1 PEDRO 1

1Re' hin i Pedro, raj tahqaneel i Jesucristo. Inutz'ihb'aaj reje huuj wili aweh taq i hat i xatkaajik taq reje panatinamiit, re' i apuhkaam taq awiib' ar Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, 2re' i rusik'im taq chaawach i Ajaab'ees Dios je' rukab' iraaj i reh: Reh chi naa taq ruye'em asantohiil ruuk' i Santolaj Uxlab'al, reh chi nee taq inanimaj, eh neerusach wach taq amahk ruuk' i rukik'eel i Jesucristo. Neeta naq i ruyeew taq chaaweh i rotob'il i Dios, je' wo' hoq i suq kiil k'uxliis. 3Qaloq'ej taq i Dios, re' i raJaaw i QaJaaw Jesucristo Q'e' xuketelaaj qawach. Eh ruuk' i ruwuktiik chaloq chi k'achlik wach, xuyeew q'ab' qeh chi xoj-aasjik ruka'peech. Re' i wili inye'wik rukowiil qak'ux reh chi korehtaal inqareq i k'ahchi' quy-eem. 4Reh chi naa taq ak'ulum akooch i hat ruuk' i Dios, re' i rumolom taq chaaweh pan taxaaj. Re' kooch re' re' ma' jaruuj neensahchik wach, ni xata neench'uwa'rik wach, ni xata neenooj i k'oq wach. 5Eh ruum chi nayeew taq ak'ux chunimjiik i Dios, re' reh incha'jinik taq chaaweh ruuk' i rajaawriik, reh chi nee taq inareq i ko'lemb'al iib' ruyejaam cho wach, re' i naa ruye'em chi naab'jik pantz'apaab' taqe ponoq wach ree q'iij. 6Ruum i re', q'e' taq insuuqb'ik ak'ux i hat, atoob' ta koruman chi naa taq ak'ulum i ma' k'isa pajarik naa ruchaliik taq cha naah chuwach i xama' k'ih ta laj q'iij. 7Eh noq hat taq chik ik'inaq chupaam i pajarik re' taq animaniik inkahnik chixiik'naah k'ihaal tz'aaq chuwach i xti manlik oro. Eh re' i oro i xa sahchik wach reh koruman wo' hoq chi nik'ib'jik ruuk' q'aaq'. Eh noq akuyum taq chik ransil i pajarik, naa taq ak'ulum aaloq'il, i runimaal taq awach na' k'oloq ruka'peech i Jesucristo. 8Re' taq inak'ax atoob' ta ma' awilom taq wach, eh k'ahchi' taq animam yu'naak atoob' ta ma' nawil taq wach. Je' re' noq, insuuqb'ik taq ak'ux ruuk' i jinaj runimaal suq kiil k'uxliis xiik' naah loq'il, ma' ha' ta chi je', 9ruum k'ahchi' taq areqem chi manlik i ko'lemb'al reh taq awánima ruuk' i nimanik taq k'ahchi' kaat. 10Re' ko'lb'al iib' wili kisik'im wo' cho chi riij, eh kipech'um wo' chaloq pampeet i jalal ruq'oral i Dios. Eh xkiq'or wo' cho rukorkiil chi ruuk' i runimaal i rotob'il i Dios xuyeew i ko'lb'al taq aweh i hat. 11Eh re' taqe jalal ruq'oral i Dios, xanoq wo' xye'arik cho keh chi naab'jik ruum i Santolaj Uxlab'al wilik kuuk' nik' wach i ti' k'axik xuk'ul i Jesucristo koq'uun, je' wo' hoq i ruloq'il xye'arik reh. Re' keh xkisik' wo' naq cho chi riij awach i re', eh xkaaj wo' naq cho kinab'eem jaruuj inooj eloq wach i re'. 