1 JUAN 3

1Chakoj taq rehtaal chi re' i Ajaab'ees Dios ma' k'isiin ta xoj ruk'ax, ruum xojrukoj chi hoj rak'uun rixq'uun. Eh xti korik chi hoj rak'uun rixq'uun, ruum i re', ma' qohponik ta panaq'kiwach i tinamit, eh ni xata re' Ajaab'ees Dios imponik panaq'kiwach. 2Hat taq nuloq'laj hermano, yu'naak hoj chik rak'uun rixq'uun i Dios. Xa re' la', komajaa' ink'uhtjik qeh nik' wach qawii' na' chub'an. Kore' na' k'oloq ruka'peech i Jesucristo naa qanab'eem chi je' qawii' i reh, ruum naa qilom wach xti nik' wach ruwii' i reh. 3Eh awach i ch'iklik ruk'ux chi naa rilom wach i Jesucristo, k'ahchi' rusaqb'isam wach i ránima, je' rukab' i reh saq wach i ránima. 4Eh awach imb'anik reh i mahk, k'ahchi' ruja'wachem i ruk'uhb'aal i Dios, ruum re' rub'anariik i mahk ruja'wachjiik i k'uhb'aal. 5Re' taq i hat aweht'al taq chik chi re' Jesucristo xk'ulik wach ak'al chukuyariik taqe qamahk, eh re' reh ma' xta mahk xub'an chaloq. 6Eh awach i wilik ruuk' i Jesucristo, ma' pamahk ta chik k'acharik i rub'an. Eh awach i k'acharik i rub'an pamahk, ma' runimaj taj i Jesucristo, ni xata reht'al wach. 7Hat taq kok' wak'uun wixq'uun noq wilkaat, maayeew taq awiib' chi jot'arik: Ruum awach imb'anik reh i korik, korik wo' wach ruk'ux, je' rukab' i Jesucristo korik wach ruk'ux. 8Eh awach imb'anik reh i mahk, re' aj Yahm inehchanik reh, ruum re' aj Yahm xanoq wo' pampeet xmahkunik chaloq. Ruum i re', xk'ulik i Rak'uun i Dios chusachariik wach i rukamaj i aj Yahm. 9Eh awach i aasjinaq ruka'peech ruuk' i Dios ma' nee ta chik i rub'an i mahk, ruum ak' chik i ruk'achariik ye'ooj reh ruum i Dios. Eh re' reh ma' nee ta chik i ruyee riib' chi neerub'an i mahk, ruum aasjinaq chik ruka'peech ruuk' i Dios. 10Eh ink'utinik wo' hoq awach taqe rak'uun rixq'uun i Dios, eh awach taqe i ehchalimaj ruum i aj yahm: Awach i ma' re' taj i rukorkiil i rub'an, eh ma' ruk'ax taj i ras ruchaaq', ma' re' ta rak'uun rixq'uun i Dios. 11Re' k'uhb'aal ab'iram taq cho pampeet i ruq'or qeh chi k'ul naa qak'axam qiib' chi qawach. 12Ma' naa ta qa'nam qeh je' rukab' i xub'an chaloq i Caín. Re' reh ehchalimaj ruum i aj Yahm ruum aj re', xukansaj i ruchaaq'. ¿Chihreet noq xub'an i je' re'? Je' re' xub'an, ruum yiib' wach i runa'ojb'al, eh re' ruchaaq' holohik i runa'ojb'al. 13Hat taq nuhermano, mansahchik taq ak'ux wila' xkixowaaj taq awach i tinamit yiib' wach i kina'ojb'al. 14Eh wila' inqak'ax taqe i qas qachaaq', re' re' ink'uhtanik reh chi hoj chik elinaq cho pankimik, eh wilik chik qak'achariik chi juneliik. Awach i ma' xtaj i k'axooj ruuk', kopan kimik wilik. 15Eh awach i rixowaaj wach i ras ruchaaq', aj kansan ras ruchaaq'. Eh re' taq i hat aweht'al taq chik chi ma' jino'q i kansan ras ruchaaq' neen wihik ruk'achariik chi juneliik. 16Eh re' korik laj k'axooj naaqa'nam i hoj, re' Jesucristo xk'uhtanik qeh noq xuyeew riib' pankimik quum. Je' wo' re' i hoj inchol qaye'em qiib' pankimik chikiij taqe i qahermano. 17Eh awach i wilik rub'ehomal ayu' wach ak'al, eh i rilow chi ma' xta wilik reh i ras ruchaaq', eh mo'q i runej chib'ih i wilik reh, re' re' ma' xtaj i ruk'axb'al i Dios paránima. 18Hat taq kok' wak'uun noq wilkaat, re' k'axooj naaqa'nam, ma' xata naqaq'orom rib'iral xti qak'uhtaaj la' chi korik ruuk' chib'ih neen qa a'n chib'ih neenqaq'or. 19Ruuk' i k'axooj inqa a'n, inqeht'aliij chi re' Dios, i korik wach ruk'ux, inehchanik qeh. Eh xa ruuk' chik i reh ch'iklik qak'ux. 20Eh noq inqik'raaj pan qánima chi xqa a'n i mahk, qapahqaaj kuyb'al qamahk ree Dios, ruum re' reh xiik' naah nimaal i rajaawriik chuwach i qánima, eh chu'nchel reht'al. 21Hat taq nuhermano, wila' inqik'raaj pan qánima chi ma' xta mahk inqa a'n, ch'iklik qak'ux ruuk' i Dios. 22Eh re' reh nee ruyeew qeh chu'nchel chib'ih jariik i neenqapahqaaj reh, ruum inqanimaj taqe i ruk'uhb'aal, eh ruum wo' chi k'ahchi' qa'nam imponik chuwach i reh. 23Re' i ruk'uhb'aal i Dios i ruq'or qeh chi naaqanimam i Rak'uun, re' i Jesucristo. Eh i ruq'or wo' qeh chi k'ul naa qak'axam qiib' chi qawach je' rukab' i ruq'orom cho qeh i reh. 24Re' taqe kinimanik reh taqe i ruk'uhb'aal i Dios, k'acharik inki a'n parub'ihnaal i reh, eh re' wo' Dios wilik kuuk'. Eh re' hoj, xa ruum i Santolaj Uxlab'al ruye'em qeh i Dios, inqanab'eej chi re' reh xa eliik wilik quuk'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\