inqaaj kapeew chi riij i xa chib'ih jariik wilik ayu' wach ak'al chi k'axb'al reh i rub'ahiil. 35Re' hin i nuq'or taq reje aweh i wili toob'al taq aweh. Ma' re' ta q'ilb'al taq aweh i nub'an, ruum inwaaj naq chi holohik taq nee ti wihik. Chi je' re', nee naq taq inaq'asaj awiib' chi manlik parukamaj i QaJaaw. 36Wila' wilik i ajaab'ees i rukapaaj chi ma' xta reet chi neerub'an kaxáro i rixq'uun ruuk' i k'ijool k'ahchi' ruq'uniniik reh, chub'an kaxáro, wila' i rukapaaj chi rub'ehel i neerub'an. Ruum ma' mahk taj chi neerub'an kaxáro i rixq'uun. 37Eh wila' wilik chik jino'q i xukapaaj riij chi korik chi ma' nee ta rub'an kaxáro i rixq'uun, ma' xta reet i neerub'an, ruum re' reh q'oreel chib'ih pa' neraaj rub'anam ma' awach ta neeminwik reh chupaam. 38Je' re' noq awach ma' nee ta ruyeew pan kaxáro i rixq'uun, ma' xta reet i neerub'an. Eh wi ma' xuyeew pan kaxáro i rixq'uun, xiik' wo' naah chihojal neerub'an. 39Re' ixoq rub'anam kaxáro choplik naah ruum i k'uhb'aal ruuk' i rub'ahiil noq ko k'achlik i rub'ahiil. Eh wila' xkimik reje i rub'ahiil, neeruyee riib' chi xa awach pa' jino'q i aj nimaneel neerub'an wii' kaxáro chuwach i QaJaaw. 40Atoob' ta nukapaaj naq i hin chi q'e' naq suq neen wihik ixoq kamnaq rub'ahiil wila' ma' xub'an chik kaxáro. Eh re' hin i nukapaaj chi wilik wuuk' i Ruxlab'al i Dios ruuk' ruq'orariik taq reje aweh wili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\