12Re' wo' Dios xye' wik cho keh chi naab'jik, i xkiq'or chaloq ma' re' ta kekeh xkamanik, aweh la' taq i hat k'ahchi' rukamaniik. Eh yu'naak, re' wo' re' xkiyeew taq aweh chi naab'jik i kiq'orik rib'iral i ak' k'uhb'aal ruuk' i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al xtaq'ab'jik cho pan taxaaj. Re' taqe re' xkaaj wo' naq kireqem cho chi riij taqe i ánjel 13Ruum aj re', cha yejaa' taq awiib' chi korik, kamanoq taq aweh aaholohik laj na'ojb'al. Eh xti cha ch'ikaa' taq reje ak'ux ruuk' i naa ruye'em taq aweh i Dios ruuk' i rotob'il na' k'oloq ruka'peech i Jesucristo. 14Ruum chi nanimaj taq chik i Dios, eh hat taq rak'uun rixq'uun, ma' ruk'ul ta chik chi nee taq i na a'n inak'ax taq cho wach najtir noq komajaa' taq inanab'eej wach i Dios. 15Tik'acharoq la' taq pan santohiil chi korik, ruum re' Dios, i xsik'wik taq chaawach, xti wilik rusantohiil. 16Je' rukab' i ruq'orom chaloq i Dios, pan santo laj huuj chi je' wili: Wih-oq taq asantohiil, ruum re' hin, hin santo, inki. 17Re' taq i hat inakoj taq chi aaWaJaaw i Dios, re' ma' ko ta rusik' wach i ruq'at i q'orik chinaah re' q'oreel chib'ih i xub'an i ju'jun. Ruum aj re', inchol taq ayohleem i Dios i hat nik' chik najtiil taq naa aak'achariik ayu' wach ak'al. 18Re' taq i hat aweht'al taq chik chi re' Dios xko'linik taq chaaweh chuwach i ma' ruq'or korik laj k'acharik, re' i xkik'uhtaaj taq kahnoq aweh aamaam awati't. Re' ixtojarik wii' riij taq ako'lb'aal ma' re' ta ruuk' i xa chib'ih jariik insahchik wach je' ta rukab' i oro, oon plata. 19Ruuk' la' i loq'laj rukik'eel i Jesucristo xtojarik riij, re' i xq'ahteesjik chi jilow mayiij, je' rukab' imb'aan reh i k'isa rak'uun tentzun sik'ooj wach, eh ma' xta ruch'uwa'iil wach. 20Eh re' i xuk'ul i Jesucristo xanoq wo' ruyejaam cho wach i Dios noq komajaa' intz'uhkrik i wach ak'al. Eh pantz'apaab' wach taqe reh i q'iij wili xk'ulik ruk'uhtaaj riib' i Jesucristo k'axb'al taq aweh i hat. 21Parub'ihnaal wo' Jesucristo k'ahchi' taq animam i Dios, re' i xruksaj chaloq chi k'achlik wach, eh xuyeew ruloq'il. Je' re' noq re' taq i hat, k'ahchi' taq aye'em ak'ux chunimjiik i Dios, eh ch'iklik taq reje ak'ux ruuk'. 22Yu'naak taq i hat animam taq chik i korik laj k'uhb'aal, asaqb'isam taq chik wach awánima, reh chi nee taq i na a'n kik'axariik chi korik taqe hermano. Je' re' noq, inchol taq ak'axam awiib' chawach chi ma' xta ruch'uwa'iil taq wach awánima eh chu'nchel-oq taq ak'ux. 23Re' taq i hat xat-aasjik wo' taq chik ruka'peech. Xa re' la' yu'naak, ma' re' ta chik ruuk' taq atuut ajaaw xakikimik. Xat-aasjik la' taq ruuk' i ruq'oral i Dios, re' i ruq'oral k'achlik eh ma' jaruuj naa rusahchiik wach, 24ruum pan santo laj huuj je' wili ruq'or: Chu'nchel i tinamit ayu' wach ak'al xanaa rusahchiik kiwach. Xa je' kikab' i rax ch'ahn inchiqik. Eh re' i runimaal kiwach xa je' rukab' i rixmak'al i ch'ahn inpuhlujik. 25Raaj i ruq'oral i QaJaaw Dios reh wilik chi juneliik, inki. Re' taqe q'orik wili, re' wo' ak' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib' q'orooj cho rib'iral taq aweh i hat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\